Sök

tradet smakade torsdag

Pedofiler och öron: Genmanipulation som ett redskap mot brott

Pedofiler har oftare fästa örsnibbar jämfört med den övriga befolkningen, de är även betydligt oftare vänsterhänta (att vara vänster eller högerhänt bestäms av hjärnans medfödda struktur) (Springer Science+Business Media. ”Pedophiles more likely to have physical irregularities.” ScienceDaily. ScienceDaily, 10 June 2015). De har även i genomsnitt lägre IQ (Braithwaite, Charlie (2016/03/16) ”I Asked a Leading Expert on Paedophilia and an Actual Paedophile to Explain My Former Headmaster” Vice).
_
Detta har bland annat försökt förklarats med att pedofiler skulle har högre mängd mutationer. En olycka kommer sällan ensam, lite samma sak gäller angående mutationer. Där mutationer ofta kommer i större grupp, den med en fysisk mutation har ofta även en eller flera fysiska och vice versa. Det kallas att ha hög mutationsbelastning (”mutation load”). Tanken är alltså att de foster som lite mer allmänt sämre kopierar sitt genetiska material från föräldrarna, lider högre risk att spontant skapa förutsättningar för pedofili. 
_
Denna förklaring, i form av hög mutationsbelastning, är inte skriven i sten. Det kan annars tänkas vara delorsakat av en särskild gen. En gen har redan visat sig vara överrepresenterad bland pedofiler (Rainero I, Rubino E, Negro E, et al. (2011) ”Heterosexual pedophilia in a frontotemporal dementia patient with a mutation in the progranulin gene”. Biological Psychology). Oavsett hur det ser ut i detalj, verkar pedofili delvis vara biologiskt orsakat. Forskning i Sverige har visat att män med sexualförbrytare i släkten har en överrisk för att själva bli sexualförbrytare. Slutsatsen forskarna bakom studien drog, var att den primära förklaringen var genetisk (Långström, N., Babchishin, K.M., Fazel, S., Lichtenstein, P., & Frisell, T. (2015). Sexual offending runs in families: A 37-year nationwide study. International Journal of Epidemiology, 44(2), s. 713–720).
_
Som den smutsiga socialist jag är sätter jag enorm tilltro till förbättring av människors levnadsstandard för att motverka brott. Med det sagt, tror jag det är viktigt att inte förneka den genetiska faktorn för vissa subgrupper. Ingen människa föds bestämd av sina gener att bli en förövare, men vissa har fötts med sämre förutsättningar för att leva ett moraliskt liv. Om du har kommit till värödem med svagare medkänsla inför andra, svagare impulskontroll och mer lättretlighet – då krävs det nog inte lika mycket påfrestningar från miljön för att du ska agera omoralisk. Vi får minnas att visst samvarierar fattigdom med brottslighet, men den överväldigande majoriteten av fattiga väljer att inte utföra allvarliga brott. Vad som skiljer en grovt kriminell lusfattig stackare från en ärlig sådan, är sannolikt gener eller andra biologiska förutsättningar.
_
Detta bör tas i beaktandet när det kommer till brottsbekämpning. För eller senare kommer vi ha höjt levnadsstandarden för samhällets botten så pass att fattigdomsbekämpning får begränsad effekt som brottsförebyggande åtgärd (minskande av fattigdom har förstås ett egenvärde och ska fortsätta även efter att det inte längre minskar antalet brott). Jag skulle misstänka att vi redan nosar på detta tillstånd i moderna Sverige, där brottslingar inte måste stjäla för att kunna köpa bröd åt sina svältande barn. När Expressen intervjuade unga kriminella, var det status och märkesvaror som lockade med kriminalitet inte förnödenheter. Kriminologen Jerzy Sarnecki beskriver det som att de kriminella ungdomarna i Sverige vill vara ”kung” (Ölander, Micke (2017/01/23) ”Experten: Så kan de kriminella stoppas” Kvällsposten).
_
Det finns dessutom en omvänd möjlig kausalitet. Att de med sämre genetiska förutsättningar (låt oss säga dålig impulskontroll, svag medkännande inför andra och låg intelligens på flera områden) till följd av sin biologi lever en livsstil som gör dem fattiga. Och att samma genetiska förutsättningar får dem att välja att bli kriminella. D.v.s att fattigdom i vissa fall, är ett uttryck för en underliggande orsak till kriminaliteten. Detta scenario tror jag är relativt sällsynt, dess sällsynthet märks bland annat av det faktum att när länders BNP per kapita höjs så minskar kriminaliteten generellt. Men det finns sannolikt där som en del i ett mycket stort och rörigt pussel. Pedofiler framstår som ett utmärkt exempel på detta fenomen.
_
Min tes är att vi bör börja överväga genetisk manipulation som ett ytterligare vapen i brottsbekämpningen. Inte obligatorisk, utan att föräldrarna själva får välja. Om vi lyckas avgöra mer exakt i framtiden vilka genetiska förutsättningar som ökar risken för pedofili, då bör föräldrar ges möjligheten att via statliga medel manipulera fostret i magen (liknande till hur vi vissa operationer körs i magen redan idag) eller ändra sin egna genetiska uppsättning innan fostret bildas. Det samma bör gälla kring empatinedsättningar i form av psykopati.
Annonser

En killgissning om kristna i utanförskapsområden

”Du har tre minuter på dig att ta dig härifrån, annars skjuter jag dig” och ”Det här är ett muslimskt område” två citat gällande våldshoten och motståndet till evangaliseranden i utanförskapsområdena i Sverige.
_
Mins att i mina gymnasieår hade en prideparad försökt vandrat genom de ortodoxa kvarterna i Jerusalem och bemöts med motstånd (fick höra att de fick saker kastade på sig, men kontrollerade aldrig sanningshalten i detta). Argumentet jag hörde då var att ”bögarna” fick skylla sig själva, för de gav sig in på någon annans område. Med ”någon annan” menade man förstås ”homofobernas område”. När det förkastliga och rasistiska danska partiet Stram Kurs brände Koranen i danska utanförskapsområden citerades polisens protester med implicit sympatisk ton ”Det har gått så långt att företrädare för danska polisen uttalat sig och ifrågasatt om Rasmus Paludans yttrandefrihet absolut måste utövas under polisbeskydd i just Nørrebro. Kan han inte bränna koraner hemma, liksom.” (http://flamman.se/a/en-vansterseger-i-danmark-ar-ett-avskrackande-exempel)
_
Den attityden av ”använder du din yttrandefrihet i fel del av landet, då får du skylla dig själv” är bekväm av flera olika parter att ta sig an av olika anledningar. I fallet av prideparaden är det bekvämt för de som sympatiserar med homofoberna, men inte riktigt vill ”knacka bög” själv. I fallet av Stram Kurs är det praktiskt för de som ogillar hädande mot minoritetsreligioner för att de är kissenödiga, lattedrickande hipsters som i hemlighet tycker att alla religiösa är dumma i huvudet – men tycker det är lite osmakligt att visa muslimer att de har fel (då lattedrickarna i sin undermedvetna rasism anser muslimer vara för känsliga för att höra kritik). För bägge grupper blir det ett sätt att säga ”din yttrandefrihet är inte riktigt lika mycket värd som min, för min gäller över hela landet men polisen ska inte lägga resurser på att praktiskt upprätthålla din i överallt”. För andra parter förblir det praktiskt av skälet att man kan blunda för problem, istället för att säga ”herregud dansk polis är så pass överbelastade att de ber folk använda sin yttrandefrihet på vissa platser” eller ”homofobin är så stark att den gör vissa delar av landet osäkert” kan man säga ”djälva rasar/homofober, bara bra att de får skit”. Genom att moralisera, slipper man se sprickorna i våldsmonopolet och tryggheten som rinner ut där.
_
Min kvalificerade gissning är att som en del av Värdegrunden och av Källkritiken, kommer det anammas kristenfientliga dogmer. Där Mona Walters närvaro i utanförskapsområden, hon har nämligen också drivits ut med våld, ses som självförvållat. Detta är för enkelt att anklagas för homofobi om man säger att homosexuella i utanförskapsområdena ”provocerat”, men kristna finns inte samma tabuer kring (jag är själv inte kristen). Jag menar inte att moralisera kring detta, det är inte min poäng att i det offentliga samtalet behandlas kristnas intressen och homosexuellas intressen olika. Utan jag menar enbart komma med en killgissning om framtida utveckling.  

En översättningsfråga, och lite allmänt filosoferande om helvetet vi har framför oss

För språknördar har jag en utmaning. På engelska finns frasen ”he was a good christian and did nothing wrong”. Frasen har på internet börjat användas för att ironiskt försvara massmördande diktatorer som PolPot, Hitler och Stalin. Det stående skämtets exakta ursprung är inte fastlaget i någon studie (vilket tyder på att våra universitet har förnuft nog att lägga forskningsanslag på annat än att studera internethumor). Min killgissning, är att skämtet stammar delvis ur försvar av Amerikanska presidenter som dagens internetaktiva jänkare hört sägas icke ironiskt av de äldre generationerna. När man som hippie med blommor i håret en gång i tiden pekade på Reagans delaktighet i folkmordet i Guatemala, då tog Republikaner med grå hårlinje illa vid sig. När det lite pinsamma historiska faktumet om Bill Clintons aktiva ovilja att ingripa mot folkmordet i Rwanda (i syftet att spara pengar) lyftes av hipsterungdomar, då blev även Demokraterna obekväma i sina kostymer [1]. När försvaren av dessa charmiga herrar börjar tryta – då kunde man alltid komma med invändningen ”han är ju (i alla fall) en god kristen!”. En fras jag även hört användas av desperata progressiva vid omvalet av Obama.

_

Detta utgör en parering som är svår att förstå för Svenskar, då vi ofta uppfattar oetiskt beteende som primärt kommen ur brist på empati. För jänkarna är förstås empati viktigt också, men vi svenskar som levt i ett huvudsakligen homogent samhälle har inte påmints om det faktum att empati är delvis ett val. Man väljer till vis grad vilka man ska känna med, och vilka man ska stänga hjärtat för [2]. Men i ett multietniskt och mångkulturellt samhälle som USA, blir det inte lika lätt att glömma bort empatins dispositiva karaktär. Forskning visar nämligen tyvärr att empati har svårt att färdas över rasmässiga gränser. Det finns även en särskild fras för färdigheten att kunna empatisera med de som tillhör en annan grupp, kallad etnokulturell empati, detta är inte en universell förmåga som att andas utan som sagt en färdighet folk är olika bra på. [3]
_

Samhällsdebattören och journalisten Diana Johnstone hävdar att: ”Religion i USA är verkligen till mycket stor del en praktisk fråga och en personlig identitetsfaktor, ungefär som klädstil. Man har inte någon klar uppfattning om de teologiska begreppen, men den religiösa tron förknippas ofta med moral och man anser att de som inte tror på gudomliga straff saknar samvete”[4]. Detta är liknande till hur gudsfruktan och moral fungerat historiskt. Där människans medfödda empatiska förmåga räckte för att skapa solidaritet med den lokala lilla gruppen (som tillhörde samma etnicitet, talade samma språk och ofta delade samma erfarenheter och värderingar) men i regel inte räckte till att inspirera hänsyn inför de utanför den lokala gruppen. När människans gudstro utvecklades till att tro att tro på gudar som straffade dig för att även behandla främlingar från andra grupper illa (så länge de trodde på samma gud), då började sfären av hänsyn expandera. [5]
_
För svenska öron kan det låta som ett dåligt försvar att säga ”någon är en god kristen”, då många svenskar associerar öppen eller stark religiositet med fundamentalism, fördomar mot icke kristna samt homofobi och självrättfärdighet. När någon säger ”jag ska gå och be”, är nog de flesta svenskars reaktioner angränsade till vad som i andra länder skulle kallas kristofobiskt.
_
Eftersom våra förfäder med våld lyckades homogenisera landet, har vi inte tvingats hitta sätt att visa solidaritet inför en granne som känts främmande. Empatin har ofta slagit helt eller delvis på sig själv, för blonda Bella har känt igen sig i brunögda Birgitta. I USA där de tidigare levt med apartheidsystem, och innan dess slaveri, som resulterat i stora kulturella och identitetsmässiga skillnader mellan svarta och vita (för att inte nämna ressentiment där emellan) – där har empatin inte slagits på lika automatiskt inför de nytillkomna grannarna. Medan Bella och Birgitta i Sverige glömt vilken av deras förfäder som tillhörde den franskspråkiga adelsklassen som en gång i tiden levde av de svenskspråkiga livegnas slit, så ser alla i USA vid första anblicken vem i kvarteret som stammat från den slavägande gruppen och vems förfäder som sålts på marknaden.
_
Detta är inte unikt för USA, samhällen med högre grad av mångfald, lider tyvärr generellt sett av denna typ av svårigheter.
För att citera Per Gudmundson, kristdemokraternas presschef, sammanfattade av den dystra forskningen kring dessa frågor:”[Forskaren Robert] Putnam uttryckte det att människor i etniskt diversifierade områden ‘hukar sig’ och håller sig för sig själva, i stället för att delta i det gemensamma. […] Mångkultur leder till lägre solidaritet. Tillit, delaktighet och givmildhet minskar. “[6].
_
I detta scenario kan man helt enkelt inte lita på att andras empati ska sträcka sig hela vägen fram, politikern tillhör ju en annan ras, ett annat kön, en annan sexualitet – hur vet jag att han kommer agera etiskt? Varvid gudsfruktan blivit en proxy för välmenande, ”rösta på mig, jag kommer inte förskingra offentlighetens pengar för jag vet att då väntar helvetets lågor” sägs mellan raderna när senatorerna går på sina regelbundna bönemöten offentligt. Det hela är en variant av vad den moderna högern kallar ”godhetssignalering”, och vad som i retorik kallas att bygga ethos av slaget eunoia (d.v.s förtroendekapital gällande att man är en god människa).
_
Med den kulturella förklaringen bakom oss för laddningen i frasen ”han var en god kristen”, då kommer översättningsproblemet.   Hur ska vi översätta denna fras till god svenska? Delvis ur ett rent humorsyfte. Om jag ser en meme som går ut på att omtala Stalin som ”a good christian who did nothing wrong”, hur ska den översättas till svenska för att få samma effekt? Men också seriöst, i ett allt mer splittrat Sverige där en politiker redan gått till val på ”Jag hoppas att vi alla somalier stöttar varandra och röstar på oss som kandiderar. Vi räknar med er röst. […] somalier ska finnas i alla partier”, [7] där tillhörande av samma identitet blir allt viktigare för att anses kunna förstå någons erfarenhet (annars kommer anklagelser om mansplainande eller whitesplainande) hur ska då någon kunna kommunicera ”visst jag tillhör inte samma grupp som dig, men jag kommer ändå agera solidariskt med dig”? Vad är, eller bör bli Sveriges svar på kristen fromhet? Är det ”värdegrunden”, ”rätt värderingar”, ”antirasism”?
_
I en tid där fler svenskar identifierar sig tillhörande högern än antalet som identifierar sig med vänstern [8], och där vänster och höger i sig är två grupper som betvivlar varandra ärlighet och välvilja, då framstår det föga troligt att dessa begrepp med sin vänstersmak i munnen kommer kunna fylla den rollen. Det kommer nog försökas med dessa instrument, partiledare kommer att genomföra allt mer spännande bekännande och exotiska politiska ritualer. Modeord kommer tas i munnen, ”vitt privilegium” kommer erkännas, mäktiga män kommer i hastags eller andra ritualiserade offentliga ödmjukanden be om ursäkt för manschauvinism, majoritetssvenskar kommer offentligt att skämmas för att Sverige en gång i tiden tillverkade järn som användes i slavhandeln. Men utspelen kommer att få svag eller ingen effekt. Misstron kommer öka. Tillslut kommer någon smartare än mig att nyttja en annan befintlig identitetsmarkör, eller så kommer en ny skapas, som ger folk förtroende för de utanför den egna gruppen. Men än är det långt kvar tills dess.
_
[1]
Gällande Reagan och Guatemala, se Handel, Peter (2014/08/10) “US Presidents Reconsidered – By Death Toll” Truthout, se även Wills, Santiago (2013/05/14) “Did Reagan Finance Genocide in Guatemala?” ABC news.
_
För Bill Clinton och folkmordet i Rwanda, se Johnstone, Diana (2016{ursprungligen utgiven 2015}) ”Drottningen av Kaos” Karneval förlag, sida 79-80. Johnstone hänvisar i sin tur till (2004/01/21) “Interview Boutros Boutros-Ghali” Frontline: PBS
_
[2]
”[A]lthough empathy can be automatic and unconscious – a crying person can affect your mood, even if you’re not aware that this is happening and would rather it didn’t – we often choose whether to empathize with another person.”Citatet ovan kommer ifrån Bloom, Paul ({första utgåvan}2011) E-bok Just Babies: The origins of Good and Evil The Bodley Head: London, sida 30-31.
_Empati påverkas även om hur vi uppfattar en person moraliskt, se T. Singer, B Seymour, J.P. O’Doherty, K.E. Stephan, R.J. Dolan, och C.D. Frith (2006)”Empathic Neural responses are modulated by the perceived Fairness of Others” Nature 439: 466-69
_
[3]
Han, S. (2018) ”Neurocognitive Basis of Racial Ingroup Bias in Empathy” Trend in Cognitive Science
_
Mathur, V.A., Harada, T., Lipke, T., & Chiao, J.Y. (2010). Neural basis of extraordinary empathy and altruistic motivation. NeuroImage, 51
_
Avenanti, A; Sirigu, A; och Aglioti, S.M (2010) ”Racial bias reduces empathic sensorimotor resonance with other-race pain” Current Biology.
_
Forgiarini, Matteo; Gallucci, Marcello; och Maravita, Angelo (2011/05/23) ”Racism and the Empathy for Pain on Our Skin” Frontiers in Psychology
_
Ingen angiven författare (2009/06/1) ”Less Empathy Toward Outsiders: Brain Differences Reinforce Preferences For Those In Same Social Group” Science Daily, som i sin tur hänvisar till Society for Neuroscience.
_

Chiao, Joan Y. och Mathur, Vani A. ”Intergroup Empathy: How Does Race Affect Empathic Neural Responses?” Current Biology Vol 20 No 11
_
Contreras-Huerta, Luis Sebastian; Baker, Katharine S.; Reynolds, Katherine J.; Batalha, Luisa; och Cunnington Ross (2013)”Racial Bias in Neural Empathic Responses to Pain” PLoS ONE, volym 8 nummer 12.

_
[4]
_
Johnstone, Diana (2016{ursprungligen utgiven 2015}) ”Drottningen av Kaos” Karneval förlag, sida 62.
_
[5]
_
Purzycki med flera (2016/02/18) ”Moralistic gods, supernatural punishment and the expansion of human sociality” Nature.

 

_

[6]
_
Gudmundson, Per (2018/12/30) “Där mångkultur övergår i splittring” Svenska Dagbladet.
_
[7]
_
Arpi, Ivar ”Den somaliska rösten i riksdagen” Svenska Dagbladet.
_
[8]
_
Svensson, Ellinor (2019/04/09) ”SOM-undersökning: Fler har hjärtat till höger än till vänster”SVT.

_

Förföljelsen av vita i Sydafrika är inget nytt, men den kräver en ny lösning

Svensk press har haft lite svårt att förhålla sig till vitas ställning i Sydafrika. Medan utländska medier har varit mer oförsiktiga. Detta är för mig ett tecken på ett djupare problem, då förföljelsen av vita i Afrika inte är något nytt. Man borde inte vara rädd för följderna av att rapportera ärligt, i alla fall om man hade vågat rapportera ordentligt vid alla de tidigare tillfällena då liknande händelser ägt ru.
_
När Angola blev självständigt flydde närmast hela den vita befolkningen ur landet, då denna rika och privilegierade minoritet fruktade att den fattiga och färgade majoritetsbefolkningen skulle slå ihjäl dem. En rapport från världsbanken uppger att deras flykt från landet, ledde till en förlust av färdigheter som behövdes för att driva ekonomin, detta förvärrade landets politiska och ekonomiska problem. [1] När Zimbabwes president stod inför den känsliga frågan av att en liten och rik, men i frågan om humankapital mycket stark grupp, av vita ägde majoriteten av landmassorna i nationen – då varnades han av Angolas president att inte driva ut denna vita minoritet ur nationen. [2]
_
Ett råd han bara lydde tillfälligt. I Zimbabwe togs mark från vita med våld, presidenten gjorde klart att de som dödade vita inte heller skulle åtalas. Han konstaterade också uttryckligen att vite inte borde äga mark i landet. Att omfördela jorden ledde till att landet gick från att vara en av Afrikas största matexportörer, till att lida av allvarliga hungerproblem.[3] I Sydafrika håller liknande reformer på att drivas igenom, vilket sannolikt kommer leda till liknande resultat. Den befintliga policyn av att kräva arbetsgivare att anställa en viss kvot svart, menar kritiker redan leder till en ”brain drain” från landet [4].
_
De etnonationalistiska (att anse att nationer bör inneha en majoritetsbefolkning av en specifik etnicitet, som eventuellt även ska inneha vissa privilegium) kan se detta som något bra. ”Sverige åt Svenskarna, och Afrika åt Afrikanerna. Bra att vita flyr. In med dom i Europa istället. Bara vi lyckas kasta ut alla svartmuskiga härifrån så kommer världen i balans” kan de resonera. Även vissa på vänsterkanten som förkastar etnonationalism i övrigt, kanske känner att just här när det gäller ättlingar till kolonisatörer, så finns det en poäng. Tyvärr leder detta dock inte till någon glänsande utopi. För att citera reportern Joshua Hammer : ”But one of the tragedies of Africa is that white flight, rather than bringing greater opportunities for blacks, has, in example after example, produced poverty and instability, the loss of both an economic base and the expertise needed for future development.” [se fotnot 2 igen].
_
Detta är inte unikt för den vita minoriteten i Afrika. Minoriteter som oproportionerligt dominerar högstatusyrken eller kapitalägande, utgör ett fenomen som kallas ”marknadsdominanta minoriteter”. Som jag skrivit om förut, leder detta ofta till våldsamma motreaktioner från majoriteten i frågan [5]. Detta försvårar tillväxt, det kan även leda till direkt förstörelse av resurser och utdrivande eller dödande av dräglig arbetskraft. Detta är rimligen en av de bidragande orsakerna till den negativa inverkan på tillväxt som mångfald visat sig inneha. För att citera en sammanfattning om forskningen kring mångfald och tillväxt:
_
”Varför förblev somliga länder så fattiga, medan andra kunde resa sig? Nationalekonomerna William Easterly och Ross Levine tittade på subsahariska Afrika och jämförde med tigerekonomierna i östra Asien. De kunde se hur utbildningsnivå, infrastruktur, låg korruption, politisk stabilitet, och sunda offentliga finanser spelade roll. […] Men varför fick sådana goda institutioner bättre fäste i vissa länder än i andra? [Jo, för att:] etnisk splittring försvårade framväxten av nödvändiga byggstenar. […]Analysen visade att hela 28 procent av skillnaden i tillväxt mellan de afrikanska och de asiatiska länderna kunde förklaras av hur etniskt heterogena länderna var. […] Etnisk och språklig heterogenitet tycktes hänga samman med svag utveckling.[…]Man kunde se en direkt påverkan av etnisk sammansättning på BNP per capita. För varje tiondels ökning av den etniska fraktionaliseringen [d.v.s mångfalden] sjönk landets inkomst med 14 procent. Eller konkret: om Sydkorea hade haft samma grad av etnisk splittring som Uganda, skulle inkomstskillnaderna mellan länderna ha krympt med hälften, konstaterade forskarna.” [6]
_
Ett ytterligare citat från samma artikel kan vara värd att återge, för att förse en rättvis bild och relevant kontext: ”Flera studier har funnit att den ekonomiska utvecklingen i städer – till skillnad från stater – tycks bli bättre av mångfald. På samma sätt finns det studier som visar att företag kan tjäna på blandad etnicitet i personalstyrkan.” [se fotnot 6 igen]
_
Detta handlar egentligen inte om vita och svarta, eller om några andra grupper. Utan om den fundamentala utmaningen som finns i etniska spänningar i ett orättvist system. Etnonationalisterna vill lösa detta genom att utrota etniska spänningar, via att skapa länder där en enda grupp sitter på överlägsen numerär majoritet och också på de mest eftertraktansvärda jobben och det största kapitalet. Jag tror detta är föga realistiskt, för att inte nämna minst sagt moraliskt problematiskt att genomföra. Lösningen måste istället bli att närma sig ett mer rättvist och demokratiskt system.
_
 
[1]
_
”[The white Angolian population took with them] the skills needed to run the economy; this lack of capacity has exacerbated Angola’s political and economic woes”

Ingen angiven författare (2001/06) ”World Country Brief on Angola” Världsbanken, citerad i Chau, Amy (2010, E-bok) 
”World on Fire: How exporting free market democracy breeds ethnic hatred and global instability”
Randomhouse, sida 108)
_
[2]
_
_
[3]
_
(2013/09/11) ”Den radikala jordreformen i Zimbabwe” Sveriges Radio
_
[4]
_

Ett öppet brev till Amerikaner: Snälla bli sämre på integration (tänk på min självkänsla)

Bildresultat för fat americans have memes and guns
Vi européer förhåller oss till jänkarna lite som svenskarna förhåller oss till norrmän via våra Norgehistorier – fast ickeironiskt. Vi antar ofta att vi är lite djävla bättre, på typ allt. Och vissa saker, så som välfärd och lustiga vokaler, är vi uppenbarligen överlägsna gällande. Därmed blir det extremt förnedrande för mig som lever under Moder Svea, att stöta på följande. Majoriteten av amerikanska muslimer är för homosexuella äktenskap (https://www.newsweek.com/muslim-white-evangelical-gay-marriage-907627). Muslimer är globalt som grupp oftare motståndare till homosexualitet jämfört med kristna och icke troende (M. Steven Fish (2015) ”Are Muslims Distinctive?: A Look at the Evidence” Oxford). För att citera en studie från 2013 ”Muslims overwhelmingly say that homosexual behavior is morally wrong, including three-quarters or more in 33 of the 36 countries where the question was asked. […] Only in three countries do as many as one-in-ten Muslims say that homosexuality is morally acceptable” (https://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-morality/).
_
Den nederländska forskaren Ruud Koopman påstår att efter 20 års forskning har han inte hittat ett enda land som lyckats integrera muslimer framgångsrikt (https://www.berlingske.dk/debatinterview/ruud-koopmans-har-forsket-i-integration-i-mere-end-20-aar-og-han). Amerikanerna tycks dock ha kommit längst, som jämförelse kan nämnas att 2016 svarade ungefär varan brittisk muslim att homosexualitet borde förbjudas (https://edition.cnn.com/2016/04/11/europe/britain-muslims-survey/index.html). Högertidningen The Nationali Interest har tittat på lite övriga siffror, och når slutsatsen att jänkarna slår oss européer gula och blåa i frågan om integration/assimilering av muslimer (https://nationalinterest.org/feature/america-better-assimilating-immigrants-europe-21846). USA har visserligen en mindre muslimsk befolkning än Europa, och lite andra förutsättningar, men ändå.
_
Inte nog med att jänkarna varit smarta nog att inte införa hets mot folkgrupp lagstiftning, har jury istället för nämndemän, avstått från att ha kriminaliserat jagjags – nu måste de spöa oss här också. Förstår dom inte hur mycket vår självbild stärks av att kunna se ner på dom, sjukt okänsligt av dom att inte vara sämst på allt.

Jättehjärnad borgerlighet räddar Sossesverige från förmynderi, eller: varför Turordningsregeln inte behöver lagstiftas bort

Bildresultat för big brained
En centerpartist, sittandes till vänster, som förklara arbetsrätt för en socialist (2019, fotot har färglagts i efterhand)

”Då arbetsgivare tvingas säga upp människor ska det vara viktigare hur bra du är på ditt jobb än hur länge du arbetat på en arbetsplats. Du ska kunna byta jobb utan att behöva oroa dig för att vara den som är sist anställd om företaget skulle börja gå dåligt. Därför vill vi göra om LAS och införa trygg flexibilitet med rättvisa turordningsregler baserade på kompetens” Detta står att läsa på Centerpartiets hemsida och har länge varit något de engagerat sig i. Centerpartiet har via svartmagi lyckats fått Socialdemokraterna att gå med på att utreda om turordningsregeln kan göras undantag på, något som hävdas leda till effektivitetsökning bland företag.
_
Innan vi går in på C:s ställningstagande, kan vi behöva reda ut lite. Ett vanligt missförstånd är att turordningsregeln i LAS (d.v.s att den som jobbat längst får ha kvar jobbet längst) skulle skydda inkompetenta från att bli av med jobbet. Detta stämmer inte. Turordningsregeln i LAS gäller uppsägan till följd av arbetsbrist, d.v.s uppsägningar som inte motiveras av den anställdas agerande eller egenskaper, utan orsakas av att verksamheten måste skära ner på arbetsplatser.
_
Om en anställd är inkompetent faller detta under regleringen för ”uppsägan av personliga skäl”. Grunden för uppsägan av personliga skäl inkluderar ”inkompetens och dåliga arbetsprestationer”.
_
Att tillägga kompetenskriterier i LAS innebär alltså inte att arbetsgivare befrias från odugliga anställda, vilket flera av mina borgerliga vänner tror. Det handlar om att ge arbetsgivaren friare tyglar när den ska välja ut folk att säga upp folk av ekonomiska skäl. Du kanske invänder nu, du kanske tycker att det ändå låter som en rimlig reform. Att låta arbetsgivaren få plocka russinen ur kakan vid arbetsbrist, kan väl inte vara så illa. Måste väl ändå vara så att det går bättre för företag om de kan välja att behålla de absolut mest produktiva? Jag håller inte med om att ändring i turordningsregeln är värd denna påstådda förtjänst, men låt oss för sakens skulle anta att den är det. Låt oss anta att svenska företag förlorar summa X varje år på att turordningsregeln gäller. I så fall har väl ändå C lyckats med ett hjältedåd som är alla till gagn lika mycket, nej är det korta svaret på den frågan.
_
Turordningsregeln är nämligen ”dispositiv”, d.v.s den går att förhandla bort. För att citera 2 § i LAS: ”Genom ett kollektivavtal får det göras avvikelser från 5–6, 22 och 25–27 §§” (min fetmarkering). Det är just i paragraf 22 som turordningen gör sig gällande. Arbetsgivarorganisationerna och facken har alltså hela tiden haft möjlighet att förhandla bort turordningsregeln. Men dessa parter har valt att inte göra detta. Antigen har arbetsgivarorganisationen bedömt att det finns ingen summa X som de går miste om, eller så har de i kohandeln mellan dessa två grupper inte velat betalat för denna förlorade vinst. Om det nu finns pengar att tjäna, då kunde facken ha bytt till sig en lönehöjning motsvarande en del av denna förtjänst, låt oss säga halva X, som motkompensation. Vilket vore rimligt då de anställda förlorar en del av sin trygghet till företagarnas förtjänst. Nu har istället C gett arbetsgivaren hela denna förmodade vinst rakt av, utan att anställda ges något för denna uppoffring. C har varit generös på andra människors bekostnad, d.v.s uppvisat samma last som socialister anklagas för. Om du anser att högeranalytiker har rätt i sak, om att turordningsregeln är ett effektivitetshinder, då får du medge att C just blåst en stor del av svenska folket på en lönehöjning.

Grymheten som gömmer sig i givmildhet: Varför ömsesidigt hjälp är bättre än nådegåvor

”Den som inte vill arbeta får inte heller äta.” Andra Thessalonikerbrevet, Bibeln (användes även som slagord i Sovjetunionen).
_
”De här ä min hetaste, kvinnliaste knullfantasi […] en tvåkroppad, fyrarmad å fyrbent hindu som hette Lalao… Ett sånt missfoster skulle ja vilja knulla… skoningslöst… Han skulle recitera provencalsk kärlekslyrik me gäll å sprucken röst… Samtidit ska han i sin tur knulla Bhagwan i mun, å gurun ska slukas underifrån av Komodovaraner[…]  Framför mina ögon ska tusentals nyfödda rövas bort av kondorer,[…] Kolonner av troende flicker å havande kvinner ska drivas ner i lavaströmmar, kvicksandsträsk, råttmyllrande bunkrar… In i de sista ska dom tvingas vara fula i mun å smeka sä själva…”
– Äldreomsorgen i övre Kågedalen
_
En man som jag inte vet namnet på, men som jag get en bra bit över 1 000 kr till under åren, kom fram till mig idag och bad om kontanter. Etniskt sett är han vad jag förstått rom, och nationellt sett har han utvandrat från Rumänien eller Bulgarien och utgör därmed en av landets omtalade ”EU-emigranter”/”tiggare”. Han skakade min hand, som han ofta gör. Vid ett tidigare tillfälle när jag nekat honom pengar, skällde han ut mig för min egoism, i handen höll jag ju en kopp varm kaffe jag valt att köpa åt mig själv istället för att unna honom pengar till förnödenheter. I mina yngre dagar gav jag närmast alltid denna man lösa mynt eller mindre sedlar när jag passerade. Varvid han lärde sig att alltid försöka fånga min uppmärksamhet och började skaka min hand i hopp om att jag skulle ge mer vid varje tillfälle. Ju äldre jag har blivit desto mindre sällan ger jag. Numera ger jag i regel inte.
_
Min tilltagande knusslighet gäller inte bara denna specifika individ tyvärr, utan gåvor mot främlingar generellt. Jag har inte gett blod på flera år. De bristande gåvorna till eu-emigranter bottnar delvis i att jag känner mig osäker kring hur stor del av dessa pengar som faller till den organiserade brottsligheten. Uppdrag Gransknings avsnitt ”slav i Sverige” har gjort mig rädd för att att en okänt stor del av tiggeriet drivs av människohandlare. Men denna principiella försiktighet lyckas jag inte upprätthålla konsekvent, ibland ger jag trots denna oro. Vilket är tämligen förenligt med mina konsumtionsvaror i övrigt, det är allt mer sällan jag handlar kläder på myrorna för att försäkra mig att jag inte stoppar pengar i fickorna på produktion beroende av barnarbete. Min återhållsamhet kring mitt egna blod, bottnar i en tilltagande lathet.
_
Jag har en ideologisk poäng med att lyfta detta. Försvarare av det nuvarande ekonomiska systemet brukar ofta hävda att den mänskliga naturen omöjliggör alla mer humana, demokratiska och mindre krävande system. Jag menar att detta argument är högst ogrundat, det har funnits flera olika ekonomiska system genom historien – att vi skulle ha upptäckt det mest bästa känns taget ur luften. För att citera en historiker:

A cumulation scientific evidence shows that their [i.e our human ancestors] societes were not charachterised by competition, inequality and oppression. These things are, rather, the product of history, and rather recent history. The evidence comes from archaelogical findings about patterns of human behaviour world-wide until only about 5,000 years ago, and from antrophological studies in different parts of the world which remained organised along similar lines until the nineteenth and earlier part of the twentieth centuries. The antropologist Richard Lee has summarised the findings: Before the rise of the state and the entrenchment of social inequality, people lived for millennia in small-scale kin-based social groups, in which the core institutions of economic life included collective or common ownership of land and resources, generalised reciprocity in the distribution of food and relatively egalitarian political relations” In other words people shared with and helped each other, with no rulers and no ruled, no rich and no poor.[…] Our species (modern humans, or Homo sapiens sapiens) is over 100,000 years old. For 95 per cent of this time it has not been characterised at all by many of the forms of behaviour ascribed to ‘human nature’ today. (Harman, Chris (2017[ursprungligen utgiven 2008])”A Peoples history of the world ” Verso:London/New York, sida 3-4)
_
Exempel av den empiri historikern hänvisar till återfinns i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Nature (Pennisi, Elizabeth (2014) ”Our egalitarian Eden” Nature). Nu ska vi inte romantisera jakt-, och fiskesamhällena. Dessa hade och innehar en alarmerande mängd våld. Poängen är inte att dessa samhällen var perfekta, utan att de illustrerar just att människor kan fungera med ekonomiska system som har mer önskvärda sidor än vårat nuvarande. En annan viktig poäng: som historikern och marxisten Michael Parenti påpekar har närmast alla samhällen hävdat att deras system växte fram ur den männskliga naturen (Parenti, Michael (föreläsning 1990) ”Human Nature and Politics” Los Angeles). Varför skulle apologisterna för just dagsformen råkat fått rätt?
_
Jag håller alltså inte med försvarare av status quo att ett radikalt annorlunda system inte är möjligt. Men jag får ger dem delvis rätt, vi kan på god grund utesluta vissa system som orimliga att hålla. I alla fall att vissa system skulle kunna hålla utan enorma teknologiska förändringar. Om vi imorgon skulle införa medborgarlön för samtliga i Sverige och avskaffa alla löner för arbete, så att den som satt hemma och tittade på porr dagarna i ändan tjänade lika bra som den som pluggade till hjärnkirurg, då är det rimligt att förvänta sig att mängden hjärnkirurger och sjuksystrar skulle minska. I en avlägsen framtid kanske robotar kommer ersätta vårdanställda och alla kroppsarbetare, i en tid där alla jobbar som olika former av programmerare av robotar som sköter allt annat. I ett sådant samhälle kanske arbetsbördan som behövs för att hålla robotarna igång har krympt så pass att den kan vara oavlönat, på samma sätt som folk redigerar wikipedia idag i stor utsträckning utan lön. Men det är inget vi kan satsa på idag.
_
Jag skulle mena att mina minskande rundhänthet illustrerar ett allmänmänskligt beteende, som inte kommer försvinna inom den förutsägbara framtiden. Detta mönster går ut på att att vad jag valt att kalla nådegåvor (d.v.s goda handlingar eller resursfördelning baserat primärt på givmildhet, moral eller välvilja) är i längden otillförlitliga. De cancersjuka som drivits ut till att söka jobb under Reinfeldt regeringen kan vittna om detta. Nådegåvor är i min uppfattning nödvändiga. Det kommer alltid finnas människor som under hela sina liv, eller kortare delar av livet, är beroende av dessa. Som barn har vi alla varit helt utelämnade till våra föräldrars nådegåvor. Men en vuxen man som försöker få morsan att betala hyran hans, kommer finna att nådegåvorna tryter allt mer över tid.
_
Detta är något som vi socialister måste ta till oss. Med frasen ”socialister” menar jag alla  som vill demokratisera ekonomin. Det är viktigt att vi försvarar de som är tvungna att förlita sig på nådegåvor. Den borgerliga människofientliga ideologin att jaga ut sjuka i arbetslivet kan inte accepteras. Men vi måste klara av att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi bör inte sträva efter att öka mängden nådegåvor i samhället utöver det nödvändiga. Det är bättre att erbjuda arbetslösa avlönad arbetsträning och omskolning, än villkorslös medborgarlön.
_
Skälet till detta är inte moraliska, det är inte så att vi ska utforma hela samhället efter något förakt mot ”arbetsskygga”. Utan skälet är maktfördelning och självrespekt. Istället för att ge pengar till EU-emigranten idag gick jag och köpte ett par nya hörlurar, då mina gamla gått sönder. Denna prioritering skulle nog han finna oskälig om jag förklarat den för honom. Är musiken jag lyssnar till på jobbet mer värt än hans rätt att tillgodose sin akuta hungerkänsla? En oberoende tredje part som vore fullkomligt objektivt kanske skulle ge honom rätt, de kanske skulle mena att trots att jag arbetat ihop mina pengar och redan ger månadsmässigt till välgörenhet så räcker inte detta. Att han har mer rätt till mina pengar än jag har i detta fall. Problemet är att EU-emigranten inte kan åberopa en tredje part med denna objektivitet och opartiskhet, skulle han försöka ta pengarna från mig skulle en tredje part inblandas i form av polis – som då skulle ta min sida i konflikten. Beroendet av nådegåvor har satt honom i en prekär situation. Om han och jag bägge arbetade i ett personalkooperativ och jag ville skära ner hans lön för att ha råd med nya hörlurar, då skulle han kunna sätta emot. Om vi bägge var med i ett konsumentkooperativ där vi betalade in till en gemensam inkomstförsäkring, då skulle polisen skydda hans intresse om jag försökte hindra honom från att få ut pengar ur försäkringen.
_
Vi måste lära oss sluta dela upp handlingar i egennytta och ren självuppoffring. För då kommer egoismen vinna i slutändan. Vi bör söka lösningar som förenar egennytta med hjälp av andra. Ömsesidig hjälp, som det kallats inom evolutionsbiologin av Kropotkin ( Gould, Stephen Jay (1988) ”Kropotkin was no crackpot” Natural History vol. 97, no. 7). Människans moraliska sida är medfödd (Bloom, Paul ({första utgåvan}2011) E-bok Just Babies: The origins of Good and Evil The Bodley Head: London) naturen har inte gjort oss till monster, för monster kan inte bygga framgångsrika samarbeten. Men naturen har heller inte gjort oss till änglar. Vi tröttnar på de som ständigt har uttsträckt hand. Vi uppfinner rationaliseringar för varför vi kan unna oss enkla lyx medan människor på andra sidan jorden svälter.
_
Poängen kan låta som en filosofisk fråga som är avgränsad från praktiska spörsmål. Mej jag skulle mena att denna frågeställning snarare genomsyrar många konkreta ställningstaganden. Inte minst flyktingfrågan, där vi måste hitta sätt att skapa ömsesidig nyttoskapande, för att den skadliga välfärdschauvinismen (tanken att välfärd helst ska vara begränsad till sin egna grupp) inte ska växa till sig allt mer. Föreslagsvis ska invandring direkt till Sverige ersättas med tredjelandsavtal (att vi betalar andra länder för att motta flyktingar) till fattigare länder, där flyktingar anställs av svenska staten för att genomföra välgörenhetsarbete under tiden de lär sig språket och söker andra jobb. Att anställa någon till att gräva brunnar i Kenya är betydligt billigare än att ge någon subventionerat arbete i Sverige, att anställa en lärare i Kenyianska är också betydligt billigare än en lärare i Sverige (Kenya är bara ett exempel, helst ska flyktingen ges ett handfull länder att välja mellan och förses med alternativ som är etniskt och kulturellt liknande till hemlandet för att underlätta integrationen). Att gräva brunnar i Kenya skulle i sin tur ge Sverige ett internationellt gott rykte, vilket gagnar oss direkt och därmed blir lättare att sälja in till Svenska väljare. På sikt skapar det även möjlighet att investera i Kenya, som blir allt mer öppen för svenska ingrepp och mer lovande att investera i och med pengarna de får in i statskassan för mottagande av flyktingarna och uppbyggandet av infrastrukturen som flyktingarna bidrar till. En sådan åtgärd skulle även minska villigheten att fly från u-ländernas armod, då vi bekämpar denna.

Lösningen på bensinupproret är ekopopulism

Sett mycket ljumma tagningar gällande bensinupproret. Nyheter Idag har rapporterat om Per Bolund råd att köpa en elbil som något rakt igenom dumt, något jag anser vara delvis felaktigt (återkommer till det). Aftonbladets skribent Malin Wollin har valt att skratta åt de som lever bilberoende liv. Det är ju ingen mänsklig rättighet att bo på landet, menar hon. Som kommunisten Markus Allard påpekat är det i själva verket en nödvändighet, vi stadsbor skulle inte klara oss utan de varor som produceras på landsbygden och skickas in hit. Inte heller är det realistiskt att via skattetryck få alla på landsbygden att flytta in till städerna som redan lider av bostadsbrist.
_
Högerns alternativ är förstås att sänka skatten, detta är i min mening ytterst naivt. Även om skatten helt försvann imorgon, kommer ändå oljepriset bara öka, då den priseffektiva oljan kommer att grävs upp först. Oljan är en ändlig resurs som allt mer närmar sig sitt slut. Om man inte gör omställningen nu, kommer folk demonstrera för att få subventionerad bensin framöver. Att sänka skatteintäkterna innebär att det blir mindre pengar över som kan satsas på att ställa om till mer miljövänliga drivmedel och teknik, vilket gör att vi i praktiken bara skjuter kostnaderna framför oss och dessutom låter de växa. 
_
Men att begära av privatpersoner att köpa elbil på eget bevåg är heller inte smart. Att öka någons levnadsskostnad för att få den att göra en dyr omställning, låter både riskabelt och etiskt problematiskt. Att avkräva detta skulle jag vilja kalla ekoelitism. 
_
Min lösning är enkel och radikal. Ekopopulism. Med detta menar jag lösningar som gagnar folkflertalet och särskilt de köpsvaga. En större grupp radikala lösningar behövs. Låt staten köpa in massor av eldrivna bilar och sedan sälja ut de på delbetalningar, till medveten förlust, till de som bor i de regioner av landet där kollektivtrafiken är som svagast. Samt till de som kan uppvisa för staten att de har långa pendelvägar som inte skäligen kan ersättas med kollektivtrafik.  Sätt upp program för staten att köpa av bensinbilar till högst fördelaktiga priser, med motkompensationen att bilägaren förbinder sig att köra elbil. Låt de inköpta bilarna plockas isär och deras komponenter nyttjas för att bygga miljövänlig teknik till den grad det går, och när detta inte är möjligt sälj komponenter och låt pengarna som inkommer satsat på miljöomställningen. 
_
Detta är bara toppen på ett isberg av  åtgärder. Låt oss genomföra statlig jobbgaranti, endast inom produktion, reparation och forskning av bättre miljöalternativ eller likvärdig miljöomställning. Om du inte har förmåga att anställas på marknaden, då får du sättas för att sättas på utbildning för att lära dig bygga vindkraftverk. Upprätta system av att skriva av studieskulder för de som skolar sig i teknikutveckling med miljövänlig inriktning, eller liknande bristyrken för den ekologiska omställningen. Sätt upp en deadline på EU-nivå, mät fram de största miljöbovarna bland internationella företag och om de inte genomfört radikala förbättringar innan deadlinen exproprieras deras produktionsmedel. Dessa omförhandlas sedan till miljövänliga alternativ, eller stängs ner om det inte kan göras. Om de omvandlas leasas de ut till personalkooperativ.
 _
Allt detta kommer kosta skjortan, men det skulle jag mena att det är värt. Låna pengar, skär i andra utgifter eller höj skatten på vissa områden. Gör det som måste göras för att rädda miljön. Nationella skulder kan betalas av, att bygga upp en ny ekologi är betydligt svårare. 

.

Låga straff för våldtäkt och krafttag mot fula ord

”De genomsnittliga strafftiderna för fullbordad våldtäkt (exkl. våldtäkt mot barn) har varierat mellan 22,0 och 28,3 månader, medan försöksbrotten under hela perioden lett till genomsnittligt kortare strafftider på mellan 11,5 och 16,2 månaders fängelse olika år”
(Sida 34 (2015) Westfelt, Lisa 
”Utdömda strafftider – en jämförelse av fullbordade brott och försöksbrott” utgiven av Brå).
_
”Den som med våld eller hot tvingar en annan person till en sexuell handling som är allvarligt kränkande döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.” (Ingen angiven författare (2018/10/15) ”Sexualbrott – lagar och fakta” av Poliamyndigheten).
_
Som ni just läste ligger straffet för våldtäkt i regel på miniminivå, till och med lite under det i vissa fall. Som jämförelse kan nämnas att hets mot folkgrupp kan ge upp till två års fängelse (detta delas dock sällan ut, utan oftast bara böter). Det säger något om ett rättssystem när elaka ord kan ge jämförbar påföljd till det genomsnittliga straffet för våldtäkt.
_
På det temat kan tilläggas att polisen har svårt att hinna utreda våldtäkter till följd av de stora antalet mord vi har i landet (Horvatovic, Iva (2017)
”Polisen hinner inte med våldtäkter på grund av mord” SVT:https://www.google.se/…/polisen-hinner-inte-med-valdtakter-…). Det får mig att undra, är det ens etiskt försvarbart att utreda hets mot folkgrupp?
_
Föreningen Näthatsgranskarna gjorde under 800 anmälningar om hets mot folkgrupp, bara under 2017. De gör också ofta överprövningar, när polisen väljer att inte gå vidare med anmälan.Det har lett till 77 åtal för hets mot folkgrupp.  Försök föreställa dig hur många arbetstimmar det blir för polisen? Tänk dig vad de arbetstimmarna skulle kunna ha gjort i andra områden, hur många extra minuter, timmar eller dagar som allvarligare brott fick vänta på att utredas? Hur mycket pengar som bundits upp i vissa avdelningar hos polisen, som kunde ha lagts på förhindrande av våld eller att oskadliggöra våldsmän och sexualförövare. Föreningen uppver själv att en förvånande stor del av de som utför hets mot folkgrupp på nätet är gamla damer. Hur mycket tid och resurser har flyttats från att söka efter hårdföra brottslingar, till att istället sätta kniven mot strupen på äldre kvinnor? Vad är samhällsnyttan i detta?
_
Jag kan förstå att polisen kan inte enbart utreda grova kränkningar, då triviala brott så som ekonomiska brott får en kumulativa effekt som luckrar upp samhället över tid om de inte utreds (om till exempel alla får komma undan med skattefusk finns det snart inga pengar till att utreda allvarliga brott). Men Sverige levde utan lagen om hets mot folkgrupp fram tills 1948, utan att något samhällsuppluckrande kunde observeras. Visst det fanns förakt och fördomar mot svaga grupper, men detta kan inte lagen med fog påstås ha minskat. Minskningrn av diskriminering tycks ha kommit av moralisk mognad i civilsamhället, inte via tystnade av de som är fula i truten. Jag har i alla fall aldrig sett motsatsen beläggas. Många demokratier har än idag inte jämförbar lagstiftning, dessa länder går inte under. Jag misstänker att onda ord är något vi klarar av att handskas med i civilsamhället själva, polisen bidrar inte med något där – annat än att bränna knappa resurser som kunde ha lagts på viktigare saker.

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑