Sök

tradet smakade torsdag

Köttskatt är för mesar – Nationalisera köttindustrin

Bilden kan innehålla: en eller flera personer
(Bilden heter ”Meat Gravity Tale” från bloggen:http://gregbroadmore.blogspot.com/2012/03/i-am-8bit-meat-gravity-tale-4d-space.html)
_
Det finns gott om områden där jag kan acceptera marknadsmekanismer, då dessa organiskt genererar valmöjligheter. Det är svårt för staten att förse alla med godis som smakar gott eller musik de gillar, då det finns oöverskådligt många och snabbt skiftande smaker i dessa områden. I andra området finns det en tämligen bred gemensam intersubjektiv och bestående preferens. De flesta människor har inte särskilt många åsikter om elen i deras hem, de vill att strömmen ska fungera och att dom ska betala så lite som möjligt för detta samtidigt som miljön belastas i minsta möjliga grad. Visst finns det skillnader vart folk placeras i avvägningen mellan ”billigt för mig” och ”bra för miljön”, där vissa är mer självuppoffrande än andra delvis beroende på privatmoral men också på graden av köpkraft. Men dessa skillnader befinner sig på en tvådimensionell skala, i motsats till smak angående godis eller musik vilket knappt går att kartlägga så multidimensionellt och nyckfullt är fenomenen. Desto mer, har elproduktionen starka effekter på alla utöver den individuella konsumenten. Så kallade externaliteter, d.v.s effekter på andra än konsument och leverantör, ett klassiskt exempel är andrahandsrökning vilket påverkar även de som inte själva köpt cigaretter. Närmast alla produkter och tjänster innehar externaliteter, men i tider av miljökris och massutdöende av vilda djur, är negativa externaliteter från valet av energikälla extra beklämmande. Varvid det kan anses vara skäligt för den breda allmänheten att tvinga på de mest prisorienterade elkonsumenterna ett dyrare alternativ än de skulle föredra. På samma sätt som vi gemensamt kan påtvinga föräldrar som skulle vilja aga sina barn, ett mer icke våldsamt föräldraskap än de själva vill. Vi inser alla att barnuppfostran är bland de mest privata som finns, och offentliga intrång på detta område låter på pappret ytterst totalitärt – men i praktiken tvingar vår moral oss att sätta gränser för acceptabla personliga val. De som är emot lagar mot barnaga kommer inte undan detta maxim. De  gör ändå samma beslut att ingripa när det kommer till de föräldrar som förespråkar sexuella relationer med sina barn eller mellan olika barn. En vänsterrörelse i Tyskland praktiserade sexuella lekar med barn som en del av deras uppfostran under 60-talet, och Etoro-stammen praktiserar sexuella relationer mellan barn och vuxna som en obligatorisk del i uppfostran. Dessa grupper är säkerligen inte sadister, de kan vara pedofiler som ljuger för sig själva, eller mycket väl välmenande men extremt felinformerade människor – kanske en blandning mellan dessa två alternativ[1]. Min poäng är att även det mest intima och personliga sfärer, kan vara rimligt att i viss grad begränsa via gemensam styrning genom statsapparaten. Vi ska förstås inte bestämma hur stränga folk får vara med sina barn eller hur ofta de får bjuda dessa på godis, precis som vi inte vill ransonera folks el – men att lämna luften fri är heller inte försvarbart.
_
Samma typ av tvång som vi kan motivera kring elkonsumtion, blir generellt sett inte lika skäligt kring godis. Visst vi kanske tycker det är äckligt när någon äter öronvax-godis (vilket enligt den superseriösa källan/s Listvers ska finnas på riktigt) [2] men det finns inte samma moraliska rimlighet i att förvägra någon att köpa öronvax-godis, som det finns i att allmänheten bestämmer att alla måste nyttja gröna el-källor.
_
Köttindustrin kan vid första anblicken framstå som något vilket har mer gemensamt med godis-, och musikindustrin än med elproduktion. Men där menar jag att skenet bedrar. Kött är en råvara, smaken på burgaren påverkas inte primärt av huruvida grisen levt under humana omständigheter, utan primärt av tillagning och krydda. Om du väljer att köpa kött från etiska producenter, medan din granne väljer att köpa från en producent som lyckas vara billigare genom att ge sina djur inhumant små ytrymmen och därmed spara in på avgifter för lokaler – då skulle jag mena att hans val är av karaktären som angår dig som medmänniska. Jag vill hävda att vi har ett etiskt ansvar inför djuren runt oss – är vegetarian själv, men detta gör mig förstås inte bättre än köttätare (säger detta då många tycks förvänta sig att jag antar mig vara bättre än dem). Ska vi äta djur, bör vi göra detta under omständigheter som ligger så nära in på det etiskt optimala vi rimligen kan nå. Djurskyddet i dess dagsform gör att svenska bönder har svårt att konkurrera med andra leverantörer i EU, då lagstiftningen i andra europeiska länder inte ger djuren samma rättigheter för de utländska konkurrenterna. [3] Den fria handelns konkurrens inom EU uppges av vänstertidningen Nya Arbetartidningen, generellt sett ha lett till sämre djurhållning [4].

Ett statligt alternativ skulle inte behöva oroa sig för att gå med vinst. Den skulle kunna fokusera helt på att vara human och förse kvalitet. Därmed skulle denna konkurrens inte kunna skada djuren.
_
Om vi nu antar att jag har fel om att en statlig djurskötsel inte skulle försämra kvaliteten på köttet, är det då verkligen moraliskt skäligt att säga ”jo men djuren måste få lida lite extra. För jag vill att mina hamburgare ska smaka bättre”?
_
Hur menar jag att detta ska gå till då? Ska vi återuppväcka Stalin från de döda för att kollektivisera bondgårdar under pistolhot? Nej jag tänkte mig en gradvis process utan att ens nyttja expropriering. Vi börjar med att upprätta etableringsstopp för privata köttproducenter. De som finns får hållas, men ingen annan får tillkomma. Sedan ställer vi upp ett stående erbjudande för alla kvarvarande köttproducenter att sälja sin köttproduktion och sin rätt att driva köttverksamhet till staten för en generös peng. Man kan tänka sig att vissa vägrar sälja. Varvid de kan få kvarstå som konkurrenter till statens utbud om de så vill. Över tid kommer lågkonjunkturer eller andra svåra tider få allt fler av dessa välja att sälja ut till staten. Staten ska förstås inte försöka knäcka dem. Inte ägna sig åt marknadsföring, utan som sagt lägga pengar på att förse köttet under humanaste möjliga omständigheter till självkostnadspris. Om jag har rätt i att konkurrensen i köttindustrin inte kan höja kvalitén i relevant grad på maten, då kommer statens kött vara billigare. Då inga pengar behöver läggas på reklam och inga pengar tas ut som vinst. Varvid konsumenterna kommer köpa av denna i första hand. Finns det en inbiten köttleverantör som lyckas få grisarna att smaka ännu godare till den grad att folk är villiga att betala extra för att vederbörande ska gå med vinst, då är jag villig att leva med det. En huvudsaklig nationalisering är inte lika önskvärd i detta område som en fullkomlig, men betydligt bättre än nuläget. Om de privata köttleverantörerna ändå kvarstår genom att ständigt sänka livskvalitén för djuren, då bör reglerna och kontrollen för djurens livskvalité gradvis höjas. Tills antigen det bara finns en statlig aktör som konkurrerar med högst humana privata leverantörer, eller bara en statlig leverantör då ingen klarade av att konkurrera vinstdrivande med samma goda livskvalité för djuren.

_
[1]
Fleischhauer, Jan ”The Sexual Revolution and Children: How the Left Took Things Too Far” Spiegel Online.
_
Länk:http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/the-sexual-revolution-and-children-how-the-left-took-things-too-far-a-702679.html
_
Russel, Daniel (2015/04/14) ”Semen drinking ritual for boys to become men” Pulse.com
_
Länk:https://www.pulse.com.gh/weird-culture-semen-drinking-ritual-for-boys-to-become-men/7s6ftdz
_
[2]
_
Frater, Jamie (2008/04/13) ”Top 10 Most Disgusting Candies Ever” Listverse.
_
https://listverse.com/2008/04/13/top-10-most-disgusting-candies-ever/
_
[3]
_

”Djurskydd kan luckras upp för att rädda mjölkbönder” ETC.
_
Länk:https://www.etc.se/inrikes/djurskydd-kan-luckras-upp-att-radda-mjolkbonder
_
[4]
Wännman, Anna-Sara (2017/01/31) ”Fri handel inom EU leder till sämre djurhållning” Nya Arbetartidningen.
_
Länk:https://arbetartidningen.se/2017/01/31/fri-handel-inom-eu-leder-till-samre-djurhallning/

Annonser

Ras, USA och vatten

En absurd statistik från jänkaristan, är att svarta jänkares barn drunknar tre gånger så ofta som vita jänkare. I en studie framkom att 70% av svarta barn angav att de inte kunde simma alls, eller hade svaga simkunskaper. Progressiva nyhetssidor tenderar att förklara detta enbart med det faktum att allmänna simplatser exkluderade svarta fram tills 1940-talet. Detta bidrog nog en hel del, men mycket har även hänt sedan dess och denna förklaring begripliggör heller inte varför en stor del av den etniskt latinamerikanska andelen av befolkningen (som ofta invandrat nyligen och därmed inte är alls lika påverkade av detta historiska arv) även de har sämre antal simkunniga barn jämfört med den vita befolkningen. Det mättes upp 58% med dåliga eller inga simkunskaper bland latinamerikanska barn medan motsvarande siffra för vita ligger på 42%.
_
För att citera BBC:s artikel i ämnet:
”In focus groups for the study, Prof Irwin said many black parents who could not swim evinced sentiments like: ‘My children are never going to learn to swim because I’m scared they would drown.’
_
The parents’ very fear of their children drowning was making that fate more likely. […] swimming has gained an image as a ‘white sport’ […] As well as the fear factor, Prof Irwin’s study found that appearance was also a reason for African-Americans avoiding swimming. […] Perhaps the most alarming thing is that the studies suggest that those who cannot swim – like the Warners and Stewarts – often spend time in pools and other swimming sites.” (https://www.bbc.com/news/world-us-canada-11172054)
_
Här framstår subkulturella element, utgöra en del av en multifaktoriell process.
_
Det riktigt underliga, blir hur väl dessa siffror överensstämmer med data om föräldraskap. En svart jänkare och TV-ankare blev för några år sedan dragen i fjädrar och kära när han sa att 72% av svarta barn föds utanför äktenskapet, att detta skulle behöva slutas med för att bilda stabilare familjer. Man kan tycka vad man vill om hans moraliserande, men siffrorna visade sig vid granskning stämma. Han överdrev lite om att utomäktenskapligt barnafödande skulle per automatik leda till högre antal hushåll med endast en förälder. Däremot samvarierar de rätt bra (det säger förstås inget definitivt om orsak verkan där emellan). Året då uttalandet gjordes (2013) var det 67% av svarta familjehushåll som endast innehade en förälder, medan den latinamerikanska siffran låg på 42% (https://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2013/jul/29/don-lemon/cnns-don-lemon-says-more-72-percent-african-americ/). Latinamerikanerna har ökat något sett från 2007 till 2016 (från 37%-42%), men de har kontinuerligt legat under den svarta befolkningen under samma period som legat runt 65%. Den vita befolkningen har legat på 23%-25% under dessa år, och den asiatiska befolkningen har legat på mellan 16-17%
(https://datacenter.kidscount.org/data/tables/107-children-in-single-parent-families-by-race#detailed/1/any/false/870,573,869,36,868,867,133,38,35,18/10,11,9,12,1,185,13/432,431). Det bör tilläggas att barnen i enföräldershushållen inte i alla fall (eller ens nödvändigtvis de flesta) helt saknar kontakt med den ena föräldern, utan det betyder bara att den ena föräldern inte bor i samma hushåll som barnet.
_
Att dessa siffror ligger nära antalet simmande barn, för alla grupper som jämförts, kan tyda på en tredje variabel som delvis styr simmandet och familjebildandet – vad denna variabel kan tänkas vara återkommer jag till nedan.
_
Siffrorna om föräldraskap tycker den amerikanska konservativa högern om att skrika sig hes gällande, vi i Sverige konsumerar närmast enbart liberal amerikansk media och hör därför sällan eller aldrig om datan i fråga. Konservativa analyser om samhällsproblem och förslag på lösningar, går påfallande ofta ut på att se kultur och tankesystem som självständiga orsaker och mål för förändring – ett klassiskt konservativt uttryck är att ”politiken ligger nedströms till kulturen”. De talar därför om den svarta kulturen som bristfällig, och som något som ska lösas med kulturella åtgärder. Medan liberala förklaringar tenderar att vara diskrimineringsorienterade, varpå de lyfts fram statistik som kan förklaras enkelt via särbehandling (som underrepresentation i högstatusyrken) och lösningar som tacklar dessa direkt (som ras-, eller könskvotering). Diskrimineringsmodeller blir krångliga om de ska förklara familjebildning, varvid liberaler tenderar att förtiga detta område. Jag är visserligen frihetlig men inte liberal, utan socialist och tenderar därför att dras till materiella förklaringar.
_
Därmed kommer min heta tagning: För mig framstår det som att det blir svårare att hålla ihop en familj för grupper som tjänar mindre (dålig ekonomi skapar stress), samt om man måste ta mer krävande och slitsamma jobb. Att detta sedan lämnar ringar på vattnet, självkänslan undergrävs nog en del av att placeras i samhällets ekonomisk botten (”jag tjänar väl sämst för att jag är sämst”) – varvid man känner sig mer maktlös att rädda barnen från vatten, vilken kan skapa motsägelsen att simundervisning undviks, för att barnen tros drunkna under sådan upplärning. Även oviljan att bada för att rädda håret kan förklaras på detta vis, i Dan Arielys bok ”The High price of materialism” framkommer att materialism (vilket där inkluderar fåfänga) ofta orsakas av bristande relationer till en förälder. Om pappa flyttade ut för att han och mamma jämnt grälade om pengar, då blir det nog svårare att känna ett lika starkt band till fadern.
_
Därmed tror jag den nämnda TV-ankaren är fel ute. Jag menar att det blir svårt eller meningslöst att predika för grupper som har (statistiskt sett) svagare familjeband att ”skärpa sig”. Tror istället att man bör börja med att höja dessa grupper ekonomiskt. Som socialist, skulle jag mena att de svarta rasaktivister som engagerat sig i personalkooperativt som alternativ till de dominanta företagsformerna, är inne på rätt spår. Aktiebolag och handelsbolag har lyckats höja välståndet dramatiskt för den samhälleliga eliten, medan de underprivilegierade i stort stått och stampat.

Vi är alla en hjärntumör bort från att bli monster

Bilden kan innehålla: 4 personer

(bilden är tagen från twittern ”cursed_images)
I boken ”Incognito: the secret lives of the brain” av David Eagleman redogörs för ett amerikanskt fall där en i övrigt skötsam man gåendes i sömnen utförde ett mord och ett mordförsök utan att han medvetet avsett att göra det. Han överlämnade sig sedan till polisen efter att ha vaknat, med bokstavligen talat blodiga händer sa han ”jag tror jag kan ha mördat någon”. Han blev senare frikänd för mordet, då det kunde styrkas att han uppvisade en störning i hjärnan som manifesterade sig under sömnen (under observation i MRT försökte hans

hjärna upprepade gånger och abrupt gå upp från djupaste nivån av sömn till fullt vaket tillstånd direkt utan mellanstadium, något som inte är friskt). Boken redogör även för en tidigare normal man som utvecklade pedofila dragningar till barn, började titta på barnporr och köpte sex av en minderårig flicka, efter att han utvecklat en tumör. När tumören opererades bort återgick han till normaltillstånd.
_
Känns det tungt just nu, kom ihåg att som en blixt från klar himmel kan du utveckla psykiska störningar som får dig att mörda din familj emot din egna vilja (förslagsvis iklädd clowndräkt) eller störningar som ger dig omoraliska och sjukliga begär.
Bilden kan innehålla: 1 person, står
(bilden är tagen från twittern ”cursed_images)

Nu är ju dessa scenarion extremt osannolikt, men det är mycket i ditt liv som är extremt osannolikt och ändå hänt (chansen att födas i Sverige är 0,08% enligt rädda barnen:https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/om-livets-lotteri/). Så ta inte ut vinsten i förskott.

_
Om jag inte ska slösa tid med att sätta griller i huvudet på dig, kan jag istället ta upp dessa fall för att belysa en av den humana fängelsepolitikens goda sidor. Om du får en psykisk störning som tvingar dig att mörda, är det absolut inte självklart att du erkänns som sinnessjuk. Finns ett okänt antal människor som rätteligen hävdar sinnessjukdom men döms till fängelse istället för vård, då alla omoraliska men friska individer som yrkar på denna räddning urvattnar trovärdigheten i att ropa ”inte fängelse för mig, jag är egentligen sinnessjuk”. Här blir därmed ”okunnighetens slöja” högst relevant, i andra ord när vi funderar ut vilket samhälle vi vill konstruera bör vi göra detta utan vetskap eller antagande om vart i samhället vi kommer placeras. När vi inte vet om vi kommer bli busar eller hjältar, då framstår idéer om hårt straffarbete, bröd och vatten eller tvångskastrering för sexbrottslingar – inte lika tilltalande. Även om man ser sig själv som dygden förkroppsligad, varvid ingen situation kan tänkas uppkomma där man drivs till att agera ondskefullt, har man ändå familj och vänner de kan slå slint för.
_
Jag håller med i resonemanget att om jag vore en förälder till en av Niklas Eliassons offer skulle jag finna det oacceptabelt att han släpps (vilket jag också gör i dagsläget, är för höjning av fängelsestraff för vissa brott), men jag kan också inse att om jag vore hans förälder skulle jag finna tvångskastrering horribelt. Försvarare av dödsstraff eller hårdare tag i fängelser överlag, älskar att lyfta fram offerperspektiv. Detta perspektiv är viktigt, men måste avvägas mot ett annat – förövarens närståendes perspektiv. De har inte valt att ha en släkting, käraste eller vän som i hemlighet varit ett monster. Det är inte självklart eller enkelt för en förälder att sluta älska sin son, även om denna visar sig vara serievåldtäktsman. Detta betyder inte att vi nödvändigtvis bör ha korta fängelsestraff, principen om okunnighetens slöja tvingar oss även inta skorna av potentiella framtida offer från förövare som släpps för tidigt. Det som däremot framtvingas är att avfärda tanken på att ”fängelse är ju alldeles för schyst nu för tiden”. Om vi tänker oss in i skorna på en förälder med en avkomma i ett ryskt fängelse, hur denna ligger uppe på nätterna med ångest över att dess son lever under grymma och hälsovådliga villkor, då försvinner snabbt det upplevda värdet i att se de onda lida.

Mikroaggressioner: Moralism utklädd till vetenskap

Jag betalade för ett tag sedan 400 kr för att läsa en två sidors lång text. För jag tänkte att det kunde inte stämma det folk påstod om den.
Scott O. Lilienfeld hade skrivit en artikel där han gick igenom och kritiserade mycket men inte all forskning kring mikroaggressioner. Mikroaggressioner kan enkelt definieras som vardagliga händelser, som med eller utan onda avsikter ger små våndor på svaga grupper, och som hopar sig över tid till att ge stora skador, eller reproducera förutsättningarna för övergrepp. Till exempel i formen av att höra ordet ”negerboll” varje gång medför en liten taxering på svarta svenskar när de hörs, och att effekten blir stor över tid. Eller att upprepade avbildningar av svarta i media tillsammans skapar en nidbild av svarta i vitas huvuden, en nidbild som bidrar till exkluderande eller antisocialt beteende mot svarta. Mikroaggressioner antas vara ”intersubjektiva” i hög grad, när den amerikanska läraren Gwendolyn uppger att frasen ”jag är färgblind” är en mikroaggression (Gwendolyn 2013/06/10), eller när en latinamerikansk students svar av att hon känner sig exkluderad bara hon kommer in i ett rum med endast vita, listas som en mikroaggression – ” The following are some of the most
commonly described: Being the only student of color in the classroom […] ‘People do not necessarily say I do not belong, but I feel as if I do not when I am in a classroom and I am the one non-White person'” (Choi, Harwood, Huntt, Mendenhall, Orozco, 2015:6-7). Då ligger det i premissen att det inte bara är jobbigt för ett okänt eller ett fåtal rasifierade – utan antigen merparten av rasifierade eller tillräckligt många för att det ska vara en allmänt giltig generalisering. Det antas heller inte vara en spekulation att det leder till storskaligt lidande, det presenteras som vetenskaplig fakta.

Detta är innebörden som termen nyttjas som i dagsläget inom det offentliga samtalets huvudskåra. Den används i denna form för att kräva omdanande av samhället, i mindre hävdansfulla användningar av termen syftar den bara på ett subjektivt fenomen, i form av oavsiktligt exkluderande beteende som inte har en objektiv och dramatisk kumulativ effekt – det är den förstnämnda innebörden som kritiseras av Lilienfeld.
_
Lilienfelds kritik upplever jag som exemplarisk, det är inte den jag betalade 400 kr för. Utan jag köpte svaret på kritiken, som författats av Derald Wing Sue. Då jag hört att Sue kritiserade Lilenfeld för att han använde vetenskaplig metodik enbart, och inte accepterade anekdotiska bevis. Var tvungen att se om det kunde stämma. Det gjorde det (där Sue nyttjar en Orwelianska omskrivningen via frasen ”Experiential Reality”). Inte bara det, det var mycket värre än jag trodde.
_
Om man bytte ut ordet ”mikroaggressioner” mot ”elallergi” hade den kunnat publicerats av vilken pseudovetenskaplig hemsida som helst. Nej Fabian i mig, det var värre än så. Jag läser rätt mycket skrifter från genuina magitroende och liknande (anser att detta är totalt nonsens, men vill höra deras argument) och de argumenterar ofta betydligt bättre (men har fortfarande fullkomligt fel i sak förstås). Detta var inte ens bra struntprat, utan det var pseudovetenskapsmännens argumentation när det är som sämst.
_
Det presenterat som en lyx att kunna kräva bevis av den lilla gruppen minoriteter och kvinnor som talar för mikroaggressioner, det moraliska vore ju att omforma hela samhället och etiken redan nu utefter denna högljudda lilla grupp av aktivister. Då dessa lider fram tills beviset framställts. Då måste det vara ännu mer moraliskt att omforma samhället efter alla elallergiker, de lider ju desto värre i väntan på bevis. För att inte tala om att omforma samhället efter kristen helvetesstro, så länge vi tillåter syndande kommer ju folk dömas i massor till evig plåga. Jag försöker här inte likställa minoriteters och kvinnors upplevelser med kristendomens uppenbarelser. Många kristna uppenbarelser kommer ju från minoriteter och kvinnor (inte bara vita män som är kristna), så om man ska lyssna på dessa två villkorslöst, måste man ju acceptera kristendomen och alla andra trosuppfattningar som sanna – om inte bör det förklaras varför det är omoraliskt att kräva bevis i ena fallet men inte i annat. Det jag försöker synliggöra med detta resonemang, är att beviskrav handlar inte om att ignorera problem och lösningar man redan vet finns och fungerar, de handlar om att kontrollera lösningar samt världsbeskrivningen de vilar på innan man applicerar dessa – så att de lidande inte slipper vänta ännu längre medan felaktiga metoder bränner upp tid och resurser.
_
Kan tilläggas att Lilienfeld inte är ensam om att göra en sådan genom gång och nå kritisk slutsats. Althea Nagai gick även hon igenom forskningen och når slutsatsen att mikroaggressioner är pseudovetenskap (Nagai 2017).
_
Källa:
_
Choi, Shinwoo; Harwood, Anne Stacy; Huntt, Margaret Browne; Mendenhall, Ruby; Orozco, Moises (2015) ”Racial microaggressions at the University of Illinois at Urbana-Champaign: Voices of students of color in the classroom.”
Illinois Universitet Urbana-Champaign.
_
Länk:http://www.racialmicroaggressions.illinois.edu/files/2015/03/RMA-Classroom-Report.pdf
_
Miller, Gwendolyn RY (2013/06/10) ”I’m Colorblind…that’s a common Microaggression called Microinvalidation” racialmicroaggressions.weebly.com
_
Länk:http://racialmicroaggressions.weebly.com/blog/im-colorblindthats-a-common-microaggression-called-microinvalidation
_
Lilienfeld, Scott (2017). ”Microaggressions — Strong Claims, Inadequate Evidence”. Perspectives on Psychological Science. Volym 12 , numer 1. Sida 138–169.
_
Länk: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1745691616659391?journalCode=ppsa
_
Nagai, Althea (March 29, 2017). ”The Pseudo-Science of Microaggressions”. National Association of Scholars.
_
Länk: https://www.nas.org/articles/the_pseudo_science_of_microaggressions

Sue. Derald Wing (2017)”Microaggressions and “Evidence”: Empirical or Experiential Reality?”. Perspectives on Psychological Science. Volym 12 , numer 1.
_
Länk: http://www.filedropper.com/deraldwingsue2017microaggressionsandevidenceempiricalorexperientialreality

_

Hycklare eller otursförföljd när hon tänker:Att vara moraliskt konsekvent anser Nisrit Ghebil vara överskattat

Bilden kan innehålla: 3 personer, personer som ler, text

Artiklarna vars rubriker skärmdumpats återfinns i källförteckningen (Ghebil 2018/01/30 och 2017/03/23). I texten om varför kulturministern inte får bära dreads redogör Ghebil aldrig för en klar logiskt kedja varför frisyren inte ska bäras. Hon påstår att svarta barn i andra länder förvägrats av skolar att inneha frisyren, och att det är tråkigt att kallas fula saker om man har dreads och är mörkare i huden – samt implicerar att sådana kommentarer ska fällas mot svarta i allmänhet. Att de skulle finnas ett allmänt socialt tryckt mot svarta i Sverige generellt som förvägrades dessa att bära dreads eller andra uttryck för ”svart kultur” belägger hon inte trovärdigt, vi kommer att granska detta längre fram i texten. Men för sakens skull, låt oss anta att det stämmer. Okej, på vilket icke försumbart sätt förvärras svartas lidande av att vita bär traditionellt ”svarta frisyrer”? Det förklaras aldrig, annat än implicit genom peka på förmodad avundsjuka och missunnsamhet från svarta när de ser vita bära dessa kulturuttryck – vilket är lika rimligt som att kräva att höginkomsttagare ska sluta med dyra kläder bara för att låginkomsttagare kan bli avundsjuka. Om hon inte motiverar sitt krav via argument om att skydda svarta från lidande, eller öka deras glädje – då kanske hon bara inte sympatiserar med utilitarism (ett samlingsbegrepp för de resultatorienterade synsätt som definierar gott och ont baserat av vad som maximerar lycka eller minimaliserar lidande). Det är fullt möjligt att hon har dentologiska argument (d.v.s etiska resonemang baserat på regler istället för resultat), om så är fallet glömde hon presentera dessa resonemang i artikeln.
_
Det finns i dagsläget tankar om att vara ”slampig” som begränsar kvinnors sexualitet, om en kvinna ligger med ett högt antal främlingar skambeläggs hon men inte en man i samma position. Betyder det att män är omoraliska om de inte låter sig begränsas av dessa normer? De funktionsvarierade förhindras ofta ta sig runt till följd av att arkitektur och stadsplanering ofta är utformade med de icke funktionsvarierade i åtanke. Måste man i solidaritet avstå från det som samhället i stort förvägras andra, ska vi alla avstå från att ta oss fram på istäckta utomhustrappor under vintern för att vi vet att det skulle vara svårt för de utan samma balansförmåga att passera genom detta utrymme? Räcker det inte med att avstå från att själv begränsa andra? Jag skulle se den genuint goda individen inte som den som vägrade ligga med många i solidaritet med kvinnor eller som vägrade ta sig upp för hala trappor, utan den som själv avstod från att kalla kvinnor slampor och som inte konstruerade exkluderande byggnader. På vilket sätt blir världen bättre av symbolhandlingar i form av att göra avkall, på vilken grund kan vi kräva det av våra medmänniskor?
_
Även om vi antar att världen blir bättre av sådant avkall, varför skulle en sådan uppoffring klassas som ett måste och inte som en supererogation (att göra något gott, men som är mer än vad plikten kräver). Vi kan alla konstatera att skattefuskande är fel, och med rätta skambelägga eller polisanmäla de skattefuskande – då det är ett moraliskt måste att betala skatt. Att ge bort ansenlig del av sin lön till välgörenhet samt ge blod är också moraliska handlingar, och många lider eller dör om vi inte ägnar åt oss sådana uppoffringar. Men eftersom de senare två är supererogationer, kan vi inte kräva det av andra via att skambelägga dessa offentligt eller nyttja andra negativa incitament. Även om vi anser att kulturell appropriering är av ondo även när de utförs på privatnivå, varför ska det klassas som ett måste och inte en supererogation för individen att avstå från detta?
_
Om jag skrev en debattartikel där jag anklagade Ghebil för att reproducera och gagnas av kolonialt förtryck av afrikaner då hon inte gav mer till rörelser som verkade för att lindra misären i Afrika. Samtidigt som hon gagnades av kontinentens fattigdom genom att delta i den globala handeln som ledde till absurt billigt konsumtionen av lyxvaror i väst för slutkunder i form av Ghebil själv, detta via kontinentens exploatering. Västerlänningars mobiler hade varit betydligt dyrare om inte förslavade barn fått grävt fram konfliktmineralerna den är byggd av, utan underprivilegierad arbetskår som syr våra kläder i u-länder kan man räkna med en prishöjning även där. När en sådan artikel kom i tryck, då hade hon troligen med rätta hävdat att jag ställde orimligt höga krav på henne. Visst jag kan lista exempel från Världens Barn om att 50 kr räcker till skolmat till ett barn i en månad i Uganda (https://start.varldensbarn.se/en-liten-gava-kan-gora-hela-skillnaden/) – och kalla Ghebil för ett monster som lägger pengar på att vårda sitt hår istället för att ge allt (utöver det som behövs för att säkra den egna överlevnaden) till att rädda de nödsatta i Afrika. Jag kan mena att tiden hon tog att skriva debattartikeln i Aftonbladet, var tid som hon egentligen skulle ha arbetat över för att tjäna in mer som kunde ges till de afrikanska barnen, flera av dessa som inte skulle behövt gå hungriga nu om hon bara agerat som jag föreskrivit. Men orimligheten skulle för alla oberoende observatörer vara uppenbar, vem har gjort mig till domare över hur Ghebil väljer att leva sitt liv? På det stora hela blir hennes insats mot det monumentala problem jag beskriver, försumbar.  Är inte den förmodade strukturell rasism Sverige jämförbart oöverkomligt för individen som knappheten är i Afrika? Om inte hon kan dömas ut av främlingar för bristande avhållsamhet även när en högre nivå av uppoffring skulle kunna rädda liv, på vilken grund kan hon fördöma andra för att potentiellt bidra till upprätthållandet av ett problem (i detta fall att vita bär kläder som Ghebil stör sig på) som är så mycket mindre akut, konkret och mätbart än barn som inte har råd med mat?  Detta förblir moralisternas största problem.
_
Det går helt enkelt inte att förstå på vilket meningsfullt sätt skribenten förväntar sig att världen skulle bli bättre om alla lydde hennes kommando och begränsade sin frisyr utefter deras hudfärg. Det förmodade förtrycket mot svarta skulle fortfarande kvarstå om alla vita slutade bära dreads, misären av att begränsas skulle bara spridas till vita. Den enda tänkbara nyttan från en sådan förändring, blir att känsliga moralister inte skulle bli irriterade av att se vita bära frisyrer de inte borde få inneha enligt deras rasfixerade världsbild. Därmed kan vi sluta oss till att Ghebil bevekelsegrund inte är att se till svartas allmänna intressen (om hon tror det själv, blir det i alla fall inte effekten av hennes agerande). För annars hade hon engagerat sig för att motverka den påstådda begränsningen av svarta i Sverige, inte åt att sprida den till vita. Att sprida rasfixerad klädkod riskerar just att förstärka denna. Hon tycks enbart värna om sitt egna och andra moralisters intressen. Om grunden för hennes resonemang är: ”jag och andra moralister stör mig på detta, eller blir ledsen av det, sluta!”, då får hon lära sig säga det rakt ut.
_
Men att hon och likatänkande äcklas av att se frisyrer på fel huvud, är inte det ett utilitaristiskt argument? Moralisterna lider väl ändå (om än lite)? Måste jag inte backa på påståendet att hennes text saknade utilitaristisk logik? Jo det kan man säga, om man tolkar texten mycket välvilligt. Men det utgör ett ytterst svagt utilitaristiskt resonemang, då det kan kontras med: ”men jag blir ännu ledsnare av att du säger åt folk hur de får se ut, samt att du delar in folk efter ras”. Vem av oss är mest ledsen? Hur ska vi uppskatta det objektivt?
_
Att påstå att den ena reaktionen (att bli ledsen av att se vita bära vissa frisyrer) skulle representera svarta i allmänhet, och den andra vitas och därmed vara mindre giltig, kan heller inte hävdas utan att presentera belägg för detta. Om Ghebil har en opinionsundersökning som visar på en sådan åsiktsskillnad mellan svarta och vita i Sverige, då var det en blunder att inte länka denna i artikeln. Om inte, är hon bara presumtiv och fördomsfull mot rasifierade när hon utgör sig kunna tala för andra bara för att de delar hennes hudfärg.
_
För att utilitaristiska argument ska ha någon kraft, krävs det sådant i stil med ”hundra kronor per månad kan rädda X antal liv”, i andra ord något kvantifierbart och kraftigt. Personlig avsmak förblir icke mätbart och är i själva verket försumbart. De fromma tar illa vid sig av hädelse, är det därmed omoraliskt att häda? Att åberopa personlig avsmak har (i längden) inte fungerat särskilt bra för alla homofoba rackare som ogillar samkönad kärlek, utan folk tenderar att kräva starkare krut än så. Ghebil pekar inte på någon psykologiska forskningar som påvisar att svarta mår dåligt av att se vita bära vissa frisyrer. Hennes argument är istället helt byggt på anekdoter och löst tyckande.
_

Om jag skulle mena att det fanns en allmän våg att terror från svarta mot vita (vilket jag INTE hävdar, men som är en återkommande tes bland de som förespråkar vitnationalism) och presenterade som bevis för detta fallet i USA där en vit man torterades av flera svarta medan förövarna utropade hat mot vita under tiden de plågade honom (Ingen angiven författare (2017/02/10) ”Suspects plead not guilty to Facebook Live attack on mentally desabled man” New York Post). Den svarta mannen som gjorde det klart för sitt våldtäktsoffer att han valt ut henne med motivet av att plåga vita, genom att säga “That’s for 400 years of slavery you bitch”(Barchenger 2017/05/25). Eller incidenten när Mzukisi Gaba, makthavare i sydafrikanska regeringspartiet, sagt att ”When Mandela dies we will kill you whites like flies”. Tillfället när en numera avliden Sydafrikansk politiker vid namnet Peter Mokaba sagt ”Kill the Boer [white South African minority]– Kill the Farmer”. Samt där en annan Sydafrikansk politiker yttrade sig att ”Stealing from whites is not a crime” (R3ndi3r/Renaldo Gouws 2012/05/07). Eller fallet där två mördare sa till en rasblandad kvinna som försökte skydda sin vita man, att de enbart mördade vita. (Daley 1998). Då skulle alla förnuftiga personer med rätta påpeka att ”men de där är ju enskilda fall. Man kan inte härleda globala eller ens nationella mönster från en lista med enskilda fall”. Exakt samma kritik kan ges till Ghebils tes, just för att illustrera detta tog jag mig tid att lista fler och allvarligare exempel än hon presenterade.
_
Även om vi skulle godta att hennes anekdoter påvisade ett förtryck, får vi ha i åtanke att de alla är utländska fall. Att hävda att de påvisar ett mönster som måste gälla i Sverige, blir lika ogrundat som om jag skulle citera journalisten Joshua Hammers sammanfattning av de vitas situation i Afrika: ”Those whites who remain in Africa today dwell in a state of uncertainty, […] burdened by the knowledge that they serve as convenient scapegoats for African demagogues seeking to turn racial resentment into power.” (Hammers ingen angivet publiceringsdatum, inläst 2019/01/31). För att sedan använda detta som belägg för att vita i Sverige skulle leva i osäkerhet med överhängande risk att förföljas av staten baserat på deras etnicitet.

_
Gällande hennes exempel är Erik van der Heeg svar på dessa värda att återge:

För att bevisa förtrycket mot svarta människor med dreadlocks lyfter hon fram tre incidenter, varav ingen inträffat i Sverige.

Det märkliga är att det i samtliga fall handlar om barn i England och USA, vilkas frisyrer brutit mot de speciella regler som deras skolor har haft vad gäller klädsel, hårstil, etc. Det handlar alltså inte om samhället i stort, utan om separata miljöer med sina mycket speciella koder. Men konstigheterna slutar inte där.

Det första fallet handlar om tolvårige Chikayzea Flanders på en pojkskola i Fulham. Skolledningen gav honom uppmaningen att gå och klippa sig eller också bli avstängd. Vad Ghebil inte berättar är att familjen Flanders då gick till domstol och åberopade religiös diskriminering eftersom pojken var rastafarier. Familjen fick rätt och pojken får nu se ut som han vill. Skolan kan tvinga alla andra elever att klippa sig, men inte Chikayzea eftersom just hans dreadlocks numera är skyddade genom lagen om religionsfrihet.

Fall nummer två handlar om lilla Faith Fennidy, elva år. Enligt Ghebil blev hon avstängd på grund av sina flätor, men det var inte riktigt vad som hände. Fennidy hotades aldrig med avstängning från den katolska flickskolan i Louisiana på grund av att hon hade dreadlocks, utan för att hon hade hårförlängningar. I skolans regler stipuleras nämligen att eleverna måste ha ”naturligt hår”, det vill säga att det råder förbud mot ”förlängningar och peruker”. Dessa regler drabbar alltså ingen specifik etnisk grupp eller människoras, utan samtliga personer vilkas hår inte är naturligt.

Ghibils tredje exempel handlar om sjuåriga Tiana Parker vid Deborah Brown Community School i Oklahoma. Denna skola har förvisso mycket tydliga regler mot vissa frisyrer. I reglementet står uttryckligen: ”Hairstyles such as dreadlocks, afros and other faddish styles are unacceptable”. Men vad den ”kreativa skribenten” inte låter oss veta är att denna skola är lite speciell. Det är en institution som drivs av en i huvudsak afroamerikansk skolledning till förmån för svarta barn från problemområden. Syftet är att hjälpa dem att komma ifråga för högre utbildning och detta görs med mycket goda resultat, bland annat genom den strikta disciplin man lägger sig vinn om att eleverna skall omfatta.

Nisbit Ghebils samtliga exempel på strukturell diskriminering faller alltså på hälleberget: i ett fall är dreadlocksen faktiskt grundlagsskyddade, i det andra gäller konflikten något helt annat och i det tredje handlar frisyrförbudet om svarta människors egna önskemål i sin egen miljö. Inte mycket till ”kolonialt förtryck” där alltså.

(Heeg 2019/01/30)

_
Det är alltså inte enbart anekdotisk bevisföring, utan de nyttjas missledande anekdoter där relevant information exkluderas. Detta är antigen mycket klantigt, eller medvetet oärligt.
_
Ghebil påvisar en kraftigt brist på empati i artikeln, där hon säger följande  gällande att en vit man (Johan Norberg) vågade yttra sig i frågan:”För övrigt kan jag tycka att det är anmärkningsvärt att det gång på gång är den som har minst med ämnet att göra som ständigt skriker ut sina åsikter högst.” (Ghebil 2018/01/30). Norberg är som vit just en av de som påverkas, då Ghebil försöker etablera en ny etik som dominant, som ska till att begränsa vitas frisyrer (och troligen mycket annat). Om hon hade en normal nivå av empati, hade hon insett att det är fullt naturligt för de som ska till att begränsas av moralister att säga ifrån.
_
Studenten Cory Goldstein blev anfallen av en främmande kvinna, just för att han var vit och bar dreads (Boult 2016). Alla vita som inte vill anfallas av främlingar för att de bär frisyrer, kläder eller annat som moralister godtyckligt bestämt är förvägrat vissa raser – har därmed ett naturligt intresse av att säga ifrån när Ghebil driver teser om att upprätta rasbetingad klädkod. Det är för övrigt inte bara vita som riskerar att lida av att normer som förbjuder kulturell appropriation . Likatänkande till Ghebil skambelägger den svarta artisten Beyoncé för hennes klädval, då denna påstås utgöra kulturell appropriation (Horton 2016). Det finns ingen meningsfull skillnad mellan de som säger åt Beyoncé eller andra svarta kvinnor ”klä dig inte så, du kulturellt approprierar” och de som säger ”klä dig inte så, det är slampigt/det är ghetto-aktigt”. I bägge fallen blir resultatet att svarta kvinnor skambeläggs för hur de väljer att klä sig. Ghebil utgör därmed inte en allierad till svarta kvinnor, utan någon som vill expandera moralisternas begränsade av dessa.
_
Det faktum att Ghebil idiotförklarar alla som inte håller med henne, och beklagar sig över hur jobbigt det är att behöva förklara det uppenbara, gör hennes pinsamma eskapad ännu ljuvligare. Eftersom hon inte kunde framföra något övertygande eller ens begripligt (och tvingades utelämna viktig information bakom sina exempel för att överhuvudtaget har något att säga), var sanningen hon ville belysa tydligen inte särskilt uppenbart. Det eller så är Ghebil inte särskilt begåvad. Och ja jag vet att hennes tes kan styrkas med resonemang som vilar på mikroaggressioner, men antigen för att Ghebil inte kände till denna möjlighet eller visste om hur svagt beläggen för mikroaggressioner är (Lilienfeld och Nagai) – så valde hon att avstå från den taktiken.
_
Källor:
Ingen angiven författare (2017/02/10) ”Suspects plead not guilty to Facebook Live attack on mentally desabled man” New York Post.
_
Länk:https://nypost.com/2017/02/10/suspects-plead-not-guilty-to-facebook-live-attack-on-mentally-disabled-man/
_
Barchenger, Stacey (2017/05/25) ”Cory Batey sentenced to 15 years in Vanderbilt rape case” Tennessean.
_
Länk:https://eu.tennessean.com/story/news/2016/07/14/cory-batey-faces-least-15-years-friday-sentencing/86953944/
_
Boult, Adam (2016) ”Black woman attacks dreadlocked white man over ‘cultural appropriation'” The Telegraph
_
Länk:https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/12207152/Black-woman-attacks-dreadlocked-white-man-over-cultural-appropriation.html
_
Daley, Suzanne (1998) ”Rural White South Africa: Afraid, and Armed” New York Times
_
Länk:https://www.nytimes.com/1998/07/16/world/rural-white-south-africa-afraid-and-armed.html
_
Ghebil, Nisrit (2018/01/30) ”Därför ska du inte ha dreads, Amanda Lind” Aftonbladet.
_
Länk:https://www.aftonbladet.se/debatt/a/ngE92d/darfor-ska-du-inte-ha-dreads-amanda-lind
_
Ghebil, Nisrit  (2017/03/23) ”Samhället ska inte bestämma hur kvinnor ser ut” SVT
_
Länk:https://www.svt.se/opinion/nisrit-ghebil-om-kladsel
_

Hammer, Joshua (ingen angivet publiceringsdatum, inläst 2019/01/31)(Almost) Out of Africa: The White Tribes World Affairs Journal

_
Heeg, Erik van der (2019/01/30) ”Gästinlägg: Lögn, förbannad lögn och Nisrit Ghebil, kreativ skribent” Heberlins Etik.
_
Länk:https://annheberlein.com/2019/01/30/gastinlagg-logn-forbannad-logn-och-nisbit-ghebil-kreativ-skribent/
_

Lilienfeld, Scott (2017). ”Microaggressions — Strong Claims, Inadequate Evidence”. Perspectives on Psychological Science. Volym 12 , numer 1. Sida 138–169.
_
Länk: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1745691616659391?journalCode=ppsa
_
Nagai, Althea (March 29, 2017). ”The Pseudo-Science of Microaggressions”. National Association of Scholars.
_
_
R3ndi3r/Renaldo Gouws (2012/05/07) ”South Africa – Where Racism Seems One Sided.” news24.

Åsa Romsons tårar: Invandringsfrågan ligger bortom förnuftet

Bilden kan innehålla: mem och text
På tal om lustiga slumpar, migrationsverket proklamerade att Sverige nu skulle få Europas generösaste anhöriginvandringspolitik, detta annonseras samma dag som gränspolisen larmar till justitiedepartementet att gränserna inte kan kontrolleras alls.[1]
_
Någon i C, MP och L som skulle vara betydligt smartare än deras partiledare, i andra ord minst hälften så smart som en normalbegåvad guldfisk, skulle kunna slås av tanken:
”vänta nu, som en del av januariöverenskommelsen ingick ju rätten till generösare familjeåterföring? Men en sådan reform blir ju mer eller mindre meningslös så länge de yttre gränserna inte kan upprätthållas? Den nationella chefen för gränspolisen Patrik Engström räknar med att det kan ta upp till ta upp till fem år att åtgärda gränskontrollernas problem[2], vi skulle ju hinna med ett nytt riksdagsval dessförinnan, vi kunde ha krävt familjeåterföring då och inte behövt bytt bort annat i gengäld samt fått en regering lättare. Och för övrigt, begränsningen av familjeåterföreningen uppkom ju som reaktion på flyktingkrisen, om man tar bort den regeln blir inte de som att slänga ett paraply mitt i ösregn bara för att man hunnit torkat under perioden man hade det uppfällt?”
_
Under flyktingkrisen belastades Sverige till en sådan grad att utlandsbiståndet fick skäras i[3], de som kommer drabbas hårdast av flyktingkrisen 2.0 kommer därmed troligen inte vara svenskar. Denna ändring kring familjeåterförening kanske framstår som ett litet tillskott, men vi får komma ihåg att åtstramningarna efter flyktingkrisen i praktiken handlade om att sänka en historiskt väldigt hög volym, till en fortfarande hög men inte lika alarmerande volym. För att citera den kristna tidningen Världen Idag:s sammanfattningen av siffrorna (uppskattning från innan de generösare anhörighetsinvandringsreglerna infördes):
_
”Antalet personer som förväntas söka asyl i Sverige [2018] är 23 000, men antalet nyanlända som beräknas anvisas till de svenska kommunerna är drygt 46 000. Det är dubbelt så många som snittet under tioårsperioden 2005–2014, och fem gånger så många som snittet under tioårsperioden 1995–2004. […] 2019–2021 beräknas mer än 30 000 nyanlända per år anvisas. Det innebär att Sverige beräknas ta emot närapå 218 000 migranter under en femårsperiod. Tittar man endast på prognosen för de nästkommande tre åren är siffran drygt 103 000.
Därtill tillkommer arbetskraftsinvandrare och personer som kommer hit för att studera.
Dessutom är det många av dem som får avslag på sin asylansökan som ‘går under jorden’ och stannar i Sverige. Exakt hur många detta rör sig om är svårt att veta, men enligt Migrationsverkets prognos kommer närmare 10 000 av dem som har fått avslag på sin asylansökan i år att ‘avvika’. Världen idag vänder sig till migrationsminister Heléne Fritzon (S) för att höra hur Sverige ska klara att ta emot över hundra tusen nyanlända de närmsta åren, men hon avböjer från att svara på frågorna.” [4]
_
Det krävs knappast Sherlock Holmes för att inse att något är lite underligt med hur Sverige förhåller sig till invandringspolitik. Åsa Romson höll presskonferens där hon grät i TV, för att dessa milda (och i hög grad verkningslösa) begränsningar skulle införas. Samtidigt som inga offentliga tårar eller annan fanfar hölls för att utlandsbiståndet skulle skäras i. Detta trots att alla förstår att de som nekas inträde till Sverige vid danska gränsen inte kommer dö på plats till följd, de har det svårt men kan söka lyckan i andra länder. Medan de som lever i u-länder på utländskt finansierad mat, medicin och vatten, mycket väl kan avlida till följd.
_
För att citera SVT:s reportage i frågan: ”För varje ny asylsökande [försvann 2015] 499 kronor per dygn från biståndsbudgeten. Hjälporganisationer är skarpt kritiska mot att biståndsbudgeten åderlåts. […] 499 kronor är mycket pengar i biståndssammanhang. Priset för Röda Korsets matpaket, som räcker i en hel månad för en flyktingfamilj i Syriens närområde, ligger på 385 kronor. Ett vaccinationspaket för 20 barn i Afghanistan kostar 106 kronor.” [5]
_
I övrigt, kan du dra dig till minne något tillfälle utöver begravningar, minnesstunder, politikermord eller terrorattentat där en politiker gråtit offentligt? Jag kommer själv inte ett enda tillfälle där någon policyförändring lett till en sådan reaktion. Inte när sjukvården behövde dras åt till den grad att barnet Matilda som inte kunde andas själv nekades assistans, inte heller när härbärgen tvingades stängas ner. Enda tillfället jag överhuvudtaget kan dra mig till minnet en politiker som gråtit över omöjligheten att genomdriva sin politik, är inte ens svenskt. Utan det var var när en schejk i Saudiarabien grät över risken att en hädare inte skulle avrättas. [6]
_
För att förklara Romsons tårar, och agerandet från vår nuvarande regering, behöver vi nog se bortom rent rationella kalkyler med mål att öka välbefinnandet hos så många individer som möjligt. Här tycks det snarast röra sig om ett tabuu-utbyte. Detta psykologiska fenomen vilar på premissen att människor generellt sett delar upp ting och regler de värderar i två typer. ”Sekulära värderingar” och ”heliga värderingar”, låt inte namnet lura dig, detta gäller både ateistiska världsbilder och religiösa sådana.
_
Det som utmärker heliga värderingar, är att där frångår folk ekonomiska modeller över hur man kan förväntas bete sig. I en studie delade man upp iranska studenter utefter om de värderade en politisk sakfråga som helig eller sekulär, detta gjordes genom att fråga om inställning i frågan och de som svarade att man inte skulle ge sig oavsett kostnad bedömdes de värdera frågan som helig. När studenterna gavs förslag där en politisk lösning kombinerades med en ekonomisk kompensation som plåster på såren. Då blev de som värde frågan som helig, mer motvilliga att acceptera än om samma lösning föreslogs fast utan pengar som bonus. Denna effekt av att reagera negativt på pengar som ett tillägg till lösningen, fanns inte hos de studenter som inte värderade frågan som helig.  Vi människor har i allmänhet stor ovillighet att uppoffra heliga värderingar, de som kan underlätta är om motparten i en förhandling offrar andra saker som ses som heligt – en i studie mättes detta genom att det för palestinska respondenter föreslogs att Israel skulle tillåta flyktingar att återvända till deras hemby (vilket är billigt men principiellt viktigt), samt presenterades för Israeliska respondenter att Palestina erkände Israel som stat (vilket inte kostar något, om vi talar pengar) – dessa motkompensationer gav stark effekt[7].
_
När Romson såg denna nedskärning i utlandsbiståndet, då registrerades det nog för henne bara som siffror på papper. Men när gränserna skulle ”stängas”, då kändes det som om principen om öppenhet uppoffrades. Samma sak rör sig nog i flera av partiledarnas huvud än idag. När de nu gör det lättare att komma till Sverige, då ändrar de inte bara några siffror i kalkyler om volymer, utan de vinner en strid mot främlingsfientlighet i sig.
_
Med detta sagt vågar jag prediktera att vi inte kommer röra oss särskilt mycket i flyktingfrågan. Majoritetsbefolkningen kommer fortsätta ”tycka fel” i ledningsskiktens ögon (den allmänna opinionen om invandring är mycket mindre generös än riksdagsledamöternas) [8]. Den härskande klassen tycks nämligen inte se opinion och den folkvilja den mäter, som en helig värdering. Utan den är högst sekulär, verkar upplevas som något instrumentellt om inte till och med jobbigt. Och det är väldigt svårt att byta bort det heliga för det sekulära, ska nog mycket pengar till för att en modern svensk ska äta upp ett mänskligt lik. Spelar ingen roll om den avlidna önskade bli uppäten, samt att en stor donation till hungrande barn görs som motkompensation som kan rädda flera liv – vissa saker förhandlar man bara inte om. De härskande tycks ha samma attityd gällande generös invandring, om så fan tar dem i processen ska de rädda offentligheten från folkligt inflyttande.
_
[1]
_
Hellberg, Ludde (2019/01/23) ”Migrationsverket: Sverige blir ett av de mest generösa länderna i EU” Expressen
_
Jansson, Malin (2019/01/23) ”Gränspoliser slår larm till regeringen” Hallandsposten.
_
[2]
_
”Den nationella chefen för gränspolisen Patrik Engström, säger att arbetet med gränskontrollerna halkat efter för att Sverige sedan 2000 satsat på andra saker än de yttre gränskontrollerna. Han räknar med att det kommer att ta upp till fem år att åtgärda alla problem.”
_
Granlund, John (2018/10/22) ”Svenska gränskontroller totalsågas av EU” Aftonbladet
_
[3]
Lönnaeus, Olle (2015/10/22) ”Analys: Flyktingkrisen tvingar regeringen att låna och skära i välfärd” Helsingsborgsdagbladet.
_
[4]
_
Andersson, Sara (2018/09/10) ”Prognos: 103 000 migranter till Sveriges kommuner på tre år” Världen Idag.
_
[5]
_
Hambreus, Ulf (2015/10/20) ”Så mycket tas från biståndet för varje ny asylsökande” SVT.
_
[6]
_
Carlsson, David (2018/12/30) ”Hemlösa tvingas bort från härbärge efter nyårsafton” Kvällsposten
_
Länk:https://www.expressen.se/kvallsposten/hemlosa-tvingas-bort-fran-harbarge-efter-nyarsafton/
_
Grill, Marja (2018) ”Med rätt att andas?” SVT.
_
Länk:https://www.svt.se/special/hjartsjuka-matilda-nekas-assistans/
_
”The Saudi information minister tweeted that he had burst into tears when he read Kashgari’s tweets. ‘When I read what he posted, I wept and got very angry that someone in the country of the two holy mosques attacks our Prophet in a manner that does not fit a Muslim …'”
_
Citatet ovan är tagen från Brown, Andrew (2012/02/15) ”The bloodlust faced by the ‘blaspheming’ Saudi journalist” The Guardian.
_
Länk:https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2012/feb/15/saudi-journalist-hamza-kashgari-tweets
_
”Saudi Sheikh weeping as he demands that Saudi Columnist Hamza Kashgari gets executed” upplagd på youtube
_
Länk:https://www.youtube.com/watch?v=s9kAVlnGMTU&t=7s
_
[7]
_
Waytz, Adam (2010/03/09) ”The Psychology of the Taboo Trade-Off” Scientific American.
_
_
[8]
_
En relativ majoritet (ibland även absolut majoritet) av svenskarna har under längre tid velat minskar flyktingmottagandet i Sverige.
Oscarsson, Henrik Ekengren; och Bergström, Annika (redaktör) (2016) ”SVENSKA TRENDER 1986-2016” SOM-Institutet.
_
Se sida 48.
_
Demker, Marie (2013)”Svensk migrationspolitisk opinion: 1991-2012″ SOM-Institutets temaserie.
Sida 25.
_
Riksdagsledamöter har under längre tid, haft avvikande åsikt i frågan.
Holmberg, Sören ”ÅSIKTSÖVERENSSTÄMMELSE ÄR VIKTIGT” i Karlsson, David (redaktör, 2018) ”Folkets främsta företrädare” Göteborgs Universitet. Se sida 33.

Kan vi inte bara bli vänner: Spänningarna mellan muslimer och icke muslimer i Europa

Bildresultat för why can't we be friends
(skivomslaget till singeln ”why can’t we be friends” av bandet War)
_
Bland europeiska muslimer är fundamentalism ett betydligt mer utbrett problem än bland europeiska kristna. För att återge innehållet från en studie i frågan, vilket undersökte Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Österrike och Sverige:religious fundamentalism is not a marginal phenomenon among Western European Muslims.  Taking together the foreign-born and native-born immigrant generations, almost 60 per cent agree that Muslims should return to the roots of Islam, 75 per cent think there is only one interpretation of the Quran possible, which is binding for every Muslim, and 65 per cent say that religious rules are more important to them than the laws of the country in which they live. Consistent fundamentalist attitudes, with agreement to all three statements, are found among 44 per cent. […]  [R]eligious fundamentalism is much more prevalent among European Muslims than among Christian natives […] less than 4 per cent [of christians] agree with all three items [used to measure fundamentalism]. […] Even among strongly religious Christians, only one third or less agree with each of the three fundamentalism items and only eight percent agree with all three. […] Out-group hostility is not negligible among native Christians: nine percent of them are overtly anti-Semitic and believe that Jews cannot be trusted, and eleven percent reject homosexuals as friends. Muslims draw more hostility from Christians, with 23 percent believing that Muslims aim to destroy Western culture. Only few Christians display hostility against all three groups (1.6%). Muslims of Turkish and Moroccan origin show much higher levels of out-group hostility: 57 percent reject homosexual friends, 45 percent do not trust Jews, and 54 percent see the West as an enemy out to destroy Islam […] fundamentalism is a much stronger predictor of out-group hostility among Muslims [than among christians] […] Further, while among Christians religious identification is unrelated to out-group hostility once fundamentalism is controlled for, it remains a significant predictor for Muslims, although the effect size is much smaller than the one of fundamentalism. (Koopmans 2014:12-18).
_
Graden av homofobi, intolerans mot skilsmässa och abort – är högre för muslimer globalt jämfört med kristna och icke konfessionella (Fish 2011/02/09).
_
Det finns kort sagt vissa drag som är vanligare bland muslimer jämfört med andra. Därmed är det skäligt att tala om dessa som två i realiteten och i väsentligt grad distinkta grupper, inte bara två grupper med kosmetiska eller triviala skillnader. Frågan är då, hur väl kommer muslimer överens med den icke muslimska majoriteten i Europa?
_
Bilden nedan är från en mätning gjord av Pew gällande hur många som anser att man behöver vara kristen för att ta del av den nationella identiteten. I Sverige är det enbart 15% som anser det vara ”väldigt/någorlunda viktigt” med kristendom för att vara en ”riktig svensk”, i femton europeiska länder angav mer än halva befolkningen svaret att det var väldigt eller någorlunda viktigt.
Bilden kan innehålla: ränder
(Ingen angiven författare (2018/10/29)
”Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues” Pew).
_
I Tyskland där förhållandevis få,34%, anser att kristendomen är väsentlig för att ta del av den nationella identiteten, skulle man kunna tänka sig att muslimer skulle ha lätt att känna sig hemma. Men en studie i ämnet fann att majoritet av turkiska invandrare känner mer tillhörighet i Turkiet än i Tyskland (Ingen angiven författare (2018/07/24) ”German Turks still rooted in the east: study” DW). Jag är medveten om att turkisk invandrare inte är synonym med muslim, finns turkar av alla religiösa övertygelser, men med tanke på att Turkiet är ett muslimskt majoritetsland utgör detta en klumpigt men mattnyttig måttstock. 
_
En studie i Beligen (där 19% anser att kristendomen är viktig för att tillhöra den nationella identiteten) fann inga positiva nyheter heller, för att citera sammanfattningen från en tidningsartikel ”Seven out of ten Belgians think that immigrants want to impose their way of life. There is, especially among the elderly and the working class, a real feeling of invasion, […] 43% of [Beligans] think that being Belgian and Muslim is not compatible. […] 70% of the Muslims surveyed still feel that they are foreigners, despite the Belgian nationality.” (Mergen 2017/01/09, Som sammanfattar innehållet i Scheuer,  Bouguin,och Trembloy 2017).
_
Detta borde kanske inte ses som oväntat, och man kan misstänka att fynden i Belgien och Tyskland liknar realiteter i resten av Europa (då många andra länder har betydligt högre antal respondenter som anser kristendomen vara viktig för att vara en ”riktig” landsman). Muslimer och icke muslimska västerlänningar (man kan förstås vara både muslim och västerlänning samtidigt) har vid tillfrågande uppgett att en spänd relation finns dem emellan.
_
2006 svarade en majoritet i flertalet länder som undersökts att relationen mellan muslimer och västerlänningar generellt sett var dålig. Bägge sidor tillskrev även i hög grad varandra kassa sidor, som våldsamhet, omoral och kvinnoförtyck. Data från 2011 gav en liknande bild, där majoriteten av invånarna i flera muslimska majoritetsländer visade sig ha mycket negativ syn på västerlänningar och i lite mildare grad vise versa. I den senare undersökningen framkommer även att
västeuropeiska kristna och ryssar i första hand identifierar sig med sin nationalitet framför sin tro, medan troende muslimer i de flesta muslimska majoritetsländer identifierar sig med sin nationalitet i andra hand och tro i första hand
(Ingen angiven författare (2006/06/22) ”The Great Divide: How Westerners and Muslims View Each Other” Pew,  se även ”Muslim-Western Tensions Persist” kapitel 2
”How Westerners and Muslims View Each Other”, Pew).
_
Om vi zoomar in på Frankrike kan vi konstatera att delar av nationalistiska högern som rubricerats alarmistiskt länge uppgett att islam skulle till att bli landets ”viktigaste religion”. Ligger det någon sanning i detta? En beräkning (utförd av en högervinklad skribent) pekar på att Frankrike, och eventuellt i förläggningen Europa i övrigt kommer att ha muslimsk majoritetsbefolkning redan om 40 år. (Scarborough 2017/09/26). Men sådana kalkyleringar bör tas med en nypa salt. Den vänsterliberala tidningen The Guardian rapporterar dock om att den muslimska befolkningen i flera EU-länder kan komma att öka med en faktor 3, långt ifrån att bli en majoritet men en väsentlig ökning (Sherwood 2017/11/29). Detta baserat på beräkning av Pew (Ingen angiven författare (2017/11/29) ”Europe’s Growing Muslim Population” Pew), där det även presenterades scenarion där andelen muslimer inte skulle öka lika mycket (förutsatt att invandringen minskade).
_
Med det sagt, muslimer behöver inte bli majoritet för att islam ska få mycket inflyttande i Frankrike eller övriga Europa. En undersökning utförd av Ipsos och släppt av Frankrikes ledande vänsterliberala tidning, L’Obs, 4 februari 2016 avslöjade att bland gymnasieelever i Frankrike identifierade sig 33.2% som kristna medan 25.5% identifierade sig som muslimer. I samma undersökning kom det fram att mindre än hälften av antalet icke muslimer som undersökts (samt endast 22% av katoliker) beskrev sin tro som ”något viktigt eller väldigt viktigt” för dem. 83% av muslimer beskrev sin tro som ”något viktigt eller väldigt viktigt” för dem (Murray 2017/05/04:125-126). Med tanke på att fundamentalism är allmänt mer utbredd bland muslimer i Europa än bland kristna, är detta fynd inte förvånande. Vi kan misstänka att svaren skulle se liknande ut i andra europeiska länder. Det är även skäligt att anta att de som värderar sin tro som något viktigare, kommer att lobba mer för att ge  den inflyttande jämfört med den grupp som finner tron mindre viktig. Att denna skillnad i ansträngning kommer ge effekt.
_
Redan idag i Europa tvingas akademiker som forskar om Koranen, oftast utge sina fynd under pseudonym till följd av mordhotet mot hädare (Murray 2017/05/04 :271). Medan vilken stand up-komiker som helst vågar driva med bibeln även i de mer kristna delarna av Europa. Ett (internationellt mer än europeiskt) exempel på detta blir det faktum att den libanesisk-amerikanska porrskådespelaren Mia Khalifa tvingades ut ur porrindustrin till följd av hot då hon som muslim ansågs vanära islam via porrframträdande (Pineros 2018/03/14). Googla på ”nuns” och ”porn”, eller ”priest” och ”porn”, för att se hur väl fundamentalistiska kristna lyckats lobba för att få bort motsvarande vanärande av kristendomen från internet. Komedi- och politiska kommentatorsidan cracked.com listar sexiga nunnor som en uttjatad kliché, så vanligt är det (Dockery 2018/06/27). Sidan SyfyWire listar ”nunsploitation” (grova eller sexuella framställningar av nunnor) som en egen genre. Den mediaanalyserande sidan TV Tropes listar en drös med exempel på sexualiserade nunor i popkultur globalt (Inläst 2019/01/11, ingen angivet publiceringsdatum eller författare ”Naughty Nuns” TV Tropes). Ekvivalenta fenomen gällande imamer, kvinnor i slöja eller andra bärare av symboler för muslimsk konfession – har jag i stort inte kunnat funnit annat än i undantag (så som Khalifa som tystats).
_

Filmen Zeitgeist finns numera på Netflix och över hela youtube. Den sprider idén att Jesusmyten är en kopia av äldre hedniska gudar. Att det finns tonvis med förkristna gudar som dog för folks synder och sedan återuppstod. Detta stämmer inte, för att citera ett religionslexicon som kom ut redan på 80-talet: ”The category of dying and rising gods, once a major topic of scholarly investigation, must now be understood to have been largely a misnomer based on imaginative reconstructions and exceedingly late or highly ambiguous texts. […] There is no unambiguous instance in the history of religions of a dying and rising deity.” ( Smith 1987)
_
En expert har även konstaterat att: ”Moreover, the claim that Jesus was simply made up falters on every ground. The alleged parallels between Jesus and the ‘pagan’ savior-gods in most instances reside in the modern imagination: We do not have accounts of others who were born to virgin mothers and who died as an atonement for sin and then were raised from the dead (despite what the sensationalists claim ad nauseum in their propagandized versions).” (Ehrman 2012)
_
Den muslimska författaren Reza Aslan har fått boken Zealot utgiven och sprid i Europa utan problem. Detta trots att boken via godtyckligt och selektivt nyttjande av källor presenterar Jesus som en rövare och politisk våldsman. Vad jag förstått är dess tes högst spekulativ, om inte uppenbarligen felaktiga (om inte annat framstår den för mig som totalt nonsens). (Evans 2013, se även Spencer 2013/09/02) Boken presenterar ett påstående som är minst lika provokativt som att framställa Muhammed som pedofil, ett påstående som inte alls är lika fastslaget heller. Aslan är för övrigt känd för att ha ljugit om sina akademiska meriter (Packman 2016/01/11)

_
Hemsidan Amazon har nyligen tagit bort dussintals produkter som muslimska aktivister menade var kränkande (Elassar 2019/01/08).  Du kan dock fortfarande beställa Aslans bok från Amazon (https://www.amazon.com/ZEALOT-Life-Times-Jesus-Nazareth/dp/140006922X), samt se filmen Zeitgeist där (https://www.amazon.com/Zeitgeist-The-Movie/dp/B0087U3WFU).
_
Ser vi till inflyttande på politiken i Sverige istället för produktion och distribution av kulturuttryck, kan vi läsa och begrunda följande: ”Att regeringen Löfven haft ett etablerat samarbete med medlemmar i den svenska delen av Muslimska Brödraskapet är numera väldokumenterat. Såväl IFiS, Islamiska Förbundet i Sverige, som SUM, Sveriges Unga Muslimer har dels medgivit i sina stadgar eller i rättegångsprotokoll angivit att de är en del av FIOE, Federation of Islamic Organisations in Europe samt FEMYSO, vilket är Muslimska Brödraskapets europeiska paraplyorganisation samt ungdomsorganisation.” (Westerholm 2019/01/05). Uppdrag granskning har även dokumenterat kontakter mellan socialdemokraterna och muslimska brödraskapet (Dahlström och Hanson 2005, märk väl att i programmet presenteras att det råder ett konsensus om att Muslimska brödraskapet är en mer eller mindre måttfull kraft, detta konsensus gäller inte längre utan gruppen ses numera som allt mer radikal).

_
Socialdemokraternas koppling till muslimska brödraskapet är tyvärr inte isolerat. En statlig rapport konstaterade att: ”den ‘mångkulturalistiska’ delen av vänsterrörelsen och Miljöpartiet i många år har fungerat som sekulärt stöd åt islamisterna i MB:s nätverk. Genom att okritiskt föra fram ‘islamofobin’ som det avgörande problemet för muslimer – och samtidigt förneka förekomsten av islamism – är det många som ger sitt stöd till MB:s [d.v.s muslimska brödraskapets] totalitära tankegångar” (Norell (red.) Carlbom och Durrani 2016:23)
_
Ett exempel på detta syns i att en salafistisk, ISIS-sympatiserande Imam, uppmanade muslimer att rösta på miljöpartiet i första hand och i andra hand vänsterpartiet (Oksanen 2016/04/26). Detta presenterar jag inte som en konspiration mellan islamister och vänstersympatisörer (jag är själv socialist och medlem i vänsterpartiet), utan de senare gagnar nog de förstnämnda genom att vara så kallade ”nyttiga idioter”. Det kan tänka sig att det utan att riktigt begripa vad som försiggår, ändå anpassar sitt beteende på ett sätt som utgör draghjälpen åt islamister.
_
Jämförbar koppling mellan maktbärare och kristna fundamentalister, finns inte i Sverige och är mycket sällsynt i resten av Europa. Där tycks den starkare övertygelsen hos muslimer fått den effekt jag talade om, nämligen ett oproportionerligt starkt inflyttande på samhället. Detta lär leda till ökade konflikter mellan muslimer och andra över tid.
_
Detta tal om porr, nunnor, amazon och muslimska brödraskapets kopplingar till vänstern –  kan uppfattas som alldeles för anekdotiskt, låt oss därför återgå till data. Majoriteten av muslimer i Österrike vill rakt av förbjuda skämt om islam (Akerstedt 2017/08/13, som hänvisar till Perlot och Filzmaier 2017). En opinionsundersökning från 2017 fann att tyvärr ville majoriteten av européer förbjuda muslimsk invandring (Osborne 2017/02/07)
_
Spänningarna mellan huvudskåran av europeisk nationell gemenskap och muslimsk identitet är inget som endast syns i opinionsundersökningar. Det har blivit viralt med klippet av en imam som uppmuntrar muslimer att ta över Europa, via att föda många barn. I syftet att skapa ett europeiskt ”kalifat” (Ingen angiven författare (2015/09/19) ”Breed and conquer Europe, al-Aqsa preacher exhorts Muslims” Times of Isreal). Den danska imamen Mundhir Abdallah har sagt att erövringen av europa är en nödvändighet (Ingen angiven författare (2017/06/23) ”Copenhagen Imam Mundhir Abdallah Calls for Jihad to Invade and Conquer Europe, Adds: Filth and Vileness of Jews Reflect Their Immutable Nature – Archival” Memri-tv)
_
Den egyptiska andliga ledaren Salem Abu Al-Futuh har även han sagt att Europa ska ”erövras” (Ingen angiven författare (2010/08/17) ”Egyptian Cleric Salem Abu Al-Futuh: We Will Conquer Italy and the Rest of Europe, as Well as North and South America; The West Will Convert to Islam” klipp 2597 Memri-tv)
_
Shejken Yousuf Al-Qaradhaw har i Qatarisk tv sagt att Islam ska rädda Europa från dess materialism och samkönade äktenskap genom att dominera Europa, och tillade att ”Muslims must start acting in order to [peacefully] conquer this world.” (Ingen angiven författare (2007/06/28) ”Sheik Yousuf Al-Qaradhawi: Islam’s ‘Conquest of Rome’ Will Save Europe from Its Subjugation to Materialism and Promiscuity” klipp 1592 Memri-tv).
_
Dessa imamer är tyvärr inte ensam. Nijmuddin Erbakan, tidigare turkisk premiärminister, har sagt att ”Our aim is to put down roots in the European continent, and to act quietly and in accordance with the laws, so that one day we may see all of Europe Muslim”. Den inflytelserika sheiken Yousef Al-Qaradhawi är känd för att ha sagt att ”Islam kommer återvända till Europa som en erövarare”. Den Libiska diktatorn Muammar Gadhafi har även sagt att ”we have 50 million Muslims in Europe. There are signs that Allah will grant Islam victory in Europe – without swords, without guns, without conquests […it will] turn into a Muslim continent within a few decades” (Stalinsky, 2006/04/10).
_
En tidigare minister i Jordanien har fällt liknande kommentar, om att Spanien och ”rom” (vilket här sannolikt är en synekdoke som syftar till resten av Europa, då Rom i muslimska sammanhang ofta används på detta vis) ska erövras (Ingen angiven författare (2008/05/10) ”Former Jordanian minister insists Islam will conquer Rome” Catholic News Agency).
_
En imam och medlem i palestinska riksdagen, har yttrat sig liknande. Där rom visade sig vara just en synekdoke för Europa i övrigt som skulle erövras (Ingen angiven författare (2008/04/14) ”Muslim cleric proclaims Rome will soon be conquered by Islam” Catholic News Agency.)
_
Alparslan Kavaklıoğlu, medlem i Turkiets styrande Rättvis och Utvecklingspartiet och överhuvud för parlamentets säkerhets och underrättelse kommission, har sagt att: ”All the people coming [to Europe] are Muslim[…] Europe will be Muslim” (Güncelleme 2018/03/10). Turkiets president Erdogan har i liknande stil uppmuntrat turkar i andra europeiska länder att skaffa många barn, då turkarna utgör ”Europas framtid”. Som New York Times skriver ”Mr. Erdogan is not the first authoritarian leader of a Muslim country to suggest that birthrates could alter the demographics of the West” (Goldman 2017/03/17).
_
Den tidigare presidenten av Albanien, Houari Boumedienne, sa 1974 i ett tal till FN: ”One day millions of men will leave the southern hemisphere of this planet to burst into the norhern one. But not as friends. Because they will burst in to conquer, and they will conquer by populating it with their children. Victory will come to us from the wombs of our women” (Murray 2017/05/04:151)
_
Under ett program sänt i den libanesiska tv-kanalen kallad Mayadeen, sa programledaren Yahya Abu Zakariya ”It has become customary for the sheikhs preaching in mosques to talk, in their sermons and lectures, about ‘the infiltrating infidel West,'”. Han gick sedan in på en längre utläggning om hur han upplevde att muslimer i Europa inte levde upp till muslimsk etik. Den andra talaren i programmet, Ali Abd Al-Aal, kommenterade denna utlägning med orden ”We are aware of everything you mentioned. These things exist […] Any toddler in Cairo or Yemen could say all the things you said. This is known to all.” (Ingen angiven författare (2012/11/01) ”Swedish-Algerian TV Host Yahya Abu Zakariya Berates Muslims In The West For Their ‘Rotten Ethics” Special Dispatch 5038 Memri-TV). För herrarna i programmet ansågs denna attityd bland predikanter, vara en självklarhet som inte behövde ifrågasättas eller knappt sägas högt till följd av hur uppenbart det var.
_
Webbsidan muslim.se lärde ut i Sverige att muslimer ska hata icke-muslimer. Ett budskap som sidans skapare, göteborgspredikanten Anas Khalifa, ännu sprider. Han proklamerar att ”otrogna” ska ”krossas” (Sandelin 2018/09/11)

 _
Kort sagt: en icke försumbar del i gruppen muslimska opinionsbildare ser och talar om Europa som något för muslimer främmande som ska erövras, ett synsätt och språkdräkt jag inte stött på bland buddhister i relation till Europa eller bland kristna i relation till Asien. Perspektivet lär nog försvåra för muslimer att accepteras som svenskar eller andra européer, samt för europeiska muslimer att känna sig som genuint tillhörande sina nationer. Svårt att känna sig som svensk om man samtidigt har attityden att ”vi ska ta över”, som yttrats av muslimska extremister i Västerås (Ingen angiven författare (2018/08/30) ”Polisen oroad över radikaliseringen i Västerås” Epoch Times).
_
Ett annat illustrativt exempel är från en video som en hetlevrad ung svensk-arabisk man skickade till en kvinna. För att citera ”Lyssna din svenska hora! Vi araber är här för att ta över ditt fucking land, så gå ner på dina fucking knän och sug min kuk din svenska lilla hora. Allahu Akbar!” (Omar 2018/03/02). Den attityden kan nog försvåra för honom att känna sig som svensk. I min uppfattning finns det dock inget som hindrar någon från att vara både muslim och svensk, motsättningen däremellan är något fundamentalister och främlingsfientliga manar fram som hjärnspöke.
_
Detta perspektiv av fientlighet reproduceras även via institutioner. Ett alarmerande exempel rapporteras om i form av en lokal koranskola i Sverige. I reportaget kan man läsa att:
Det har hänt att elever ifrågasätter lärare som inte har muslimsk bakgrund genom att säga: ”Jag lyssnar inte på dig för du är vit” eller ”Du är inte muslim, varför ska jag lyssna på dig?” Detta förekommer i alla åldersgrupper, från sexåringar till trettonåringar, hävdar [intervjuobjekt från svensk skola].– För mig väcker det oro om en del av de barn som går i koranskolan tolkar in att det enbart är muslimska män och kvinnor de ska lyssna på, säger han.(Ago och Salihu 2018/06/14).Detta reportage är tyvärr inte isolerat. I en rapport beställd av MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och utgiven av Försvarshögskolan, står det skrivet :
_
Enligt respondenter kan koranskolor i utsatta områden närmas liknas med skolplikt, då det anses vara obligatoriskt för muslimska barn och ungdomar att delta. Alla koranskolor är givetvis inte av ondo men flera respondenter hävdar att koranskolor kan bidra till ökad radikalisering. Det förekommer också att unga försvinner från den ordinarie skolundervisningen för att istället delta på undervisning i koranskolor. Koranskolorna är stängda miljöer som utomstående har svårt att nå. Vi har dock för denna studie tagit del av vissa läroböcker som används i några moskéer i Göteborg som har koranskoleverksamhet. Enligt en sufistisk imam i nordöstra Göteborg är detta material problematiskt eftersom det är normsättande. Vi lät representanter från Nahdlatul Ulama analysera innehållet i dem. Nahdlatul Ulama är Indonesiens största muslimska organisation med över 30 miljoner medlemmar. Organisationen tar avstånd från radikal islam och förespråkar ett liberalt, pluralistisk islam där den nationella identiteten inkluderar alla religioner. Två representanter från ledarskiktet i organisationen har analyserat materialet […] Analysen visar att gemensamt för böckerna i materialet är att de presenterar en världsbild där islam ses som allomfattande i livets alla delar. Böckerna instruerar muslimer att inte integreras i det svenska samhället eller att respektera dess lagar och regler. Sverige och svenskarna ses istället som otrogna med ett socialt system som står i kontrast till det gud tänkt sig.
(Ranstorp,  Ahlin, Hyllengren, och Normark 2018:151-152)  .
_
Läromaterial i Belgien menat för landets imamer, och finansierade av Saudiarabien, har också dokumenterats lära ut hat samt predika ”krig” mot alla som inte följer sunniislam. De förespråkar också att stena homosexuella till döds, eller bränna ihjäl dessa eller kasta dem från tak. En av manualerna sa rakt ut att ”den viktigaste av jihads principer är att kämpa mot otroende  […] väpnad jihad blir en plikt för varje muslim”. Det konstaterades att manualerna var lätta att få tag i på grund av att Saudiarabien och ”andra gulfstater”. Även i Belgiens grannländer återfanns kopior av dessa manualer. (Ingen angiven författare (2018/05/11) ”Saudi-financed Belgian mosques teach hatred of Jews, gays: report” France 24).
_
Detta är knappast unikt för Belgien, en tyskspråkig dokumentär har redogjort för imamer i tysk moskéer som predikar hat mot kristna och judar (Santina och Ul-Haq 2018/11/15, en skriftlig sammanfattning kan läsas i följande:Ingen angiven författare (2018/11/16) ”Radikale Imame rufen in deutschen Moscheen zu Hass auf” Focus).
_
Liknande fynd har funnits i brittiska moskéer och rapporterats i en dokumentär (Smith, Pathak och Rowell, 2007/01/15).
_
En sammanfattning av den brittiska dokumentären lyder:  ”A forthcoming Channel 4 Dispatches programme paints an alarming picture of how preachers in some of Britain’s most moderate mosques are urging followers to reject British laws in favour of those of Islam. […] [A] speaker says Muslims cannot accept the rule of non-Muslims. ‘You cannot accept the rule of the kaffir [non-Muslim],’ a preacher, Dr Ijaz Mian, tells a meeting held within the mosque. ‘We have to rule ourselves and we have to rule the others.'” (Doward 2007/01/07)
_
I brittiskt muslimskt skolmaterial har även grovt misogyna doktriner hittats (Bennett 2017/11/28).  Något måttfulla muslimer fördömt kan tilläggas (ingen angiven författare (inläst 2018, ingen utgivningsår angivet”BMSD is deeply concerned by the presence of misogynistic books in british islamic schools” british muslims for seculare democracy).
_
Med tanke på att majoriteten av svenska moskéer finansieras av diktaturer eller oligarkier (om vi godtar att Turkiet är antigen diktatur eller oligarki). Där vi vet att Turkiet aktivt kontrolleras vad som sägs i predikningarna. ((2017/11/08) ”Saudiarabien finansierar var fjärde svensk moské” ETC) blir man orolig över hur läget kan tänkas se ut i svenska moskéer.
_
Jag har inget kort och enkelt svar på hur dessa spänningar mellan muslimer och icke muslimer ska lösas. Ett första steg tror jag dock utgörs av införa ett förbjud för andliga eller politiska rörelser i Sverige att motta pengar från utländska finansiärer. Om Kreml skulle finansiera ett parti i Sverige skulle nog alla hålla med om att detta vore orimligt, det samma kan sägas när Saudiarabien finansierar moskéer. Svenska muslimer bör kultivera sin egna andliga identitet, inte styras av oljeoligarkers pengar.
_
Österrike har redan förbjudit utländsk finansiering av religiösa rörelser. De har även stängt ner flera moskéer som ansågs ägna sig åt draksådd, samt utvisat flera imamer (Hackwill 2018/06/08). Var fjärde imam i landet riskerar att utvisas i kampen mot politisk islam (Ingen angiven författare (2018/06/08) ”Austria to Close Mosques in Crackdown on ‘Political Islam'” Reuters via Haaretz). Detta kan låta hårt, men ska vi kunna få sämja i Sverige och Europa överlag, kan nog hårda tag behöva tas mot de utomeuropeiska finansiärer och deras hejdukar som försöker så splittring på kontinenten.
_
En variant av islam som får växa upp självständigt i Europa kommer troligen vara mindre fientlig mot Europa i övrigt och mer tolerant.
_
Källor:
_
Koopmans, Ruud (2014) ”Religious fundamentalism and out-group hostility among Muslims and Christians in Western Europe” Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforchung. Se sida 12-18
_
Fish, Steven M. (2011/02/09) ”Are Muslims distinctive?: A look at the Evidence” Oxford Universitets förlag.
_

Ingen angiven författare (2018/10/29)
”Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues” Pew_
Länk:

Ingen angiven författare (2018/07/24) ”German Turks still rooted in the east: study” DW.
_
Länk: https://www.dw.com/en/german-turks-still-rooted-in-the-east-study/a-44799929
_

Mergen, Sophie (2017/01/09) ”Noir Jaune Blues: constat d’échec pour le vivre-ensemble en Belgique /[engelsk titel:]Black Yellow Blues: failure to live together in Belgium” RTBF.
_
Länk: https://www.rtbf.be/info/societe/detail_noir-jaune-blues-constat-d-echec-pour-le-vivre-ensemble-en-belgique?id=9497247
_
Som sammanfattar innehållet i Scheuer, Benoît; Bouguin,Stephen och Trembloy,Dominique (2017) ”« Noir, jaune, blues 2017 » Quel monde voulons-nous bâtir ?”
_
Länk: http://www.cecinestpasunecrise.org/content/uploads/2017/05/Noir-Jaune-Blues-Rapport-denquete-complet-Dec-2016-.pdf
_

Ingen angiven författare (2006/06/22)
”The Great Divide: How Westerners and Muslims View Each Other” Pew.
_
Länk:http://www.pewglobal.org/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-muslims-view-each-other/,
_
Ingen angiven författare (2011/07/21) ”Muslim-Western Tensions Persist” kapitel 2
”How Westerners and Muslims View Each Other”, Pew”.
_
Länk:

_

 

Scarborough, Rowan (2017/09/26) ”New World Order: Muslims to be majority in Europe within two generations” Washington Times.
_
Länk: https://www.washingtontimes.com/news/2017/sep/26/muslim-majority-in-france-projected-in-40-years/
_
Sherwood, Harriet (2017/11/29) ”Muslim population in some EU countries could triple, says report” The Guardian.
_
Länk:https://www.theguardian.com/world/2017/nov/29/muslim-population-in-europe-could-more-than-double
_
Ingen angiven författare (2017/11/29) ”Europe’s Growing Muslim Population” Pew.
_
Länk:http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
_
Murray, Douglas (2017/05/04) ”The Strange death of Europe” Bloomsbury förlag, E-book.
_
Pineros, Benjamin (2018/03/14) ”Former porn star Mia Khalifa is blaming ISIS for her retirement” Lost at E minor.
_
Länk: https://www.lostateminor.com/2018/03/15/former-porn-star-mia-khalifa-blaming-isis-retirement/
_
Dockery, Daniel (2018/06/27) ”5 Tired Things Hollywood Still Thinks Are Edgy” cracked.com_
Länk:http://www.cracked.com/blog/5-tired-things-hollywood-still-thinks-are-edgy/
_
Century, Sara (2018/08/30) ”BAD SISTERS: A LOOK AT NUNSPLOITATION IN GENRE” SyfyWire.
_
Länk:https://www.syfy.com/syfywire/bad-sisters-a-look-at-nunsploitation-in-genre
_
Inläst 2019/01/11, ingen angivet publiceringsdatum eller författare ”Naughty Nuns” TV Tropes.
_
Länk:https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/NaughtyNuns
_
Smith, Jonathan Z. (1987 {inläst 2019/01/11}) ”DYING AND RISING GODS” Encyclopedia of Religion,  Encyclopedia.com.
_
Länk:https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/dying-and-rising-gods
_
Ehrman, Bart (2012) ”Did Jesus exist” Huffington Post.
_
Länk:https://www.huffingtonpost.com/bart-d-ehrman/did-jesus-exist_b_1349544.html

_

Evans, Craig A. (2013) ”Reza Aslan Tells an Old Story about Jesus”. Christianity Today.
_
Spencer, Robert (2013/09/02) ”5 Falsehoods in Reza Aslan’s Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth” PJmedia.
_
Länk: https://pjmedia.com/lifestyle/2013/9/2/5-falsehoods-in-reza-aslans-zealot-the-life-and-times-of-jesus-of-nazareth/

_
Packman, David (2016/01/11) ”Reza Aslan Cannot Be Trusted” David Pakman Show.
_
Länk:https://www.youtube.com/watch?v=E9RmAo6XVAA
_
Elassar,Alaa (2019/01/08) ”Complaints prompt Amazon to remove products that are offensive to Muslims” CNN.
_
Länk: https://edition.cnn.com/2019/01/08/us/amazon-cair-offensive-products/index.html
_
Westerholm, Johan (2019/01/05) ”Justitieministern sjösätter ‘Operation Mörkläggning'” Ledarsidorna.se
_
Länk: https://ledarsidorna.se/2019/01/justitieministern-sjosatter-operation-morklaggning/
_
Dahlström, Sofia; Hanson, Nils (2005) ”Anpassning av Svensk lag till islam” Uppdrag Granskning, sänt i SVT.
Länk:https://www.youtube.com/watch?v=fC2MksbNrco
_

Norell,Magnus (red.) Carlbom, Aje och Durrani, Pierre (2016) ”Muslimska Brödraskapet i Sverige” MSB. Diarienummer: DNR 2017-1287
_
Länk: https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Studier/Muslimska_Brodraskapet_i_Sverige_DNR_2107-1287.pdf

_
Oksanen, Patrik (2016/04/26) ”Omstridd moské i Gävle uppmanade till att rösta på Miljöpartiet” HelaHälsingland.
_
Länk: https://www.helahalsingland.se/artikel/ledare/omstridd-moske-i-gavle-uppmanade-till-att-rosta-pa-miljopartiet
_
Akerstedt, Ida (2017/08/13) ”Muslim migrants want ban on jokes about Islam – survey” The Express.
_
Länk: https://www.express.co.uk/news/world/840500/Migrants-Europe-Muslims-refugees-Austria-Islam-jokes-burka-ban
_
Perlot,Flooh och Filzmaier, Peter (2017) ”Studie zu Einstellungen von Muslimen in Österreich zu Religion und Gesellschaft” av Österreichischer Integrationsfonds.
_
Länk: http://www.filedropper.com/muslimischegruppeninsterreich_

_
Samuel,Osborne (2017/02/07) ”Most Europeans want immigration ban from Muslim-majority countries, poll reveals” The independent.
_
Länk: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/most-europeans-want-muslim-ban-immigration-control-middle-east-countries-syria-iran-iraq-poll-a7567301.html
_
Ingen angiven författare (2015/09/19) ”Breed and conquer Europe, al-Aqsa preacher exhorts Muslims” Times of Isreal.
_
Länk: https://www.timesofisrael.com/breed-and-conquer-europe-al-aqsa-preacher-exhorts-muslims/
_
Ingen angiven författare (2017/06/23) ”Copenhagen Imam Mundhir Abdallah Calls for Jihad to Invade and Conquer Europe, Adds: Filth and Vileness of Jews Reflect Their Immutable Nature – Archival” Memri-tv
_
Länk:https://www.memri.org/tv/copenhagen-imam-mundhir-abdallah-calls-for-jihad-to-conquer-europe/transcript
_
Ingen angiven författare (2010/08/17) ”Egyptian Cleric Salem Abu Al-Futuh: We Will Conquer Italy and the Rest of Europe, as Well as North and South America; The West Will Convert to Islam” klipp 2597 Memri-tv.
_
Länk: https://www.memri.org/tv/egyptian-cleric-salem-abu-al-futuh-we-will-conquer-italy-and-rest-europe-well-north-and-south/transcript
_
Ingen angiven författare (2007/06/28) ”Sheik Yousuf Al-Qaradhawi: Islam’s ‘Conquest of Rome’ Will Save Europe from Its Subjugation to Materialism and Promiscuity” klipp 1592 Memri-tv.
_
Länk:https://www.memri.org/tv/sheik-yousuf-al-qaradhawi-islams-conquest-rome-will-save-europe-its-subjugation-materialism-and/transcript
_
Stalinsky, Steven (2006/04/10) ”Terrorists Promise More Attacks Like 9/11” New York Sun.
_
Länk: https://www.nysun.com/foreign/terrorists-promise-more-attacks-like-9-11/39161/
_
Ingen angiven författare (2008/05/10) ”Former Jordanian minister insists Islam will conquer Rome” Catholic News Agency

_
Länk: https://www.catholicnewsagency.com/news/former_jordanian_minister_insists_islam_will_conquer_rome
_
Ingen angiven författare (2008/04/14) ”Muslim cleric proclaims Rome will soon be conquered by Islam” Catholic News Agency.
_
Länk:https://www.catholicnewsagency.com/news/muslim_cleric_proclaims_rome_will_soon_be_conquered_by_islam
_
Güncelleme, Son (2018/03/10) ”AK Partili Kavaklıoğlu: ABD ve Avrupa’da tekrar ‘Osmanlı korkusu’ oluştu” CNNTürk.
_
Länk:https://www.cnnturk.com/turkiye/ak-partili-kavaklioglu-abd-ve-avrupada-tekrar-osmanli-korkusu-olustu
_
Goldman, Russel (2017/03/17) ”‘You Are the Future of Europe,’ Erdogan Tells Turks” New York Times.
_
Länk: https://www.nytimes.com/2017/03/17/world/europe/erdogan-turkey-future-of-europe.html
_
Ingen angiven författare (2012/11/01) ”Swedish-Algerian TV Host Yahya Abu Zakariya Berates Muslims In The West For Their ‘Rotten Ethics” Special Dispatch 5038 Memri-TV
_
Länk:https://www.memri.org/reports/swedish-algerian-tv-host-yahya-abu-zakariya-berates-muslims-west-their-rotten-ethics
_
Sandelin, Magnus (2018/09/11) ”Föreläsare vill att icke-muslimer ska krossas” Doku.
_
Länk:https://doku.nu/2018/09/11/forelasare-vill-att-icke-muslimer-ska-krossas/
_
Ingen angiven författare (2018/08/30) ”Polisen oroad över radikaliseringen i Västerås” Epoch Times.

_
Länk:https://www.epochtimes.se/Polisen-oroad-over-radikaliseringen-i-Vasteras
_
Omar, Mohamed (2018/03/02) ”Vi ska ta över ditt land, din svenska hora” Det Goda Samhället.
_
Länk: https://detgodasamhallet.com/2018/03/02/vi-ska-ta-over-ditt-land-din-svenska-hora/
_
Ago, Niko; Salihu, Diamant (2018/06/14) ”Rektor orolig: Koranskola kan påverka skolan negativt” SVT.
_
Länk:https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/rektor-orolig-att-religion-gar-ut-over-skola
_
Ranstorp, Magnus; Ahlin, Filip; Hyllengren, Peder; Normark, Magnus (2018)”Mellan salafism och salafistisk jihadism Påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället” Utgiven av Försvarshögskolan, beställd av MSB (myndigheten för samhällskydd och beredskap).
_
Länk: https://www.fhs.se/download/18.7df9907163ed7475b4a8f0e/1530173298531/Försvarshögskolan%20-%20Mellan%20salafism%20och%20salafistisk%20jihadism.pdf?utm_source=website&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=salafismsalafistiskjihadism)
_
Ingen angiven författare (2018/05/11) ”Saudi-financed Belgian mosques teach hatred of Jews, gays: report” France 24.
_
Länk:https://www.i24news.tv/en/news/international/europe/174492-180511-saudi-financed-belgian-mosques-teach-hatred-of-jews-gays-report
_
Santina, Susana och Ul-Haq, Shams (2018/11/15 dokumentär) ”Hass aus der Moschee Wie radikale Imame” ZDFzoom.
_
En skriftlig sammanfattning av dokumentären kan läsas här:Ingen angiven författare (2018/11/16) ”Radikale Imame rufen in deutschen Moscheen zu Hass auf” Focus.
_
Länk: https://www.focus.de/politik/deutschland/verfassungsschutz-machtlos-radikale-imame-rufen-in-deutschen-moscheen-zu-hass-auf_id_9918828.html
_
Smith, Andrew (regisör); Pathak, Bobby; Rowell, Rosie  (2007/01/15)”Undercover Mosque” avsnitt ur ur dokumentärserien Dispatches, producerad av Hardcash, sänt på Channel 4.
_
Doward, Jamie (2007/01/07). ”Revealed: preachers’ messages of hate”. The Observer.
_
Länk: https://www.theguardian.com/media/2007/jan/07/broadcasting.channel4
_
(Bennett, Rosemary (2017/11/28) ”It’s OK to beat your wife, says Islamic school book” The Times.
_
Länk:https://www.thetimes.co.uk/article/it-s-ok-to-beat-your-wife-says-islamic-school-book-vll3jdjw7
_
inläst 2018, ingen utgivningsår angivet”BMSD is deeply concerned by the presence of misogynistic books in british islamic schools” british muslims for seculare democracy
_
Länk:http://bmsd.org.uk/index.php/bmsd-is-deeply-concerned-by-the-presence-of-misogynistic-books-in-british-islamic-schools/
_
(2017/11/08) ”Saudiarabien finansierar var fjärde svensk moské” ETC:https://www.etc.se/inrikes/saudiarabien-finansierar-var-fjarde-svensk-moske
_
Hackwill, Robert (2018/06/08) ”Austria closes seven mosques & expels 40 imams” Euronews.
Länk:
https://www.euronews.com/2018/06/08/austria-closes-seven-mosques-expels-40-imams
_
Ingen angiven författare (2018/06/08) ”Austria to Close Mosques in Crackdown on ‘Political Islam'” Reuters via Haaretz.
_
Länk: https://www.haaretz.com/world-news/europe/austria-to-close-mosques-in-crackdown-on-political-islam-1.6157740

Vi kan inte veta om religion orsakat mest krig i världshistorien, om tro gör oss mer moraliska, om islam är inneboende fredlig eller våldsam etc.

Kan väl lika gärna blottlägga mig själv som tokig radikalast (som delar The Hampton Institute) och (delvis) sympatisör med poststrukturalismen på en gång. För att citera kärnan av inlägget från Hampton:
”Fundamentalism isn’t a literal interpretation of religious texts. As one fairly well-educated in comparative religion and theology, I am of the belief that there is no such thing as a ‘literal interpretation’ of any religious text. Every Abrahamic and Vedic religious text that I have studied (which encompasses Christianism, Judaism, Islamism, Bahá’í, Rastafarianism, Buddhism, Hinduism, Zoroastrianism, Jainism, and Sikhism) contains a vast collection of decontextualized stories, ideas, teachings, metaphors, beliefs, poems, and mandates which can be translated any number of ways. Each of these religious texts contain so many possible interpretations and narratives that they effectively serve as a tabula rasa (blank slate), allowing people to project onto them whatever they wish to see and finding validation for their beliefs therein. Going solely off of these texts, you can find plausible arguments for genocide as well as pacifism, promiscuity and celibacy, materialism and simplicity, egalitarianism and totalitarianism, animism and anthropocentrism […] every contradiction you could ever hope for, essentially. […] by the time someone has gone through all the work of sifting through all of these layers of confusion and mystification, they are confronted with the unsettling realization that these texts are inseparable from the context that birthed them. The very act of digging to the heart of a religious text in order to find the fundamental elements of that text is the very process which destroys any possibility of finding these fundamentals; the more one searches, the more they realize how impossibly quixotic the quest is in the first place. […] There are no fundamental elements of any religious text” (http://www.hamptoninstitution.org/the-mythology-of-fundamentalism.html)
I andra ord, det finns inget annat än texten! Med det sagt, poststrukturalismen håller jag i stort inte med om, det är just i frågan om ideologiska och religiösa urkunder som jag menar att det i regel saknas objektiv innebörd. I frågan om detta facebookinlägg där det finns en isolerad avsändare, finns det däremot en objektiv mening bakom texten.
Robert Wright skriver i hög utsträckning samma sak, fast i frågan om moraliska budskap i religioner (https://www.nytimes.com/2009/06/28/books/review/Bloom-t.html). William T Cavanaugh redogör även i sin bok ”The myth of religious violence” att religion inte kan isoleras som en separat variabel i samhällsutveckling. Påståenden som ”religion har skapat mest krig i världshistorien” blir meningslösa, då religion inte kan isoleras entydigt från andra samhällsfenomen. Forskare kan nå i hög grad intersubjektiva (d.v.s oberoende av vilken forskare som gör det) bedömningar om vad som orsakar ohälsa i en människokropp, mikroorganism X eller mikroorganism Y. Forskare som ska studera icke materiella saker så som kristendomen, buddhism och islam, kan inte nå alls lika intersubjektiva slutsatser om vad som orsakar vad i samhällskroppen – eller vart gränsdragningar mellan fenomen finns. Vart börjar kristen moral och vart slutar allmän europeisk moral, i revolutionära Frankrike ansågs incestförbud vara religiös moral som skulle avskaffas (https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/7085759/France-makes-incest-a-crime.html), idag anses det vara sekulär moral.
Om man nu antar att en sådan separation kan göras (mellan religiösa variabler och sekulära), så kvarstår faktumet att du kan inte utsätta samhällskroppar för kontrollerade experiment. Försök bara skapa ett nytt Mellanöstern med buddhism istället för islam för att kontrollera tesen ”är buddhism mer fredlig än islam”. Du kan inte utföra djurförsök, lära råttor om bodhisattva samt illusionen om egot, och se om de blir mer fredliga än råttor du lär om asagudarna.
Även om vi antar att jag har fel i bägge dessa antaganden, att du kan visst nå säker kunskap om religioners inverkan på samhället – betyder det ändå inte att man rent empiriskt har rätt i att hävda att till exempel religion orsakat mest krig i världshistorien. Slutsatsen i en historisk sammanställning av världens alla krig, blev att det endast stod för 7% av krigen (https://www.huffingtonpost.com/rabbi-alan-lurie/is-religion-the-cause-of-_b_1400766.html). Jag menar inte att denna skattning är korrekt, eller inkorrekt. Utan att frågan går inte att ge ett meningsfullt svar på, det blir som att fråga sig ”vad ligger norr om nordpolen”.
För att citera psykologen Paul Bloom:”Asking how humanity would fare without religion is like asking what things would be like if we had three sexes instead of two, or if humans could fly.” ({första utgåvan}2011) E-bok ”Just Babies: The origins of Good and Evil” The Bodley Head: London – sida 117-118).

Men leder inte snälla varianter av socialism till dödsläger

I ett tidigare inlägg har jag klargjort att det finns flertal olika, ibland överlappande, ibland vida skilda och ibland ömsesidigt uteslutande innebörder av ordet socialism (https://tradetsmakadetorsdag.wordpress.com/2018/12/04/vad-i-hundan-ar-socialism/). Det samma gäller, om än inte i samma grad, för begreppet kommunism. Därmed är det viktigt för kritiker av socialism, att vara tydlig med vad de menar med termen. För som socialist blir jag och många likar sällan övertygad, till stor del för att våra motståndare argumenterar emot en annan form av socialism än den vi förespråkar.

Som reformistisk marknadssocialist pläderar jag för att via gradvisa reformer som beslutas i riksdagen, ändra marknadens underliggande struktur till att gynna personalkooperativ tills att bli dominanta associationsformen. Men jag bemöts med att folk återupprepar ett argument de halvt memorerat från en föreläsning av Jorden Peterson. ”Ja men du tror att socialismen kommer fungera när du gör det, men hade fått tagit Stalins plats hade makten korrumperat dig också. Om den mot förmodan inte gjorde det, skulle någon mer hårdhudad än dig ta din plats”.

Min reaktion blir att tappa hakan. Jag vill inte införa undantagstillstånd för att realisera socialism, ingen ska ges totalitär makt. Finns samma risker för att utveckla diktatur som i alla andra reformagendor för riksdagen, riskerar borgarnas reformagenda kring privatisering att leda till samma diktatur – eller är det av oförklarade anledningar bara vänsterreformer som medför denna risk?

Det kan mycket väl vara så att alla former av socialism leder till diktatur, utan att jag har fattat det. Att det finns någon uppenbar anledning varför utökandet av demokratin till att inkludera den ekonomiska sfären, skulle ha den ironiska och oundvikliga effekten av att avskaffa den politiska demokratin. Men om så är fallet, har detta aldrig bevisats – än mindre förklarats. Vad är det i partecepatoriska samhällsmodeller som leder till förtryck, eller som eggar delägare i kooperativ att vilja avskaffa allmänna val? Om denna mekanism finns och kan förklaras, hur kan den troliggöras eller påvisas? Genom att peka på ”socialismens blodiga historia”? Då är vi tillbaks i problemet med ordanvändningen, koordinatorismen (systemet i Sovjet, Nordkorea, Kuba etc.) är radikalt annorlunda till socialismen som förespråkas av mig själv och många andra socialister. På vilket sätt kan man härleda allmängiltiga slutsatser från dessa specifika historiska erfarenheter, vilken metod används som inte skulle kunna användas för att härleda att demokrati i sig är alldeles för farligt att testa då det ledde till Hitler?

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑