Sök

tradet smakade torsdag

Kan vi inte bara bli kompisar: Spänningarna mellan muslimer och icke muslimer i Europa

Bildresultat för why can't we be friends
(skivomslaget till singeln ”why can’t we be friends” av bandet War)
_
Bland europeiska muslimer är fundamentalism ett betydligt mer utbrett problem än bland europeiska kristna. För att återge innehållet från en studie i frågan, vilket undersökte Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Österrike och Sverige:religious fundamentalism is not a marginal phenomenon among Western European Muslims.  Taking together the foreign-born and native-born immigrant generations, almost 60 per cent agree that Muslims should return to the roots of Islam, 75 per cent think there is only one interpretation of the Quran possible, which is binding for every Muslim, and 65 per cent say that religious rules are more important to them than the laws of the country in which they live. Consistent fundamentalist attitudes, with agreement to all three statements, are found among 44 per cent. […]  [R]eligious fundamentalism is much more prevalent among European Muslims than among Christian natives […] less than 4 per cent [of christians] agree with all three items [used to measure fundamentalism]. […] Even among strongly religious Christians, only one third or less agree with each of the three fundamentalism items and only eight percent agree with all three. […] Out-group hostility is not negligible among native Christians: nine percent of them are overtly anti-Semitic and believe that Jews cannot be trusted, and eleven percent reject homosexuals as friends. Muslims draw more hostility from Christians, with 23 percent believing that Muslims aim to destroy Western culture. Only few Christians display hostility against all three groups (1.6%). Muslims of Turkish and Moroccan origin show much higher levels of out-group hostility: 57 percent reject homosexual friends, 45 percent do not trust Jews, and 54 percent see the West as an enemy out to destroy Islam […] fundamentalism is a much stronger predictor of out-group hostility among Muslims [than among christians] […] Further, while among Christians religious identification is unrelated to out-group hostility once fundamentalism is controlled for, it remains a significant predictor for Muslims, although the effect size is much smaller than the one of fundamentalism. (Koopmans 2014:12-18).
_
Graden av homofobi, intolerans mot skilsmässa och abort – är högre för muslimer globalt jämfört med kristna och icke konfessionella (Fish 2011/02/09).
_
Det finns kort sagt vissa drag som är vanligare bland muslimer jämfört med andra. Därmed är det skäligt att tala om dessa som två i realiteten och i väsentligt grad distinkta grupper, inte bara två grupper med kosmetiska eller triviala skillnader. Frågan är då, hur väl kommer muslimer överens med den icke muslimska majoriteten i Europa?
_
Bilden nedan är från en mätning gjord av Pew gällande hur många som anser att man behöver vara kristen för att ta del av den nationella identiteten. I Sverige är det enbart 15% som anser det vara ”väldigt/någorlunda viktigt” med kristendom för att vara en ”riktig svensk”, i femton europeiska länder angav mer än halva befolkningen svaret att det var väldigt eller någorlunda viktigt.
Bilden kan innehålla: ränder
(Ingen angiven författare (2018/10/29)
”Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues” Pew).
_
I Tyskland där förhållandevis få,34%, anser att kristendomen är väsentlig för att ta del av den nationella identiteten, skulle man kunna tänka sig att muslimer skulle ha lätt att känna sig hemma. Men en studie i ämnet fann att majoritet av turkiska invandrare känner mer tillhörighet i Turkiet än i Tyskland (Ingen angiven författare (2018/07/24) ”German Turks still rooted in the east: study” DW). Jag är medveten om att turkisk invandrare inte är synonym med muslim, finns turkar av alla religiösa övertygelser, men med tanke på att Turkiet är ett muslimskt majoritetsland utgör detta en klumpigt men mattnyttig måttstock. 
_
En studie i Beligen (där 19% anser att kristendomen är viktig för att tillhöra den nationella identiteten) fann inga positiva nyheter heller, för att citera sammanfattningen från en tidningsartikel ”Seven out of ten Belgians think that immigrants want to impose their way of life. There is, especially among the elderly and the working class, a real feeling of invasion, […] 43% of [Beligans] think that being Belgian and Muslim is not compatible. […] 70% of the Muslims surveyed still feel that they are foreigners, despite the Belgian nationality.” (Mergen 2017/01/09, Som sammanfattar innehållet i Scheuer,  Bouguin,och Trembloy 2017).
_
Detta borde kanske inte ses som oväntat, och man kan misstänka att fynden i Belgien och Tyskland liknar realiteter i resten av Europa (då många andra länder har betydligt högre antal respondenter som anser kristendomen vara viktig för att vara en ”riktig” landsman). Muslimer och icke muslimska västerlänningar (man kan förstås vara både muslim och västerlänning samtidigt) har vid tillfrågande uppgett att en spänd relation finns dem emellan.
_
2006 svarade en majoritet i flertalet länder som undersökts att relationen mellan muslimer och västerlänningar generellt sett var dålig. Bägge sidor tillskrev även i hög grad varandra kassa sidor, som våldsamhet, omoral och kvinnoförtyck. Data från 2011 gav en liknande bild, där majoriteten av invånarna i flera muslimska majoritetsländer visade sig ha mycket negativ syn på västerlänningar och i lite mildare grad vise versa. I den senare undersökningen framkommer även att
västeuropeiska kristna och ryssar i första hand identifierar sig med sin nationalitet framför sin tro, medan troende muslimer i de flesta muslimska majoritetsländer identifierar sig med sin nationalitet i andra hand och tro i första hand
(Ingen angiven författare (2006/06/22) ”The Great Divide: How Westerners and Muslims View Each Other” Pew,  se även ”Muslim-Western Tensions Persist” kapitel 2
”How Westerners and Muslims View Each Other”, Pew).
_
Om vi zoomar in på Frankrike kan vi konstatera att delar av nationalistiska högern som rubricerats alarmistiskt länge uppgett att islam skulle till att bli landets ”viktigaste religion”. Ligger det någon sanning i detta? En beräkning (utförd av en högervinklad skribent) pekar på att Frankrike, och eventuellt i förläggningen Europa i övrigt kommer att ha muslimsk majoritetsbefolkning redan om 40 år. (Scarborough 2017/09/26). Men sådana kalkyleringar bör tas med en nypa salt. Den vänsterliberala tidningen The Guardian rapporterar dock om att den muslimska befolkningen i flera EU-länder kan komma att öka med en faktor 3, långt ifrån att bli en majoritet men en väsentlig ökning (Sherwood 2017/11/29). Detta baserat på beräkning av Pew (Ingen angiven författare (2017/11/29) ”Europe’s Growing Muslim Population” Pew), där det även presenterades scenarion där andelen muslimer inte skulle öka lika mycket (förutsatt att invandringen minskade).
_
Med det sagt, muslimer behöver inte bli majoritet för att islam ska få mycket inflyttande i Frankrike eller övriga Europa. En undersökning utförd av Ipsos och släppt av Frankrikes ledande vänsterliberala tidning, L’Obs, 4 februari 2016 avslöjade att bland gymnasieelever i Frankrike identifierade sig 33.2% som kristna medan 25.5% identifierade sig som muslimer. I samma undersökning kom det fram att mindre än hälften av antalet icke muslimer som undersökts (samt endast 22% av katoliker) beskrev sin tro som ”något viktigt eller väldigt viktigt” för dem. 83% av muslimer beskrev sin tro som ”något viktigt eller väldigt viktigt” för dem (Murray 2017/05/04:125-126). Med tanke på att fundamentalism är allmänt mer utbredd bland muslimer i Europa än bland kristna, är detta fynd inte förvånande. Vi kan misstänka att svaren skulle se liknande ut i andra europeiska länder. Det är även skäligt att anta att de som värderar sin tro som något viktigare, kommer att lobba mer för att ge  den inflyttande jämfört med den grupp som finner tron mindre viktig. Att denna skillnad i ansträngning kommer ge effekt.
_
Redan idag i Europa tvingas akademiker som forskar om Koranen, oftast utge sina fynd under pseudonym till följd av mordhotet mot hädare (Murray 2017/05/04 :271). Medan vilken stand up-komiker som helst vågar driva med bibeln även i de mer kristna delarna av Europa. Ett (internationellt mer än europeiskt) exempel på detta blir det faktum att den libanesisk-amerikanska porrskådespelaren Mia Khalifa tvingades ut ur porrindustrin till följd av hot då hon som muslim ansågs vanära islam via porrframträdande (Pineros 2018/03/14). Googla på ”nuns” och ”porn”, eller ”priest” och ”porn”, för att se hur väl fundamentalistiska kristna lyckats lobba för att få bort motsvarande vanärande av kristendomen från internet. Komedi- och politiska kommentatorsidan cracked.com listar sexiga nunnor som en uttjatad kliché, så vanligt är det (Dockery 2018/06/27). Sidan SyfyWire listar ”nunsploitation” (grova eller sexuella framställningar av nunnor) som en egen genre. Den mediaanalyserande sidan TV Tropes listar en drös med exempel på sexualiserade nunor i popkultur globalt (Inläst 2019/01/11, ingen angivet publiceringsdatum eller författare ”Naughty Nuns” TV Tropes). Ekvivalenta fenomen gällande imamer, kvinnor i slöja eller andra bärare av symboler för muslimsk konfession – har jag i stort inte kunnat funnit annat än i undantag (så som Khalifa som tystats).
_

Filmen Zeitgeist finns numera på Netflix och över hela youtube. Den sprider idén att Jesusmyten är en kopia av äldre hedniska gudar. Att det finns tonvis med förkristna gudar som dog för folks synder och sedan återuppstod. Detta stämmer inte, för att citera ett religionslexicon som kom ut redan på 80-talet: ”The category of dying and rising gods, once a major topic of scholarly investigation, must now be understood to have been largely a misnomer based on imaginative reconstructions and exceedingly late or highly ambiguous texts. […] There is no unambiguous instance in the history of religions of a dying and rising deity.” ( Smith 1987)
_
En expert har även konstaterat att: ”Moreover, the claim that Jesus was simply made up falters on every ground. The alleged parallels between Jesus and the ‘pagan’ savior-gods in most instances reside in the modern imagination: We do not have accounts of others who were born to virgin mothers and who died as an atonement for sin and then were raised from the dead (despite what the sensationalists claim ad nauseum in their propagandized versions).” (Ehrman 2012)
_
Den muslimska författaren Reza Aslan har fått boken Zealot utgiven och sprid i Europa utan problem. Detta trots att boken via godtyckligt och selektivt nyttjande av källor presenterar Jesus som en rövare och politisk våldsman. Vad jag förstått är dess tes högst spekulativ, om inte uppenbarligen felaktiga (om inte annat framstår den för mig som totalt nonsens). (Evans 2013, se även Spencer 2013/09/02) Boken presenterar ett påstående som är minst lika provokativt som att framställa Muhammed som pedofil, ett påstående som inte alls är lika fastslaget heller. Aslan är för övrigt känd för att ha ljugit om sina akademiska meriter (Packman 2016/01/11)

_
Hemsidan Amazon har nyligen tagit bort dussintals produkter som muslimska aktivister menade var kränkande (Elassar 2019/01/08).  Du kan dock fortfarande beställa Aslans bok från Amazon (https://www.amazon.com/ZEALOT-Life-Times-Jesus-Nazareth/dp/140006922X), samt se filmen Zeitgeist där (https://www.amazon.com/Zeitgeist-The-Movie/dp/B0087U3WFU).
_
Ser vi till inflyttande på politiken i Sverige istället för produktion och distribution av kulturuttryck, kan vi läsa och begrunda följande: ”Att regeringen Löfven haft ett etablerat samarbete med medlemmar i den svenska delen av Muslimska Brödraskapet är numera väldokumenterat. Såväl IFiS, Islamiska Förbundet i Sverige, som SUM, Sveriges Unga Muslimer har dels medgivit i sina stadgar eller i rättegångsprotokoll angivit att de är en del av FIOE, Federation of Islamic Organisations in Europe samt FEMYSO, vilket är Muslimska Brödraskapets europeiska paraplyorganisation samt ungdomsorganisation.” (Westerholm 2019/01/05). Uppdrag granskning har även dokumenterat kontakter mellan socialdemokraterna och muslimska brödraskapet (Dahlström och Hanson 2005, märk väl att i programmet presenteras att det råder ett konsensus om att Muslimska brödraskapet är en mer eller mindre måttfull kraft, detta konsensus gäller inte längre utan gruppen ses numera som allt mer radikal).

_
Socialdemokraternas koppling till muslimska brödraskapet är tyvärr inte isolerat. En statlig rapport konstaterade att: ”den ‘mångkulturalistiska’ delen av vänsterrörelsen och Miljöpartiet i många år har fungerat som sekulärt stöd åt islamisterna i MB:s nätverk. Genom att okritiskt föra fram ‘islamofobin’ som det avgörande problemet för muslimer – och samtidigt förneka förekomsten av islamism – är det många som ger sitt stöd till MB:s [d.v.s muslimska brödraskapets] totalitära tankegångar” (Norell (red.) Carlbom och Durrani 2016:23)
_
Ett exempel på detta syns i att en salafistisk, ISIS-sympatiserande Imam, uppmanade muslimer att rösta på miljöpartiet i första hand och i andra hand vänsterpartiet (Oksanen 2016/04/26). Detta presenterar jag inte som en konspiration mellan islamister och vänstersympatisörer (jag är själv socialist och medlem i vänsterpartiet), utan de senare gagnar nog de förstnämnda genom att vara så kallade ”nyttiga idioter”. Det kan tänka sig att det utan att riktigt begripa vad som försiggår, ändå anpassar sitt beteende på ett sätt som utgör draghjälpen åt islamister.
_
Jämförbar koppling mellan maktbärare och kristna fundamentalister, finns inte i Sverige och är mycket sällsynt i resten av Europa. Där tycks den starkare övertygelsen hos muslimer fått den effekt jag talade om, nämligen ett oproportionerligt starkt inflyttande på samhället. Detta lär leda till ökade konflikter mellan muslimer och andra över tid.
_
Detta tal om porr, nunnor, amazon och muslimska brödraskapets kopplingar till vänstern –  kan uppfattas som alldeles för anekdotiskt, låt oss därför återgå till data. Majoriteten av muslimer i Österrike vill rakt av förbjuda skämt om islam (Akerstedt 2017/08/13, som hänvisar till Perlot och Filzmaier 2017). En opinionsundersökning från 2017 fann att tyvärr ville majoriteten av européer förbjuda muslimsk invandring (Osborne 2017/02/07)
_
Spänningarna mellan huvudskåran av europeisk nationell gemenskap och muslimsk identitet är inget som endast syns i opinionsundersökningar. Det har blivit viralt med klippet av en imam som uppmuntrar muslimer att ta över Europa, via att föda många barn. I syftet att skapa ett europeiskt ”kalifat” (Ingen angiven författare (2015/09/19) ”Breed and conquer Europe, al-Aqsa preacher exhorts Muslims” Times of Isreal). Denna imam är tyvärr inte ensam. Nijmuddin Erbakan, tidigare turkisk premiärminister, har sagt att ”Our aim is to put down roots in the European continent, and to act quietly and in accordance with the laws, so that one day we may see all of Europe Muslim”. Den inflytesrika sheiken Yousef Al-Qaradhawi är känd för att ha sagt att ”Islam kommer återvända till Europa som en erövarare”. Den Libiska diktatorn Muammar Gadhafi har även sagt att ”we have 50 million Muslims in Europe. There are signs that Allah will grant Islam victory in Europe – without swords, without guns, without conquests […it will] turn into a Muslim continent within a few decades” (Stalinsky, 2006/04/10).
_
Alparslan Kavaklıoğlu, medlem i Turkiets styrande Rättvis och Utvecklingsparti och överhuvud för parlamentets säkerhets och underrättelse kommission, har sagt att: ”All the people coming [to Europe] are Muslim[…] Europe will be Muslim” (Güncelleme 2018/03/10). Turkiets president Erdogan har i liknande stil uppmuntrat turkar i andra europeiska länder att skaffa många barn, då turkarna utgör ”europas framtid”. Som New York Times skriver ”Mr. Erdogan is not the first authoritarian leader of a Muslim country to suggest that birthrates could alter the demographics of the West” (Goldman 2017/03/17). Webbsidan muslim.se lärde ut i Sverige att muslimer ska hata icke-muslimer. Ett budskap som sidans skapare, göteborgspredikanten Anas Khalifa, ännu sprider. Han proklamerar att ”otrogna” ska ”krossas” (Sandelin 2018/09/11)

 
Kort sagt: en icke försumbar del i gruppen muslimska opinionsbildare ser och talar om Europa som något för muslimer främmande som ska erövras, ett synsätt och språkdräkt jag inte stött på bland buddhister i relation till Europa eller bland kristna i relation till Asien. Perspektivet lär nog försvåra för muslimer att accepteras som svenskar eller andra européer, samt för europeiska muslimer att känna sig som genuint tillhörande sina nationer. Svårt att känna sig som svensk om man samtidigt har attityden att ”vi ska ta över”, som yttrats av muslimska extremister i Västerås (Ingen angiven författare (2018/08/30) ”Polisen oroad över radikaliseringen i Västerås” Epoch Times).
_
Ett annat illustrativt exempel är från en video som en hetlevrad ung man skickade till en kvinna. För att citera ”Lyssna din svenska hora! Vi araber är här för att ta över ditt fucking land, så gå ner på dina fucking knän och sug min kuk din svenska lilla hora. Allahu Akbar!” (Omar 2018/03/02). Den attityden kan nog försvåra för honom att känna sig som svensk. I min uppfattning finns det dock inget som hindrar någon från att vara både muslim och svensk, motsättningen däremellan är något fundamentalister och främlingsfientliga manar fram som hjärnspöke.
_
Detta perspektiv av fientlighet reproduceras även via institutioner. Ett alarmerande exempel rapporteras om i form av en lokal koranskola i Sverige. I reportaget kan man läsa att:
Det har hänt att elever ifrågasätter lärare som inte har muslimsk bakgrund genom att säga: ”Jag lyssnar inte på dig för du är vit” eller ”Du är inte muslim, varför ska jag lyssna på dig?” Detta förekommer i alla åldersgrupper, från sexåringar till trettonåringar, hävdar [intervjuobjekt från svensk skola].– För mig väcker det oro om en del av de barn som går i koranskolan tolkar in att det enbart är muslimska män och kvinnor de ska lyssna på, säger han.(Ago och Salihu 2018/06/14).Detta reportage är tyvärr inte isolerat. I en rapport beställd av MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och utgiven av Försvarshögskolan, står det skrivet :
_
Enligt respondenter kan koranskolor i utsatta områden närmas liknas med skolplikt, då det anses vara obligatoriskt för muslimska barn och ungdomar att delta. Alla koranskolor är givetvis inte av ondo men flera respondenter hävdar att koranskolor kan bidra till ökad radikalisering. Det förekommer också att unga försvinner från den ordinarie skolundervisningen för att istället delta på undervisning i koranskolor. Koranskolorna är stängda miljöer som utomstående har svårt att nå. Vi har dock för denna studie tagit del av vissa läroböcker som används i några moskéer i Göteborg som har koranskoleverksamhet. Enligt en sufistisk imam i nordöstra Göteborg är detta material problematiskt eftersom det är normsättande. Vi lät representanter från Nahdlatul Ulama analysera innehållet i dem. Nahdlatul Ulama är Indonesiens största muslimska organisation med över 30 miljoner medlemmar. Organisationen tar avstånd från radikal islam och förespråkar ett liberalt, pluralistisk islam där den nationella identiteten inkluderar alla religioner. Två representanter från ledarskiktet i organisationen har analyserat materialet […] Analysen visar att gemensamt för böckerna i materialet är att de presenterar en världsbild där islam ses som allomfattande i livets alla delar. Böckerna instruerar muslimer att inte integreras i det svenska samhället eller att respektera dess lagar och regler. Sverige och svenskarna ses istället som otrogna med ett socialt system som står i kontrast till det gud tänkt sig.
(Ranstorp,  Ahlin, Hyllengren, och Normark 2018:151-152)  .
_
Läromaterial i Belgien menat för landets imamer, och finansierade av Saudiarabien, har också dokumenterats lära ut hat samt predika ”krig” mot alla som inte följer sunniislam. De förespråkar också att stena homosexuella till döds, eller bränna ihjäl dessa eller kasta dem från tak. En av manualerna sa rakt ut att ”den viktigaste av jihads principer är att kämpa mot otroende  […] väpnad jihad blir en plikt för varje muslim”. Det konstaterades att manualerna var lätta att få tag i på grund av att Saudiarabien och ”andra gulfstater”. Även i Belgiens grannländer återfanns kopior av dessa manualer. (Ingen angiven författare (2018/05/11) ”Saudi-financed Belgian mosques teach hatred of Jews, gays: report” France 24).
_
Detta är knappast unikt för Belgien, en tyskspråkig dokumentär har redogjort för imamer i tysk moskéer som predikar hat mot kristna och judar (Santina och Ul-Haq 2018/11/15, en skriftlig sammanfattning kan läsas i följande:Ingen angiven författare (2018/11/16) ”Radikale Imame rufen in deutschen Moscheen zu Hass auf” Focus).
_
Liknande fynd har funnits i brittiska moskéer i en dokumentär (Smith, Pathak och Rowell, 2007/01/15).
_
En sammanfattning av den brittiska dokumentären lyder:  ”A forthcoming Channel 4 Dispatches programme paints an alarming picture of how preachers in some of Britain’s most moderate mosques are urging followers to reject British laws in favour of those of Islam. […] [A] speaker says Muslims cannot accept the rule of non-Muslims. ‘You cannot accept the rule of the kaffir [non-Muslim],’ a preacher, Dr Ijaz Mian, tells a meeting held within the mosque. ‘We have to rule ourselves and we have to rule the others.'” (Doward 2007/01/07)
_
I brittiskt muslimskt skolmaterial har även grovt misogyna doktriner hittats (Bennett 2017/11/28).  Något måttfulla muslimer fördömt kan tilläggas (ingen angiven författare (inläst 2018, ingen utgivningsår angivet”BMSD is deeply concerned by the presence of misogynistic books in british islamic schools” british muslims for seculare democracy).
_
Med tanke på att majoriteten av svenska moskéer finansieras av diktaturer eller oligarkier (om vi godtar att Turkiet är antigen diktatur eller oligarki). Där vi vet att Turkiet aktivt kontrolleras vad som sägs i predikningarna. ((2017/11/08) ”Saudiarabien finansierar var fjärde svensk moské” ETC) blir man orolig över hur läget kan tänkas se ut i svenska moskéer.
_
Jag har inget kort och enkelt svar på hur dessa spänningar mellan muslimer och icke muslimer ska lösas. Ett första steg tror jag dock utgörs av att förbjuda för andliga eller politiska rörelser i Sverige att motta pengar från utländska finansiärer. Om Kreml skulle finansiera ett parti i Sverige skulle nog alla hålla med om att detta vore orimligt, det samma kan sägas när Saudiarabien finansierar moskéer. Svenska muslimer bör kultivera sin egna andliga identitet, inte styras av oljeoligarkers pengar.
_
Österrike har redan förbjudit utländsk finansiering av religiösa rörelser. De har även stängt ner flera moskéer som ansågs ägna sig åt draksådd, samt utvisat flera imamer (Hackwill 2018/06/08). Var fjärde imam i landet riskerar att utvisas i kampen mot politisk islam (Ingen angiven författare (2018/06/08) ”Austria to Close Mosques in Crackdown on ‘Political Islam'” Reuters via Haaretz). Detta kan låta hårt, men ska vi kunna få sämja i Sverige och Europa överlag, kan nog hårda tag behöva tas mot de utomeuropeiska finansiärer och deras hejdukar som försöker så splittring på kontinenten.
_
En variant av islam som får växa upp självständigt i Europa kommer troligen vara mindre fientlig mot Europa i övrigt och mer tolerant – vill jag i alla fall hävda.
_
Källor:
_
Koopmans, Ruud (2014) ”Religious fundamentalism and out-group hostility among Muslims and Christians in Western Europe” Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforchung. Se sida 12-18
_
Fish, Steven M. (2011/02/09) ”Are Muslims distinctive?: A look at the Evidence” Oxford Universitets förlag.
_

Ingen angiven författare (2018/10/29)
”Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues” Pew_
Länk:

Ingen angiven författare (2018/07/24) ”German Turks still rooted in the east: study” DW.
_
Länk: https://www.dw.com/en/german-turks-still-rooted-in-the-east-study/a-44799929
_

Mergen, Sophie (2017/01/09) ”Noir Jaune Blues: constat d’échec pour le vivre-ensemble en Belgique /[engelsk titel:]Black Yellow Blues: failure to live together in Belgium” RTBF.
_
Länk: https://www.rtbf.be/info/societe/detail_noir-jaune-blues-constat-d-echec-pour-le-vivre-ensemble-en-belgique?id=9497247
_
Som sammanfattar innehållet i Scheuer, Benoît; Bouguin,Stephen och Trembloy,Dominique (2017) ”« Noir, jaune, blues 2017 » Quel monde voulons-nous bâtir ?”
_
Länk: http://www.cecinestpasunecrise.org/content/uploads/2017/05/Noir-Jaune-Blues-Rapport-denquete-complet-Dec-2016-.pdf
_

Ingen angiven författare (2006/06/22)
”The Great Divide: How Westerners and Muslims View Each Other” Pew.
_
Länk:http://www.pewglobal.org/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-muslims-view-each-other/,
_
Ingen angiven författare (2011/07/21) ”Muslim-Western Tensions Persist” kapitel 2
”How Westerners and Muslims View Each Other”, Pew”.
_
Länk:

_

 

Scarborough, Rowan (2017/09/26) ”New World Order: Muslims to be majority in Europe within two generations” Washington Times.
_
Länk: https://www.washingtontimes.com/news/2017/sep/26/muslim-majority-in-france-projected-in-40-years/
_
Sherwood, Harriet (2017/11/29) ”Muslim population in some EU countries could triple, says report” The Guardian.
_
Länk:https://www.theguardian.com/world/2017/nov/29/muslim-population-in-europe-could-more-than-double
_
Ingen angiven författare (2017/11/29) ”Europe’s Growing Muslim Population” Pew.
_
Länk:http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
_
Murray, Douglas (2017/05/04) ”The Strange death of Europe” Bloomsbury förlag, E-book.
_
Pineros, Benjamin (2018/03/14) ”Former porn star Mia Khalifa is blaming ISIS for her retirement” Lost at E minor.
_
Länk: https://www.lostateminor.com/2018/03/15/former-porn-star-mia-khalifa-blaming-isis-retirement/
_
Dockery, Daniel (2018/06/27) ”5 Tired Things Hollywood Still Thinks Are Edgy” cracked.com_
Länk:http://www.cracked.com/blog/5-tired-things-hollywood-still-thinks-are-edgy/
_
Century, Sara (2018/08/30) ”BAD SISTERS: A LOOK AT NUNSPLOITATION IN GENRE” SyfyWire.
_
Länk:https://www.syfy.com/syfywire/bad-sisters-a-look-at-nunsploitation-in-genre
_
Inläst 2019/01/11, ingen angivet publiceringsdatum eller författare ”Naughty Nuns” TV Tropes.
_
Länk:https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/NaughtyNuns
_
Smith, Jonathan Z. (1987 {inläst 2019/01/11}) ”DYING AND RISING GODS” Encyclopedia of Religion,  Encyclopedia.com.
_
Länk:https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/dying-and-rising-gods
_
Ehrman, Bart (2012) ”Did Jesus exist” Huffington Post.
_
Länk:https://www.huffingtonpost.com/bart-d-ehrman/did-jesus-exist_b_1349544.html

_

Evans, Craig A. (2013) ”Reza Aslan Tells an Old Story about Jesus”. Christianity Today.
_
Spencer, Robert (2013/09/02) ”5 Falsehoods in Reza Aslan’s Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth” PJmedia.
_
Länk: https://pjmedia.com/lifestyle/2013/9/2/5-falsehoods-in-reza-aslans-zealot-the-life-and-times-of-jesus-of-nazareth/

_
Packman, David (2016/01/11) ”Reza Aslan Cannot Be Trusted” David Pakman Show.
_
Länk:https://www.youtube.com/watch?v=E9RmAo6XVAA
_
Elassar,Alaa (2019/01/08) ”Complaints prompt Amazon to remove products that are offensive to Muslims” CNN.
_
Länk: https://edition.cnn.com/2019/01/08/us/amazon-cair-offensive-products/index.html
_
Westerholm, Johan (2019/01/05) ”Justitieministern sjösätter ‘Operation Mörkläggning'” Ledarsidorna.se
_
Länk: https://ledarsidorna.se/2019/01/justitieministern-sjosatter-operation-morklaggning/
_
Dahlström, Sofia; Hanson, Nils (2005) ”Anpassning av Svensk lag till islam” Uppdrag Granskning, sänt i SVT.
Länk:https://www.youtube.com/watch?v=fC2MksbNrco
_

Norell,Magnus (red.) Carlbom, Aje och Durrani, Pierre (2016) ”Muslimska Brödraskapet i Sverige” MSB. Diarienummer: DNR 2017-1287
_
Länk: https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Studier/Muslimska_Brodraskapet_i_Sverige_DNR_2107-1287.pdf

_
Oksanen, Patrik (2016/04/26) ”Omstridd moské i Gävle uppmanade till att rösta på Miljöpartiet” HelaHälsingland.
_
Länk: https://www.helahalsingland.se/artikel/ledare/omstridd-moske-i-gavle-uppmanade-till-att-rosta-pa-miljopartiet
_
Akerstedt, Ida (2017/08/13) ”Muslim migrants want ban on jokes about Islam – survey” The Express.
_
Länk: https://www.express.co.uk/news/world/840500/Migrants-Europe-Muslims-refugees-Austria-Islam-jokes-burka-ban
_
Perlot,Flooh och Filzmaier, Peter (2017) ”Studie zu Einstellungen von Muslimen in Österreich zu Religion und Gesellschaft” av Österreichischer Integrationsfonds.
_
Länk: http://www.filedropper.com/muslimischegruppeninsterreich_

_
Samuel,Osborne (2017/02/07) ”Most Europeans want immigration ban from Muslim-majority countries, poll reveals” The independent.
_
Länk: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/most-europeans-want-muslim-ban-immigration-control-middle-east-countries-syria-iran-iraq-poll-a7567301.html
_
Ingen angiven författare (2015/09/19) ”Breed and conquer Europe, al-Aqsa preacher exhorts Muslims” Times of Isreal.
_
Länk: https://www.timesofisrael.com/breed-and-conquer-europe-al-aqsa-preacher-exhorts-muslims/
_
Stalinsky, Steven (2006/04/10) ”Terrorists Promise More Attacks Like 9/11” New York Sun.
_
Länk: https://www.nysun.com/foreign/terrorists-promise-more-attacks-like-9-11/39161/
_
Güncelleme, Son (2018/03/10) ”AK Partili Kavaklıoğlu: ABD ve Avrupa’da tekrar ‘Osmanlı korkusu’ oluştu” CNNTürk.
_
Länk:https://www.cnnturk.com/turkiye/ak-partili-kavaklioglu-abd-ve-avrupada-tekrar-osmanli-korkusu-olustu
_
Goldman, Russel (2017/03/17) ”‘You Are the Future of Europe,’ Erdogan Tells Turks” New York Times.
_
Länk: https://www.nytimes.com/2017/03/17/world/europe/erdogan-turkey-future-of-europe.html
_
Sandelin, Magnus (2018/09/11) ”Föreläsare vill att icke-muslimer ska krossas” Doku.
_
Länk:https://doku.nu/2018/09/11/forelasare-vill-att-icke-muslimer-ska-krossas/
_
Ingen angiven författare (2018/08/30) ”Polisen oroad över radikaliseringen i Västerås” Epoch Times.

_
Länk:https://www.epochtimes.se/Polisen-oroad-over-radikaliseringen-i-Vasteras
_
Omar, Mohamed (2018/03/02) ”Vi ska ta över ditt land, din svenska hora” Det Goda Samhället.
_
Länk: https://detgodasamhallet.com/2018/03/02/vi-ska-ta-over-ditt-land-din-svenska-hora/
_
Ago, Niko; Salihu, Diamant (2018/06/14) ”Rektor orolig: Koranskola kan påverka skolan negativt” SVT.
_
Länk:https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/rektor-orolig-att-religion-gar-ut-over-skola
_
Ranstorp, Magnus; Ahlin, Filip; Hyllengren, Peder; Normark, Magnus (2018)”Mellan salafism och salafistisk jihadism Påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället” Utgiven av Försvarshögskolan, beställd av MSB (myndigheten för samhällskydd och beredskap).
_
Länk: https://www.fhs.se/download/18.7df9907163ed7475b4a8f0e/1530173298531/Försvarshögskolan%20-%20Mellan%20salafism%20och%20salafistisk%20jihadism.pdf?utm_source=website&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=salafismsalafistiskjihadism)
_
Ingen angiven författare (2018/05/11) ”Saudi-financed Belgian mosques teach hatred of Jews, gays: report” France 24.
_
Länk:https://www.i24news.tv/en/news/international/europe/174492-180511-saudi-financed-belgian-mosques-teach-hatred-of-jews-gays-report
_
Santina, Susana och Ul-Haq, Shams (2018/11/15 dokumentär) ”Hass aus der Moschee Wie radikale Imame” ZDFzoom.
_
En skriftlig sammanfattning av dokumentären kan läsas här:Ingen angiven författare (2018/11/16) ”Radikale Imame rufen in deutschen Moscheen zu Hass auf” Focus.
_
Länk: https://www.focus.de/politik/deutschland/verfassungsschutz-machtlos-radikale-imame-rufen-in-deutschen-moscheen-zu-hass-auf_id_9918828.html
_
Smith, Andrew (regisör); Pathak, Bobby; Rowell, Rosie  (2007/01/15)”Undercover Mosque” avsnitt ur ur dokumentärserien Dispatches, producerad av Hardcash, sänt på Channel 4.
_
Doward, Jamie (2007/01/07). ”Revealed: preachers’ messages of hate”. The Observer.
_
Länk: https://www.theguardian.com/media/2007/jan/07/broadcasting.channel4
_
(Bennett, Rosemary (2017/11/28) ”It’s OK to beat your wife, says Islamic school book” The Times.
_
Länk:https://www.thetimes.co.uk/article/it-s-ok-to-beat-your-wife-says-islamic-school-book-vll3jdjw7
_
inläst 2018, ingen utgivningsår angivet”BMSD is deeply concerned by the presence of misogynistic books in british islamic schools” british muslims for seculare democracy
_
Länk:http://bmsd.org.uk/index.php/bmsd-is-deeply-concerned-by-the-presence-of-misogynistic-books-in-british-islamic-schools/
_
(2017/11/08) ”Saudiarabien finansierar var fjärde svensk moské” ETC:https://www.etc.se/inrikes/saudiarabien-finansierar-var-fjarde-svensk-moske
_
Hackwill, Robert (2018/06/08) ”Austria closes seven mosques & expels 40 imams” Euronews.
Länk:
https://www.euronews.com/2018/06/08/austria-closes-seven-mosques-expels-40-imams
_
Ingen angiven författare (2018/06/08) ”Austria to Close Mosques in Crackdown on ‘Political Islam'” Reuters via Haaretz.
_
Länk: https://www.haaretz.com/world-news/europe/austria-to-close-mosques-in-crackdown-on-political-islam-1.6157740
Annonser

Vi kan inte veta om religion orsakat mest krig i världshistorien, om tro gör oss mer moraliska, om islam är inneboende fredlig eller våldsam etc.

Kan väl lika gärna blottlägga mig själv som tokig radikalast (som delar The Hampton Institute) och (delvis) sympatisör med poststrukturalismen på en gång. För att citera kärnan av inlägget från Hampton:
”Fundamentalism isn’t a literal interpretation of religious texts. As one fairly well-educated in comparative religion and theology, I am of the belief that there is no such thing as a ‘literal interpretation’ of any religious text. Every Abrahamic and Vedic religious text that I have studied (which encompasses Christianism, Judaism, Islamism, Bahá’í, Rastafarianism, Buddhism, Hinduism, Zoroastrianism, Jainism, and Sikhism) contains a vast collection of decontextualized stories, ideas, teachings, metaphors, beliefs, poems, and mandates which can be translated any number of ways. Each of these religious texts contain so many possible interpretations and narratives that they effectively serve as a tabula rasa (blank slate), allowing people to project onto them whatever they wish to see and finding validation for their beliefs therein. Going solely off of these texts, you can find plausible arguments for genocide as well as pacifism, promiscuity and celibacy, materialism and simplicity, egalitarianism and totalitarianism, animism and anthropocentrism […] every contradiction you could ever hope for, essentially. […] by the time someone has gone through all the work of sifting through all of these layers of confusion and mystification, they are confronted with the unsettling realization that these texts are inseparable from the context that birthed them. The very act of digging to the heart of a religious text in order to find the fundamental elements of that text is the very process which destroys any possibility of finding these fundamentals; the more one searches, the more they realize how impossibly quixotic the quest is in the first place. […] There are no fundamental elements of any religious text” (http://www.hamptoninstitution.org/the-mythology-of-fundamentalism.html)
I andra ord, det finns inget annat än texten! Med det sagt, poststrukturalismen håller jag i stort inte med om, det är just i frågan om ideologiska och religiösa urkunder som jag menar att det i regel saknas objektiv innebörd. I frågan om detta facebookinlägg där det finns en isolerad avsändare, finns det däremot en objektiv mening bakom texten.
Robert Wright skriver i hög utsträckning samma sak, fast i frågan om moraliska budskap i religioner (https://www.nytimes.com/2009/06/28/books/review/Bloom-t.html). William T Cavanaugh redogör även i sin bok ”The myth of religious violence” att religion inte kan isoleras som en separat variabel i samhällsutveckling. Påståenden som ”religion har skapat mest krig i världshistorien” blir meningslösa, då religion inte kan isoleras entydigt från andra samhällsfenomen. Forskare kan nå i hög grad intersubjektiva (d.v.s oberoende av vilken forskare som gör det) bedömningar om vad som orsakar ohälsa i en människokropp, mikroorganism X eller mikroorganism Y. Forskare som ska studera icke materiella saker så som kristendomen, buddhism och islam, kan inte nå alls lika intersubjektiva slutsatser om vad som orsakar vad i samhällskroppen – eller vart gränsdragningar mellan fenomen finns. Vart börjar kristen moral och vart slutar allmän europeisk moral, i revolutionära Frankrike ansågs incestförbud vara religiös moral som skulle avskaffas (https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/7085759/France-makes-incest-a-crime.html), idag anses det vara sekulär moral.
Om man nu antar att en sådan separation kan göras (mellan religiösa variabler och sekulära), så kvarstår faktumet att du kan inte utsätta samhällskroppar för kontrollerade experiment. Försök bara skapa ett nytt Mellanöstern med buddhism istället för islam för att kontrollera tesen ”är buddhism mer fredlig än islam”. Du kan inte utföra djurförsök, lära råttor om bodhisattva samt illusionen om egot, och se om de blir mer fredliga än råttor du lär om asagudarna.
Även om vi antar att jag har fel i bägge dessa antaganden, att du kan visst nå säker kunskap om religioners inverkan på samhället – betyder det ändå inte att man rent empiriskt har rätt i att hävda att till exempel religion orsakat mest krig i världshistorien. Slutsatsen i en historisk sammanställning av världens alla krig, blev att det endast stod för 7% av krigen (https://www.huffingtonpost.com/rabbi-alan-lurie/is-religion-the-cause-of-_b_1400766.html). Jag menar inte att denna skattning är korrekt, eller inkorrekt. Utan att frågan går inte att ge ett meningsfullt svar på, det blir som att fråga sig ”vad ligger norr om nordpolen”.
För att citera psykologen Paul Bloom:”Asking how humanity would fare without religion is like asking what things would be like if we had three sexes instead of two, or if humans could fly.” ({första utgåvan}2011) E-bok ”Just Babies: The origins of Good and Evil” The Bodley Head: London – sida 117-118).

Men leder inte snälla varianter av socialism till dödsläger

I ett tidigare inlägg har jag klargjort att det finns flertal olika, ibland överlappande, ibland vida skilda och ibland ömsesidigt uteslutande innebörder av ordet socialism (https://tradetsmakadetorsdag.wordpress.com/2018/12/04/vad-i-hundan-ar-socialism/). Det samma gäller, om än inte i samma grad, för begreppet kommunism. Därmed är det viktigt för kritiker av socialism, att vara tydlig med vad de menar med termen. För som socialist blir jag och många likar sällan övertygad, till stor del för att våra motståndare argumenterar emot en annan form av socialism än den vi förespråkar.

Som reformistisk marknadssocialist pläderar jag för att via gradvisa reformer som beslutas i riksdagen, ändra marknadens underliggande struktur till att gynna personalkooperativ tills att bli dominanta associationsformen. Men jag bemöts med att folk återupprepar ett argument de halvt memorerat från en föreläsning av Jorden Peterson. ”Ja men du tror att socialismen kommer fungera när du gör det, men hade fått tagit Stalins plats hade makten korrumperat dig också. Om den mot förmodan inte gjorde det, skulle någon mer hårdhudad än dig ta din plats”.

Min reaktion blir att tappa hakan. Jag vill inte införa undantagstillstånd för att realisera socialism, ingen ska ges totalitär makt. Finns samma risker för att utveckla diktatur som i alla andra reformagendor för riksdagen, riskerar borgarnas reformagenda kring privatisering att leda till samma diktatur – eller är det av oförklarade anledningar bara vänsterreformer som medför denna risk?

Det kan mycket väl vara så att alla former av socialism leder till diktatur, utan att jag har fattat det. Att det finns någon uppenbar anledning varför utökandet av demokratin till att inkludera den ekonomiska sfären, skulle ha den ironiska och oundvikliga effekten av att avskaffa den politiska demokratin. Men om så är fallet, har detta aldrig bevisats – än mindre förklarats. Vad är det i partecepatoriska samhällsmodeller som leder till förtryck, eller som eggar delägare i kooperativ att vilja avskaffa allmänna val? Om denna mekanism finns och kan förklaras, hur kan den troliggöras eller påvisas? Genom att peka på ”socialismens blodiga historia”? Då är vi tillbaks i problemet med ordanvändningen, koordinatorismen (systemet i Sovjet, Nordkorea, Kuba etc.) är radikalt annorlunda till socialismen som förespråkas av mig själv och många andra socialister. På vilket sätt kan man härleda allmängiltiga slutsatser från dessa specifika historiska erfarenheter, vilken metod används som inte skulle kunna användas för att härleda att demokrati i sig är alldeles för farligt att testa då det ledde till Hitler?

Tanken att:”Svennar blir en minoritet”, ett hjärnspöke hos nationalister – ett mörkande från ”etablissemanget” eller något annat?

Uppskattningsvis 9 miljoner invånare i andra länder,  har Sverige som landet de helst vill utvandra till. Man kan också tänka sig att vissa av de totalt övriga 161 miljoner globalt som vill utvandra (Esipova, Pugliese, och Ray 2018/12/10) kommer i praktiken att söka sig till Sverige, även om detta inte är förstahandsvalet. Efter misslyckade försök att ta sig in i andra länder, framstår det som plausibelt att den humanitära stormakten har gott rykte nog att locka flera att resa i den riktningen. Den arab-svenska bloggaren Mahmoud Bitar har uppgett att bland det första man får fram när man googlar ”asyl” på arabiska, är Sverige. Han uppger även att det finns en allmänt skönmålad bild av Sverige internationellt, som motiverar migranter att bege sig hit baserat på hörsägen om ekonomiska fördelar (Ingen angiven författare (2015/08/17) ”The Syrian refugee who says: ‘Don’t come to Sweden… or think carefully about it’ – BBC Trending”  BBC).
_
Det händer att folk uttrycker en oro för att invandringspolitiken ska bli tillräckligt generös för att den nuvarande majoritetsbefolkningen ska göras till minoritet. Detta scenario avfärdas ofta som en konspirationsteori eller grundlös alarmism. Men om man ser till siffrorna ovan, framstår det inte som något vi på förhand kan avfärda som omöjligt. Vi kan slänga bort idéer om att en judisk komplott orkestrerat något sådant, eller ”kulturmarxister” för den delen. Men att en sådan politik skulle föras av misstag, är inte helt omöjligt.
_
Vad finns det för belägg då? Det mest kända belägg är nog bland det sämsta tyvärr. För ett tag sedan släppte den högerorienterade stiftelsen Gefira en rapport där de extrapolerat från data tagen från Statistiska Centralbyrån, och nåde slutsatsen att den nuvarande majoritetsbefolkningen kommer att utgöra en minoritet vid 2060 (Ingen angiven författare (2018/06) ”Sweden will remain Sweden but just in name” Gefira). Denna rapport är, vad jag funnit, inte fackgranskad (känd som ”peer reviewed” för de hopplöst amerikaniserade). Gefira använder heller inte fotnoter eller källvisning inom parentes, för att uppge vart specifikt siffror kommer ifrån. Istället för att skriva ”siffra X (läs rapport Tråk av doktor Tönt)” efter varje individuellt påstående, avslutas rapporten med ”Data Source Sweden Statistics SCB : https://www.scb.se/en/”. Inte det mest seriösa jag stött på.
_
Det norska, delvis statligt finansierade, ”Human Rights Service” HRS (som av kritiker i Norge påstås föra fram främlingsfientlig retorik) har gjort liknande beräkning.  HRS uppger att den nuvarande majoritetsbefolkningen blir minoritet 2049 (för en kort sammanfattning var god se pressmeddelandet: Ingen angiven författare (2008/11/19) ”Nordmenn i minoritet” HRS. För studien pressmeddelandet sammanfattar, var god se (2008) ”Hvem er Norges innbyggere i fremtiden?” N-12008 HRS, sida 21). Jag vet ärligt talat inte om HRS fackgranskar sina publikationer, även om så är fallet förstår jag att många vill ta det dom säger med en nypa salt.
_
Med det sagt har faktiskt en fackgranskad studie kom fram till att 2065 kommer den nuvarande majoritetsbefolkningen bli en minoritet (Tarvainen 2018). Denna studie är utgiven i den vetenskapliga tidskriften Bulletin of Geography, som är politisk neutral (har i alla fall inte hittat något tecken på annat) och ges ut av Göteborg universitet.  Professor emeritus David Coleman i demografi vid Oxford universitet har släppt en studie som drar samma slutsats, vid en annan tidpunkt för övergången från majoritet till minoritet, samma mönster dokumenterar han i flertal andra europeiska länder (Coleman 2006:416). Därmed har tesen levt upp till det vetenskapliga kriteriet av att kunna upprepas av olika individer, samt getts ut i fackgranskade tidsskrifter.
_
Märk väl att den senare studien, uttryckligen antar följande i sin beräkning: ”a convergence of the fertility of populations of Western origin to the native average (if not already identical), and to around replacement level or slightly above it among nonEuropean populations” (Coleman 2006:410). Detta exempel illustrerar det allmänna mönster jag fann i dessa två studier, nämligen att inga svårförsvarliga eller långtgående antagande gjordes. I mina ögon framstod det hela som försiktigt och seriöst. Bägge studierna utgick även från flyktingströmmarnas volymer så som de såg ut innan krisåret 2015.

_

Den senare studien utgår från en nettoinvandring på 64 000 per år. SCB uppskattar att vi nu i och med ”stängda gränser” kommer att ha en invandring på 100 000 per år (ingen angiven författare (2018-04-26) ”Invandring och utvandring efter kön och födelseland 1970–2017 samt framskrivning 2018–2070” SCB) . Observera att denna siffra på 100 000 per år, är ej nettoinvandring, det är ett okänt antal av dessa som kommer återvandra varje år av olika anledningar, delvis då inte alla ges permanenta uppehållstillstånd (i denna siffra ingår även hemvändande svenskar). Jag har inte hittat en uppskattning på nettoinvandring. Just detta år har även invandringen blivit betydligt lägre än SCB-prognosen. Detta motbevisar dock inte prognosen i sig, mer än individuellt kalla vintrar motbevisar global uppvärmning,  fallen som bygger upp ett genomsnitt har ofta toppar och dalar som avviker från förväntan – även det striktare måttet typvärde kan uppvisa markanta avvikelser. Med denna brasklapp inlagd, är det absolut inte säkert att nettoinvandringen kommer ligga under 64 000 per år.
_
De nödbromsar som drogs i efter 2015, kan inte antas förbli permanenta. Migrationsöverdomstolen har i en dom redan underkänt delar av de hårdare kraven, vilket innebär att en viss uppluckring redan ägt rum (Ingen angiven författare (2018-11-14) ”Migrationsöverdomstolen medger lättnad för familjeåterförening” Migrationsverket).  Migrationsverkets representant har tidigare uttalat sig att det är juridiskt omöjligt att i meningsfull bemärkelse begränsa invandringens volymer, utan att lämna EU (Lovén, 2014/08/29). Europaparlamentet har nyligen valt att kraftigt begränsa Sveriges möjlighet att upprätthålla gränskontroller. Genom bland annat införandet av en övre gräns på ett år, vilket Ekot rapporterar ”För Sverige skulle det här innebära att gränskontrollerna måste skrotas” (Palme (2018/11/29). Beslutet kan visserligen hinna rivas upp av ett nytt parlament innan det implementeras, förutsatt att parlamentets komposition ändras märkbart av kommande EU-valet.
_
Poängen är inte att bevisa, eller motbevisa att den nuvarande majoritetsbefolkningen kommer göras till en minoritet inom en relativt snar framtid. Inte heller är min mening att svart-, eller skönmåla ett sådant scenario. Mitt mål är inte att avsluta en debatt genom att skriva fakta i sten och presentera övertygande värdering och kontextualisering av sakförhållandena. Jag har läst de två fackgranskade studierna, och fann de själv övertygande – men jag är inte expert på området. Det är möjligt att jag låter mig luras. Därför hoppas jag istället på att starta en debatt, både gällande om någon av dessa prognoser kan stämma delvis eller helt – samt om ett sådant scenario är önskvärt eller ej.
_
Källor:
_
Esipova, Neli; Pugliese, Anita och Ray, Julie (2018/12/10) ”More Than 750 Million Worldwide Would Migrate If They Could” Gallup:https://news.gallup.com/poll/245255/750-million-worldwide-migrate.aspx?utm_source=tagrss&utm_medium=rss&utm_campaign=syndication
_
Ingen angiven författare (2015/08/17) ”The Syrian refugee who says: ‘Don’t come to Sweden… or think carefully about it’ – BBC Trending”  BBC. Upplagd på youtube
_
Länk:https://www.youtube.com/watch?v=jAJcy5k4rb4

_
Ingen angiven författare (2018/06) ”Sweden will remain Sweden but just in name” Gefira:file:///C:/Users/Momos/Downloads/Gefira-Sweden-extra-en.pdf
_
http://www.filedropper.com/swedenwillremainswedenbutjustinnamegefira
_
Ingen angiven författare (2008/11/19) ”Nordmenn i minoritet” HRS:https://www.rights.no/2008/11/nordmenn-i-minoritet/
_
Arkiverad:https://web.archive.org/web/20181213165842/https://www.rights.no/2008/11/nordmenn-i-minoritet/
_
Ingen angiven författare (2008) ”Hvem er Norges innbyggere i fremtiden?” N-12008 HRS:https://www.rights.no/filer2/HRS_Demografi-notat_171108.pdf
_
Coleman, D. (2006) ”Immigration and Ethnic Change in Low-Fertility Countries: A third Demographic Transition” Population and Development Review, Volym 32, numer 3, 401‒446:
http://www.filedropper.com/immigrationandethnicchangeinlow-fertilitycountriesathirddemographictransitiondavidcoleman
_
ingen angiven författare (2018-04-26) ”Invandring och utvandring efter kön och födelseland 1970–2017 samt framskrivning 2018–2070” SCB: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/tabell-och-diagram/invandring-och-utvandring-efter-kon-och-fodelseland-19702017-samt-framskrivning-20182070/
_

Tarvainen, Kyösti (2018) ”Population projections for Sweden, Norway, Denmark, and Finland, 2015–2065” Volym, nummer 39. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2018-0010
_

_
Ingen angiven författare (2018-11-14) ”Migrationsöverdomstolen medger lättnad för familjeåterförening” Migrationsverket.
_
Länk:https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-11-14-Migrationsoverdomstolen-medger-lattnad-for-familjeaterforening.html

_

Lovén, Andreas Örwall (2014/08/29) ”Migrationsverket: Går inte att begränsa flyktingmottagandet” Svenska Dagbladet.
_
Länk: https://www.svd.se/migrationsverket-omojligt-for-sverige-att-begransa-flyktingmottagandet
_
Palme, Susanne (2018/11/29) ”EU-parlamentet vill begränsa gränskontrollerna” SR.

Demografiska ändringar ropar på ekonomisk demokrati

Raskonflikter uppskattas till stor del ha förhindrat framväxten av generös välfärd i USA jämfört med Europa. Kombinerat med att Europa haft större hot av socialistisk revolution, jänkarna har allmänt mer misstro mot fattiga och mer förtroende för det ekonomiska systemet, bland annat. [1]
_
Européer har hittills lyckats vunnit över jänkarna i frågan av att inte låta sin välfärd begränsas av rasism, men inte för att vi är mer upplysta – utan för att vi historiskt sett haft högre grad av homogenitet. Svårt att utöva din rasism, om alla omkring dig ser likadana ut. Nu när homogeniteten försvinner, får vi se om vi lyckas behålla en allmän solidaritet. Med tanke på att välfärdschauvinismen (tanken ”välfärd för min grupp, men inte din”) uppkommit i Europa som motreaktion på de demografiska ändringarna invandring medfört, och att denna uppges särskilt skadat den politiska vänstern [2] framstår det som om svaret på frågan ”klarar vi det här!”, som vanligt är ”nej”.
Påfallande ofta har kombinationen av marknadskapitalism (marknadsekonomi dominerad av ägarstyrda vinstdrivande verksamheter) och demokrati, lett till att en etnisk grupp dominerat marknaden, och att övriga grupper bemött detta med våld och förföljelse. Detta är lite att vänta utgående från psykologisk forskning, då det finns fynd som pekar mot att människors empatiförmåga har svårt att sträcka sig över etniska gränser [3].
I Annie Lööfs huvud går det smärtfritt att sätta två grupper som dödat varandra i århundraden, i en ekonomisk konflikt där man säger ”den som vinner konkurrerar ut den andra, och får bli dess chef och styra enhälligt. Går det riktigt bra blir den som vinner rentier, då behöver den inte jobba alls utan kan leva på avkastningen från andras arbete. Går det riktigt dåligt för förloraren, kan den bli arbetslös och tvingas leva på existensminimum. Men vid sidan om att konkurrera intensivt om kunder, om arbetstillfällen och annat, ska ni inte börja ogilla varandra, utan ta hand om varandra när det går dåligt”. Chockerande nog har verkligheten ofta inte återspeglat Annie Lööfs drömmar. Det nuvarande ekonomiska systemet har i stort sett misslyckats globalt (60% av världsbefolkningen lever i sådan fattigdom att det förkortar deras livslängd), de länder de lyckats i är i regel de mer etniskt homogena (Japan, Europa och USA utgör bland annat några av de mest homogena delarna av världen, Afrika utgör det mest heterogena))[4].
Nu när denna homogenitet försvinner [5], borde alla sinnesfriska analytiker debattera hur vi smärtfriast övergår till mer hållbara, demokratiska och mindre konfrontativa ekonomiska system. Tanken att begränsa invandring som en alternativ lösning är nämligen inte bara kontroversiell, utan även högst orealistisk [6]. Denna konversation lyser dock med sin frånvaro. Istället säger vi mellan raderna ”Kom igen, att förstärka ekonomiska konflikter via etnisk splittring är väl inte så illa. Sydafrika verkar ju vara ett glänsande utopia, låt oss fortsätta i den riktningen.”
 _
[1]
Alesina,Alberto; Glaeser, Edward och Sacerdote, Bruce (2001/11) ”Why doesn’t the US have a European-style welfare state?” Harvard Economic ”Discussion Paper” Numer 1933, MA: Harvard Institute of Economic Research:https://scholar.harvard.edu/files/glaeser/files/why_doesnt_the_u.s._have_a_european-style_welfare_state.pdf
[2]
Edsall, Thomas B. (2014/12/16) ”The Rise of ‘Welfare Chauvinism’” New York Times:https://www.nytimes.com/2014/12/17/opinion/the-rise-of-welfare-chauvinism.html
[3]
Chau, Amy (2010) ”World on Fire: How exporting free market democracy breeds ethnic hatred and global instability” Randomhouse
Avenanti, A; Sirigu, A; och Aglioti, S.M (2010) ”Racial bias reduces empathic sensorimotor resonance with other-race pain” Current Biology.
Forgiarini, Matteo; Gallucci, Marcello; och Maravita, Angelo (2011/05/23) ”Racism and the Empathy for Pain on Our Skin” Frontiers in Psychology
Ingen angiven författare (2009/06/1) ”Less Empathy Toward Outsiders: Brain Differences Reinforce Preferences For Those In Same Social Group” Science Daily, som i sin tur hänvisar till Society for Neuroscience.
Chiao, Joan Y. och Mathur, Vani A. ”Intergroup Empathy: How Does Race Affect Empathic Neural Responses?” Current Biology Vol 20 No 11
_
Contreras-Huerta, Luis Sebastian; Baker, Katharine S.; Reynolds, Katherine J.; Batalha, Luisa; och Cunnington Ross (2013)”Racial Bias in Neural Empathic Responses to Pain” PLoS ONE, volym 8 nummer 12.
[4]
_
”If we want to stick with a single international line, we might use the ‘ethical poverty line’ devised by Peter Edward of Newcastle University. He calculates that in order to achieve normal human life expectancy of just over 70 years, people need roughly 2.7 to 3.9 times the existing poverty line. In the past, that was $5 a day. Using the bank’s new calculations, it’s about $7.40 a day. As it happens, this number is close to the average of national poverty lines in the global south.
So what would happen if we were to measure global poverty at this more accurate level? We would see that about 4.2 billion people live in poverty today. That’s more than four times what the World Bank would have us believe, and more than 60% of humanity. And the number has risen sharply since 1980, with nearly 1 billion people added to the ranks of the poor over the past 35 years.”
Citatet ovan är tagen från Hickel, Jason (2015/11/02) ”Could you live on $1.90 a day? That’s the international poverty line” The Guardian:
För homogenitet kontra heterogenitet globalt, se Fisher, Max (2013) ”A revealing map of the world’s most and least ethnically diverse countries” The Washington Post.
[5]
Browne, Anthony (2000/09/03) ”The last days of a white world” The Guardian:https://www.theguardian.com/uk/2000/sep/03/race.world
Tarvainen, Kyösti (2018) ”Population projections for Sweden, Norway, Denmark, and Finland, 2015–2065” Volym, nummer 39. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2018-0010
Coleman, D. (2006) ”Immigration and Ethnic Change in Low-Fertility Countries: A third Demographic Transition” Population and Development Review, Volym 32, numer 3, 401‒446: file:///C:/Users/Momos/Downloads/WP33_Third_Demographic_Transition.pdf
Hübinette, Tobias (2018/04/28) ”Det redan hyperheterogena Sverige kommer kanske att vara ikapp USA vad gäller supermångfald om 10 år mätt utifrån utländsk och utomeuropeisk bakgrund-befolkningen” utgiven på hans blogg:https://tobiashubinette.wordpress.com/2018/04/28/det-nya-sverige-usa-demografi-mangfald/?fbclid=IwAR3MHjp6Q6qHmEmq3cTF-DPo380TGWc10BG_v71sKVDcX4ww5OTnpPYTXLE
 
_
[6]
_
 
Lovén, Andreas Örwall (2014/08/29) ”Migrationsverket: Går inte att begränsa flyktingmottagandet” Svenska Dagbladet.
 
Även det tillfälliga begränsandet av familjeåterförening, har i hög utsträckning urholkats i domstollsprocess då det bryter mot Sveriges internationella åtaganden. Specifikt Europakonventionen, som är inskriven i Sveriges grundlag. Ingen angiven författare (2018/11/14) ”Migrationsöverdomstolen medger lättnad för familjeåterförening” Migrationsverket https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-11-14-Migrationsoverdomstolen-medger-lattnad-for-familjeaterforening.html

Vad i hundan är socialism?

jordbo-2

Det finns inget definitivt, entydigt, absolut eller objektivt svar på frågan ”vad är socialism”. Vilket svar du än ger kan någon annan säga ”säger vem? Du har fel, jag vet att socialism egentligen betyder det här”. Vi kan slåss om vilken definition som är den ”sanna”, men en sådan kamp bygger egentligen på felslutet kallad ”att åberopa definitionen”. [1]. Om någon slår upp en ordbok i ansiktet på dig, och säger ”titta! Jag har rätt”, då bevisar de bara att den specifika författaren bakom ordboken (och i någon mån förlaget som gett ut den) håller med hen. Olika ordböcker ger ofta olika definitioner på samma termer. Skribenterna bakom ordböcker hämtar inte innebörder från gud, utan utgår från hur de anser att ordet oftast används – eller hur de vill att ordet ska användas.

Jag har hittat tonvis med skilda, i vissa fall överlappande och i andra fall motsägande definitioner av ordet socialism. Baserat på mitt grävande i ämnet, vill jag hävda att ordets olika innebörder kan i huvusak delas in i 8 olika kluster (de finns alltså flera mindre varianter av var och en av de 8 innebörderna nedan). De två första innebörder av socialism är vad jag kallar ”högersocialism”, d.v.s hur högern ofta tenderar att definiera eller beskriva socialism.

 1. Denna definition nyttjas av högersympatisörer som själva identifierar sig som socialister eller i alla fall ser begreppet som något positivt. Hitler var en av dessa. I denna högervariant, utgörs socialism av ansvar, hänsyn och plikt från individen riktat mot landet, folket eller annat kollektiv. Dessa socialister tänker sig ett samhället som i övrigt ser ut på samma sätt som idag (om de nu vill införa dramatiska ändringar, som Hitlers renande av samhället etniskt – är detta inte en inneboende del av socialismen utan ett tillägg eller en förutsättning för den). Med skillnaden att i det socialistiska samhället är människor generellt sett mer hänsynsfulla, moraliska och/eller plikttrogna. Denna socialism kallas ibland preussisk eller tysk socialism.För att citera ett av Hitlers tal: Socialism as the final concept of duty, the ethical duty of work, not just for oneself but also for one’s fellow man’s sake, and above all the principle: Common good before own good, a struggle against all parasitism and especially against easy and unearned income. [2]
  _
  Som framgår har denna definition av socialism ytterst lite att göra med ekonomi. Utan vidrör i regel snarare kultur och moral.
  _
 2.  De till höger som är negativa till socialism, definierar fenomenet ofta istället som att kollektivet ställs över och/eller före individen. Där kollektivet kan använda individen som redskap, eller rent av att kollektivet kan agera skadeglatt mot individen. Ayn Rands uppslagsverk definierar socialism på just detta sätt. För att citera:Socialism is the doctrine that man has no right to exist for his own sake, that his life and his work do not belong to him, but belong to society, that the only justification of his existence is his service to society, and that society may dispose of him in any way it pleases for the sake of whatever it deems to be its own tribal, collective good.
  _
  En liknande definition presenterar idéhistoriker och humanekologen Per Johansson. Han menar att socialism är en :ekonomisk teori [vilket hävdar att] mycket av det som behöver göras i samhället, löses bäst om man gör det tillsammans […] kärnan är att man löser uppgifter tillsammans, via samarbete […] till skillnad från att var och en är sin egna lyckas smed […] socialism betyder […] att man värderar kollektivet före individen […] det finns en hård kärna […] kollektivet bestämmer och individen bör egentligen inte ha så stort inflyttande [3]
  _
  Även här sägs det väldigt lite konkret om hur ekonomin ska se ut. Vem som ska äga vad, hur ägandet förmedlas etc.
  _
 3. Nu når vi ett mer politiskt neutralt kluster av innebörder, neutralt i bemärkelsen att både folk till höger, i centern och till vänster använder ordet socialism på detta sätt. Detta är vad som ibland omnämns som ”funktionssocialism” eller ”demokratisk socialism”. Detta användande av termen går ut på att samhället ska i stort fortsätta se ut som nu, men att offentligheten ska styra vissa utfall i ekonomin i prosocial riktning. EU:s krav på att en tredjedel av Netflix innehåll ska produceras i EU[4], skulle kunna betraktas som en variant av detta.  Samt att till exempel lagstifta om minimilön, beskatta onyttig mat högre än nyttig mat, omfördela vissa resurser till de fattiga etc. Vart denna socialism slutar, och protektionism eller ”vanliga lagar” börjar – är svårt att säga.  Frågan är helt enkelt, hur långt är ett snöre? Begränsningen av vapenhandeln i Sverige, är det socialism? ”Sockerskatt” som föreslogs, vore det socialism? 
  _
  De till höger tenderar att dra gränsen mellan socialism och ”naturliga statliga funktioner”/”välfärd” på ett sätt som exkluderar de saker dom gillar ur termen. Där förbud att sälja skjutvapen till vem som helst när som helst, inte är socialism, men begränsning av kasinoverksamhet är det. 
  De till vänster tenderar att göra samma sak fast tvärtom, att allt de gillar är socialism medan allt de ogillar klassas som protektionism eller annat.
  _
 4.  En annan neutral innebörd, går ut på att definiera socialism som statligt ägande, eller likvärdigt demokratiskt förvaltat ägande. Som Bertrand Russel klargör är demokratikriteriet ett måste i mainstream definitionerna [5].  Denna definition av statligt ägande, går att kombinera med definition 3, d.v.s av att styra marknaden. Där staten äger stora och viktiga verksamheter, och dessutom kontrollerar via lagar vad som händer i de verksamheter de inte äger. Som till exempel hur Norska staten äger oljan och styr den verksamheten direkt via ägandet, men med lagar om arbetstid och annat också kontrollerar andra ekonomiska verksamheter i viss grad.
  _
  Här kommer flera intressanta följdfrågor för de som nyttjar definition 4. Om staten äger oljan i Norge, gills det då som ett ”socialistiskt land”. Eller krävs det ägande av kvalitativt skilda ting, eller av att det ägs fler saker? Sossepampen Björn Rosengren kallade Norge för ”den sista sovjetstaten”.
  _
  Vissa ser det som att polis, domstol, militär, pengatryckande och riksdag kan få betalas av offentligheten och att det är inte socialism – men att allt annat blir socialism. Andra ser även militär, polis och allt annat statligt som socialism. I en debatt definierar till exempel libertarian Adam Kokesh statlig militär som ”socialiserad” militär. En anonym liberal debattör i DT menar att offentligt (statligt/kommunalt/via landstinget) finansierat kranvatten är kommunism [6] (socialism och kommunism används ofta överlappande).
  _
 5. Planekonomi, d.v.s att väsentliga delar eller hela ekonomin inte hanteras av konkurrerande marknadsaktörer – utan av en offentlighet som planerar. Systembolaget är ett bra exempel i Sverige. Vad en flaska öl ska kostar bestäms inte av aktieägare eller deras representanter baserat på vad de anser är bästa sättet att tjäna pengar på, det fattas inte ett beslut i relation till konkurrensen från andra företag. Om du nu inte går till krogen, där är de istället marknadskrafter som avgör priset och utbudet. Denna definition av socialism förutsätter definition 4.
  _
  Även här finns det ett gränsdragningsproblem. Är Sverige socialistiskt till följd av systembolaget? Vad menar vi när vi säger ”väsentliga delar” av ekonomin?
  _
 6.  Ekonomisk demokrati. Denna definition kan man bland annat hitta i ett ekonomiskt uppslagsverk. För att citera: Socialism means that the people rule over the economy, not a small group of capitalists or a small group of bureaucrats appointed by a dictator. A precise definition would be that socialism means the extension of democracy from the political sphere into the economic sphere.
  _
  Denna uppfattning är heller ingen sällsynt, eller modern omtolkning av socialism. För att citera akademikern Ben Burgis:  ”Socialism […] means the kind of socialism that Richard Wolf advocates, the kind of socialism that michael harrington advocates, the kind of socialism that Marx and Engels and Rosa Luxemburg advocate […] they all agree that the heart of socialism is the extension of democracy from politics to economics. That if it’s not democratic – it’s not socialist”
  _
  Denna innebörd går att kombinera med definition 5 (statligt ägande), men detta måste inte göras. För att återigen citera det ekonomiska uppslagsverket jag hänvisar till: In the economic sphere, two types of democratic procedures have been advocated. One is to have local, state and national ownership by a democratically elected government. The other procedure is to have corporate boards democratically elected by the employees of each enterprise. Of course, there may be any mix of these two forms – even a role for a democratic government representative and regulations within an employee-run enterprise. This poses the question of the manner of control of the economy [7].
  _
  Därmed finns det två subtyper av ekonomisk demokrati. Den ena brukar kallas statssocialism, vilket är en kombination av definition 4, 5 och 6 – d.v.s ekonomisk demokrati förmedlat via offentligt ägande och planekonomi. Sjukhus och systembolag är ett bra exempel på hur detta kan se ut.
  _
  Den andra subtypen kallas marknadssocialism [se fotnot 7 igen], vilket är att marknadsaktörer fortfarande konkurrerar och att detta avgör priser. Men att dessa marknadsaktörer utgörs av demokratiska institutioner. Detta kan innebära att de är personalkooperativ (företag som ägs av de anställda, vilka röstar fram ledningen eller i direktdemokratiska modeller röstar om beslut direkt), konsumentkooperativ (verksamhet ägs och demokratiskt styrs av kunder, till exempel Coop), brukarkooperativ (verksamhet där de som nyttjar den äger och styr den, till exempel ett dagis styrt av föräldrar (överlappar med konsumentkooperativ))]
  _
  Det går förstås även att tänka sig en marknadssocialism som kombinerar dessa kooperativ, där till exempel matproduktion hanteras av personalkooperativ och matbutiker av konsumentkooperativ. Eller en hybrid av kooperativa former. Till exempel en förskola där de anställda och föräldrarna bägge har rösträtt i att utse verksamhetens ledning.Det gemensamma för alla dessa associationsformer, som gör de socialistiska, är att det är inte ett fåtal som via sitt ägande har rätt att styra över verksamheten och flertalet som nyttjar eller arbetar i den. På de vis som aktieägare har makt i aktiebolag, utan här är det ett flertal som har rätt till styrande via antigen sitt arbete i verksamheten (personalkooperativ) eller sitt nyttjande av den (konsument- och brukarkooperativ).
  _
 7. Realsocialism, även kallad koordinatorism. [8] D.v.s planekonomi och offentligt ägande, men utan demokrati. Systemet i östblocket, Kuba och Nordkorea utgör exempel på detta. Flera av de som kallar sig socialister, bland annat Noam Chomsky, anser inte att detta system utgör socialism [9]. Kritiker brukar mena att denna gränsdragning endast är ett svepskäl för att undgå erfarenheter som motbevisar skäligheten i socialisternas ideologi. Det har blivit en stående vits från högern att säga ”men det var inte riktig socialism”.
  _
  Försvaret från vänstern att säga ”men det var inte riktig socialism”, kan användas på ett klandervärd vis. Utifall den nyttjar en definition av socialism som godtyckligt utesluter länder/system från socialism baserat på hur bra de lyckas eller eller hur omtyckta de är för stunden – eller via annan godtycklig klassning. Där Sovjetunionen ses som socialistiskt under perioder de har hög tillväxt, men sedan förkastas som ”statskapitalism” under tider när tillväxten krymper. Detta blir i så fall en variant av ”ingen sann skotte” felslutet (att jag säger ”skottar våldtar aldrig, det är bara invandrare som gör”, och när någon lyfter fall ett fall där en skotte våldtagit då säger jag ”ja men ingen sann skotte”).
  _
  Om däremot definitionen av socialism som Chomsky åberopar för att exkludera Sovjetunionen, beror på objektiva icke cirkulära kriterium, då gör Chomsky och likar inget fel. Om till exempel Sovjet konsekvent förkastas som icke socialistiskt då Chomsky i likhet med Russel ser demokrati som ett nödvändigt kriterium, då begås ingen logisk miss och det ageras heller inte oärligt.
  _
  Om vi hävdar att Chomsky fortfarande felar i detta läge, då kvarstår frågan varför vi kan säga att Sovjetunionen inte var en demokrati, då den hävdade sig vara det? Blir inte demokratiförsvararnas argument för att vi ska ha demokrati, synonymt med att säga att vi ska ha det som i Sovjet? Om de säger att Sovjetunionen inte utgör en av deras förebild, är inte detta att bara ropa ”det var inte riktig demokrati”?
  _
  Om Sovjets samhällsproblem motbevisar socialism till följd av att Sovjetunionen hävdade sig vara socialistiskt, skulle det inte ge samma följder av att motbevisa demokratin som system eftersom Sovjet hävdade sig vara demokratiskt? Om socialismens kritiker godtyckligt får bestämma att allt de ogillar ska kallas socialism, oavsett vad socialister själva tycker, borde inte demokratikritiker ges samma privilegium?
  _
 8. Minimalisering eller helt avskaffande av privatägande. Privatägande definieras som att individer eller mindre gruppers innehar produktionsmedel (produktionsmedel är fabriker, gruvor, lokaler och annat som krävs för att driva ekonomisk verksamhet), och att denna mindre grupp av ägare exkluderar större grupper som nyttjar dessa produktionsmedel från att få bestämmanderätt över dem. Vilket sätter den mindre gruppen ägare i maktposition i förhållanden till den större gruppen av nyttjare. Fåtalet som äger fabriken får bestämma över flertalet som jobbar i den. De få, får avgöra vad de många ska jobba med att tillverka, vad de ska få ut i lön och vad det dom bygger ska användas till. 
  _
  I denna definition av socialism, ska privatägande delvis eller helt ersätts med kollektivt ägande, d.v.s att gruvor, fabriker etc. ägs av demokratisk offentlighet (stat/kommun/landsting) eller kooperativ av löntagare/kunder/brukare. I det första fallet blir det statssocialism (Norge och oljan) och i det senare fallet marknadssocialism (kooperativ som konkurrerar på en marknad).Att privatägande avskaffas betyder inte att du måste bli av med din persondator, tandborste, lägenhet etc. Ting du nyttjar för eget bruk, kallas istället personligt ägande. Den personliga egendomen vill istället generellt sett socialister öka för folk i allmänhet.
  _

Gränsdragningsproblemet gällande privatägande och personligt ägande

Hårdraget urskiljs privatägande från personligt ägande beroende op om tinget i fråga ger någon makt över andra. I ett samhälle där nästan ingen har datorer och jag använder min dator för att utnyttja andras datorlöshet till att tjäna pengar på dem (att anställa de som grafiska designers som får nyttja datorn min i arbete, till exempel), då utgörs datorinnehavandet privatägande. I ett samhälle där övervägande flertal har datorer eller kan skaffa förhållandevis enkelt, då är det istället personligt ägande. Gränsdragningen blir därmed kontextuell.
_
Vissa vill att man ska dra gränsen efter vad som kan nyttjas för att ge folk makt över andra, d.v.s om jag lever i ett samhälle med ont om datorer och väljer att använda min för fritidssurfande – då är det ändå privategendom. Då det är en knapp resurs som skulle kunna nyttjas i produktion (och vore rimligare att göra det med, snarare än att fritidssurfa) och är svår att ersätta med annat.
_
Medan andra menar att det avgörs av vad den nyttjas till, d.v.s att jag faktiskt  måste anställa någon datorlös stackare till att generera pengar åt mig via datorn.
_
I övrigt kan tilläggas att vad som är ”riktigt” kollektivt ägande, heller inte är något alla är ense om. Vissa socialister ser statligt ägande som en variant av privatägande, eller lika illa, och andra socialister ser kooperativt ägande på samma sätt.
_
Vad som är privatägande kontra personligt ägande och kollektivt ägande, kan tänkas vara en fråga som har kulturellt betingade svar. Att ett socialistiskt Bhutan skulle nå andra slutsatser än ett socialistiskt Belgien. Vissa länder kanske fungerar bättre med kooperativ, andra med statligt ägande. Beroende på nationalkaraktär, sedvänjor och materiella förutsättningar. Det är svårt att tänka sig att de regeringskritiska amerikanerna skulle omfamna brett statligt ägande, eller att de kollektivistiskt lagda Vietnameserna skulle glädjas över större delen av livet ska skötas av konkurrerande kooperativ.
_
Liknande gäller nog konflikten bland socialister om marknaden. Om den ska finnas kvar eller avskaffas, minskas eller bara demokratiseras.
_

Bonus: Vad socialism ofta sägs vara, men inte måste vara

Som ett komplement till en eller flera av klustrena ovan, hör jag ofta hävdas att socialism går ut på att ge alla samma lön oavsett hur värdefull eller sällsynt deras arbetsinsats är. Samt oberoende av deras utbildningsnivå och graden av personlig uppoffring som yrkesinsatsen kräver. Där hjärnkirurger med sin dyrbara och sällsynta kompetens och poliser som riskerar sina liv, ska ges samma lön som standup komiker och fiskrensare. Vissa drar det ännu längre, de menar att de arbetslösa ska tjäna lika mycket som läkaren och polisen. Jag har inte inkluderat detta som ett eget kluster, då den ofta hänger ihop med en av de andra klustrena, det förespråkas eller fördöms aldrig vad jag hört isolerat – utan alltid som ett nödvändigt tillägg till någon av innebörderna ovan (till exempel planekonomi fast med lika inkomster för alla).
_
Denna innebörd av socialism kan inte avfärdas som en lögn från högern, då jag och jag och heller ingen annan på vänstern äger ordet. Samt att det finns människor som har en sådan radikal likvärdighetssyn på tillvaron och som kallar sig socialister. Men denna hållning är inte dominant bland socialister vad jag sett, jag har inte heller sett det beläggas att den ens är vanlig. Även om majoriteten av socialister tyckte på detta sätt, skulle det ändå inte betyda att minoriteten som inte delar dessa tankar – skulle sakna värdefulla idéer. Kan tilläggas att Marx och Engels själva inte ansåg att deras ideologi gick ut på att göra alla lika. [11]
_
Hur förhåller sig socialism till kommunism?
Även här finns inget enhetligt svar. Skiljelinjerna mellan dessa två är hög grad beroende på vilken variant av socialism man anammar, samt vart och när i tiden termerna används. Fredrich Engels menade under en period inte att han och Karl Marx vara socialist, utan kallade de för kommunister istället. Under en annan period kallade de sig däremot socialister. Detta gjordes inte av velighet, utan för att under vissa perioder var socialism oftast associerad med en innebörd och under andra tider med en annan. Marx och Engels ville helt enkelt inte misstas för att representera en ideologi de inte sympatiserade med [12].
_
Generellt sett kan vi konstatera att kommunism tenderar att ses som mer långtgående än socialism. Om socialism definieras som statligt ägande, då betyder kommunism ofta totalt eller mycket storskaligt statligt ägande.
_
Flera definitioner av kommunism går även ut på att helt avskaffa ”klasser” och ”staten”. Vad som menas med detta är dock inte glasklart, och inget alla kommunister är överens om.
_
”Klass” ges i folkmun ofta innebörden av att beskriva inkomstskillnader. Där en högavlönad konsult anses ha högre klass än en företagsägare som tjänar lite. De kan också syfta till vad någon har för makt på arbetsplatsen, där en företagsägare som tjänar lägre än en högavlönad konsult anses ha högre klass än konsulten – då företagsägaren kan säga till andra vad de ska göra samt avskeda dessa medan konsulten saknar denna makt. Ordet ”klass” kan även beskriva vad man får sin inkomst från, genom att arbete (klassen kallad förvärvsarbetare), genom att bara äga det andra arbetar med (klassen kallad rentier, till exempel aktieägare) eller utbetalning från offentligheten (arbetslösa som går på socialbidrag och de som lever på pension, till exempel). Klass kan också innebära kombination av en eller flera av dessa innebörder.
_
Ett ”klasslöst samhälle” kan därmed syfta till ett samhälle där alla tjänar exakt samma lön, ett samhälle där folk tjänar olika men alla har demokratiskt inflyttande över produktionsmedlen (statssocialism eller marknadssocialism), eller ett samhälle där aktieägare avskaffats och att alla som inte är för sjuka eller gamla för att jobba måste försörja sig via arbete. Det kan förstås innebära kombinationer av dessa olika alternativ, eller helt andra alternativ.
_
Begreppet ”stat” skapar också problem. Ibland beskriver det fenomenet av ett våldsmonopol (d.v.s organisationen som har polis och militär), andra menar att staten utgörs av visserligen ett våldsmonopol men med vissa övriga mer negativa egenskaper som kan avskaffas. Marxisten Terry Eagleton menar till exempel att Marx och Engels aldrig förespråkade avskaffandet av polis, lagstiftandet via demokratisk process och liknande när de torgförde tanken om det statslösa samhället (eller i alla fall att marxismen som lära mer generellt, inte gör det). Utan att det var just polisen i rollen som förtryckare och upprätthållare av det nuvarande systemets orättvisor (när polisen till exempel driver hemlösa ut ur tomma byggnader för att tvinga de att sova i vinterkylan) som skulle avskaffas, men att polis i rollen som ingriper mot mördare, våldtäktsmän och liknande -skulle finnas kvar. Att dagens riksdag som via de rikas makt indirekt styr i överklassens intressen, skulle avskaffas (eller reformeras till något helt nytt). Att i dess ställe skulle det finnas en riksdag som stiftade lagar utan att ha kapats av överklassen. [13]
_
Det ska tilläggas att Eagleton har inte tolkningsföreträde över andra mer radikala tolkare, vilka genuint tänker sig ett statslöst samhälle som ett land utan poliser och lagstiftande församling. Dessas tokiga idéer bör dock inte ogiltigförklara de måttfullas vision, eller deras kritik av de nuvarande systemet.
_
Slutsats

Problemet att avgränsa vad ett ord betyder, bevisar inte att det ej beskriver ett eller flera värdefulla koncept. Det påvisar istället vikten av att vi försöker vara tydliga med vad vi menar när vi använder luddiga och mångfacetterade ord. Nästa gång någon säger ”jag hatar socialism”, ”jag är socialist”, ”socialism fungerar inte”, ”socialism är bättre än kapitalism” be dom då förklara vad dom menar med termen. Om de har svårt att svara på den frågan, skicka över det här blogginlägget och se vad de ger för svar därefter.
_
P.S: Är jag socialist?

Jag kallar mig själv socialist. Ser mig specifikt som marknadssocialist, menar att olika varianter av socialism kan vara olika väl fungerande i olika länder. Gemensamma för alla former jag anser vara värda att implementera, är att de innebär demokratisering av ekonomin i någon form. Breddandet av demokratin till att inkludera ekonomin, och fördjupandet av den politiska demokratin, är två universella måsten. Svaret på frågan hur demokratin ska se ut, är däremot partikulärt och kulturellt betingat.
_

[1]

Using a dictionary’s limited definition of a term as evidence that term cannot have another meaning, expanded meaning, or even conflicting meaning.  This is a fallacy because dictionaries don’t reason; they simply are a reflection of an abbreviated version of the current accepted usage of a term, as determined by argumentation and eventual acceptance.  In short, dictionaries tell you what a word meant, according to the authors, at the time of its writing, not what it meant before that time, after, or what it should mean”.
_
Citerad ovan kommer från artikeln ”Appeal to Definition” från hemsidan logicalfallacious.com.
Länk:
https://www.logicallyfallacious.com/tools/lp/Bo/LogicalFallacies/27/Appeal-to-Definition
_
För mer se sida 67 och framåt i Bennet, Bo (2012) ”Logically FallaciousThe Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies” Archieboy Holdings, LLC:Sudbury Google böcker, Akademiska utgåvan.
_
Problematik kring slagsmål om definitioner beskrivs även av
Yudkowsky, Eliezer (2008/02/12)
”Disputing Definitions” Lesswrong.com:
https://www.lesswrong.com/posts/7X2j8HAkWdmMoS8PE/disputing-definitions
_
[2]

Ett talet från Hitler (publiserat online 2013-01-29 {utgiven i skrift
1968, talet hölls 1920/08/15}) “Why We Are Anti-Semites”. Översatt från Jahrg., 4. H ”Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte” :https://carolynyeager.net/why-we-are-antisemites-text-adolf-hitlers-1920-speech-hofbr%C3%A4uhaus

_
Ytterligare om Hitlers syn på socialism (vilket alltså gick ut på att inte ändra ekonomin, utan att ekonomin skulle vara underordnad kollektiva mål) går att läsa på rationalwiki. Som de uppger stämmer hans socialism från den “preusiska socialismen”, d.v.s just bevarande av individualistisk, hierarkisk och konkurrerande ekonomiskt system  – men med tanken att det på ett makroplan skulle gå mot gemensamma mål:”Hitler and socialism” RationalWiki
_
Länk:https://rationalwiki.org/wiki/Hitler_and_socialism

_
[3]
Ayn Rand-Lexicon, uppslagsordet ”Socialism” http://aynrandlexicon.com

_
Johansson citeras från serien ”Hur kan vi prata om” avsnittet (2018/10/26) ”Vad innebär socialism?” yotube: https://www.youtube.com/watch?v=D-wv3OjX114
_

[4]
_
Gällande EU-kravet om vart innehållet i netflix ska produceras, se Vivarelli, Nick (2018/09/02) ”Local Product Quotas for Netflix, Amazon to Become Law, EU Official Says (EXCLUSIVE)” Variety.
_

[5]

”Socialism like everything else that is vital, is rather a tendency than a strictly definable body of doctrine. A definition of Socialism is sure either to include some views which many would regard as not Socialistic, or to exclude others which claim to be included. But I think we shall come nearest to the essence of Socialism by defining it as the advocacy of communal ownership of land and capital. Communal ownership may mean ownership by a democratic State, but cannot be held to include ownership by any State which is not democratic. Communal ownership may also be understood, as Anarchist Communism understands it, in the sense of ownership by the free association of the men and women in a community without those compulsory powers which are necessary to constitute a State.”
_
Russel, Bertrand (1918) “Proposed Roads To Freedom” Cornwall Press, Inc, Cornwall NY, se “PART I – HISTORICAL. CHAPTER I”:http://www.zpub.com/notes/rfree10.html
_

[6]

För att se att Adam Kokesh som anser att offentligt finansierad militär är ”socialisering av militären”, titta från 10.50 och framåt: https://www.youtube.com/watch?v=xGLNKkqxxec
Detta är ett kortare klipp tagen från följande debatt (2018/03/21)”Baked Alaska: Richard Spencer vs Adam Kokesh” av American Pride, upplagd på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=y65yYOPu1QA
_
En anonym liberal debattör menar att kranvatten är kommunism: Ingen angiven författare (2016/03/29) ”Kranvatten är kommunism” DT:https://www.dt.se/artikel/insandare/kranvatten-ar-kommunism

[7]
_
King, J. K. (redaktör:2003) “The Elgar companion to post keynesian economics” Edward Elgar Publishing Limited: Cheltenham/Northampton.
_
17:40 och framåt. Ingen angiven författare (2018/12/17) ”Did Karl Marx Kill Millions? (Answering Shapiro and Peterson)” ZeroBooks, upplagd på Youtube.
_
Länk:https://www.youtube.com/watch?v=U0_RKOupV3k
_
För användning av termen ”marknad socialism” som syftande till marknadsekonomi med kooperativ, se exempelvis (2017/08/15) ”Market Socialism” av Social Capital, upplagd på Youtube.
_
Länk:https://www.youtube.com/watch?v=s-xjyVYoptU
_

[8]

Albert, Michael och Hahnel, Robin (1991) ”Looking Foorward” South End Press. Se prologen  ”Capitalism Triumphant?” samt ”Coordinatorism”
Länk: https://zcomm.org/wp-content/uploads/zbooks/htdocs/ParEcon/lookingforward/lfPrologue_1.htm
_
[9]

Chomsky, Noam (1986) ”The Soviet Union Versus Socialism”:https://chomsky.info/1986____/
_

[10]

Se sida 255 i Bennet, Bo (2012) ‘Logically FallaciousThe Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies” Archieboy Holdings, LLC:Sudbury Google böcker, Akademiska utgåvan
_
[11]
Anarcopac (2017/09/07) ”Marx and Engels Were Not Egalitarians”anarchopac.wordpress.com
https://anarchopac.wordpress.com/2017/09/07/marx-and-engels-were-not-egalitarians/
_
Kan även ses här:https://www.youtube.com/watch?v=SIhIM-jge2c
_
[12]
Marx and Engels used the terms Communism and Socialism to mean precisely the same thing. They used “Communism” in the early years up to about 1875, and after that date mainly used the term “Socialism.” There was a reason for this. In the early days, about 1847-1850, Marx and Engels chose the name “Communism” in order to distinguish their ideas from Utopian, reactionary or disreputable movements then in existence, which called themselves “Socialist.” Later on, when these movements disappeared or went into obscurity, and when, from 1870 onwards, parties were being formed in many countries under the name Social-Democratic Party or Socialist Party, Marx and Engels reverted to the words Socialist and Socialism.
_
(1936) ”Socialists Do Stand for Equality” Socialist Standard: https://www.marxists.org/archive/hardcastle/1936/socialist_equality.htm
_
[13]
_
Se sida 159-167 Eagleton, Terry ({första utgåvan}2011) ”Why Marx was Right” Yale University Press: New Haven & London. Google E-bok

 

De etniskt motiverade morden som är lite pinsamt rapportera om

Det är inte ovanligt att höra folk på höger sida politiskt få presenterat för sig vad ”strukturer” är i identitetspolitiska sammanhang. Att du kallats ”svennedjävel” är inte ett motbevis mot att det i allmänhet finns utbred fördomar mot till exempel muslimer i tillräckligt hög grad för att de ska missgynas märkbart i vardagen. Klart medlemmar av majoritetsgruppen eller andra icke utsatta kan drabbas för översitteri, men det tenderar att inte prägla deras vardag märkbart. Även om jag utsätts för att någon kallar mig ”svennedjävel” imorgon, kommer resten av veckan se ut som vanligt. Medan en svart eller asiatisk man som bor i majoritetsvita länder ofta får sin etnicitet anmärkt på regelbundet. Detta var ju inte så svårt, och SVT brukar leva upp till alla mina PK-krav. Men när det skulle rapporteras om Sydafrika och förföljelsen av den vita minoriteten, då fallerade det.
Utlandskorrespondenten Johan Ripsås hänvisar till att en av hans svarta vänner rånats, och att hon var färgblind i frågan om förövare, som ett sätt att trivialisera mordvågen mot vita (https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kronika-mina-svarta-vanner-som-blivit-svart-drabbade-av-ran-struntar-fullstandigt-i-hudfargen-pa-ranaren). Det blir ju ungefär lika smart som att fråga mig ”Staffan är du rädd för att gå ut på kvällarna, med fasa för att våldtas” och när jag skakar på huvudet stolt proklamera ”se det finns inget begränsade av friheterna via sexuellt våld – schackmatt feminister!”.
Att utlandskorrespondentens kompis tycker något, skulle man kunna förvänta sig väger lite lättare än när GenocideWatch uppger att vita har en fyra gånger högre mordfrekvens än den övriga befolkningen (då har även vita farmare jämförts med svarta farmare, varvid vi kan utesluta yrkesgruppsurval för mördarna – se Parkin, Leon och Stanton, Gregory H. (2012/08/14) ”Why are Afrikaner farmers being murdered in South Africa?” Genocide Watch: http://www.genocidewatch.org/southafrica.html).
För att citera från GenocideWatch: ”The South African Government for the last 18 years has adopted a policy of deliberate government abolition and disarmament of rural Commandos run by farmers themselves for their own self-defense. The policy has resulted in a four-fold increase in the murder rate of Afrikaner commercial farmers. This policy is aimed at forced displacement through terror. […]South African police fail to investigate or solve many of these murders, which are carried out by organized gangs, often armed with weapons that police have previously confiscated. The racial character of the killing is covered up by [South African] government […] Instead the crisis is denied and the murders are dismissed as ordinary crime, ignoring the frequent mutilation of the victims’ bodies, a sure sign that these are hate crimes. […] There is thus strong circumstantial evidence of government support for the campaign of forced displacement and atrocities against White farmers and their families. There is direct evidence of SA government incitement to genocide […] High-ranking ANC government officials […] sanction gang-organized hate crimes against Whites, with the goal of terrorizing Whites through fear of genocidal annihilation.” (Parkin, Leon och Stanton, Gregory H. (2012/08/14) ”Why are Afrikaner farmers being murdered in South Africa?” Genocide Watch: http://www.genocidewatch.org/southafrica.html)
Kul att SVT känner att denna statliga mörkläggning är värd att spela med på.
Ska tilläggas att delar av den Sydafrikanska makten tycks inte ens tycka det är särskilt viktigt att förneka att dom låter en etnisk orienterad mordvåg ske och i värsta fall eldar på den. Det sydafrikanska dokumentärprogrammet Carte Blanche presenterade en ljudinspelning från en dömd kriminell, han sa att tidigare ordförande för regeringspartiet ANC, Julius Malema, skulle ha hjälpt honom fortsätta mörda farmare. Malema svarade ”kanske, kanske inte” på anklagelserna att han hjälpt till att ordna morden mot sydafrikanska vita bönder. (Ingen angiven författare 2018/06/30 ”Malema says he is ‘maybe’ behind farm murders” The Citizen: https://citizen.co.za/news/south-africa/1966767/malema-says-he-is-maybe-behind-farm-murders/).

För att citera offret Nicci Simpson: ”The thought of leaving has crossed my mind, but where does one go? The killing of whites is everywhere — you’re not safe anywhere”. (Toohey, Paul (2018/03/27) ”Killed because you’re white” The Australian: https://archive.fo/MBzW4#selection-1685.0-16). Det offret var inte lika färgblint som SVT-journalistens kompis. Måste vara en hemskt rasist, för det är ju omöjligt att morden på riktigt kan vara motiverade av hat. Det är därför en av offrena dödades utan att något stals (Louw-Carstens, Marietie (2017/11/20) ”Hoedspruit-boer voor sy dogter doodgeskiet” Netwerk24). Samt därför en flerfaldig mördare själv uppgav att han motiverades av hat mot vita (Venter, Zelda (2016/06/24) ”‘My hate for white people made me rob and kill’” Independet Online:https://www.iol.co.za/news/my-hate-for-white-people-made-me-rob-and-kill-2038145), likväl en annan mördare som uppger sig ha inspirerats av regeringspartiets propaganda mot den vita befolkningen (Ingen angiven författare ”‘kill the Boer’ slogan led to murders” Independet Online:https://www.iol.co.za/news/south-africa/kill-the-boer-slogan-led-to-murders-16165)

_

Märk väl att tidningen jag länkade till ovan vid namnet ”The Australien”, är en av Australiens största tidningar och har ett gott betyg gällande vederhäftighet (https://mediabiasfactcheck.com/the-australian/). Det etniskt laddade våldet i Sydafrika är inte, som SVT tycks vilja antyda, något extremhögern hittat på. Till och med Aftonbladet har rapporterat om det (Hansson, Wolfgang (2014/05/06) ”Mordvåg på vita farmare” Aftonbladet:https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zLxWXr/mordvag-pa-vita-farmare).
New York Times rapporterar om ett fall där mördare lämnat ett lapp där det stod ”döda Boerna” (namnet på de vita bönderna) vid mordplatsen, hur två andra mördare sa till ett rasblandad kvinna som försökte skydda sin vita man, att de enbart mördade vita. (Daley, Suzanne (1998) ”Rural White South Africa: Afraid, and Armed” New York Times:https://www.nytimes.com/1998/07/16/world/rural-white-south-africa-afraid-and-armed.html)
Men du ska inte missta tystnaden från SVT:s och DN:s håll från att de är bemannade av massor av fega proffstyckare som värderar politisk positionering inför kollegor högre än sitt journalistiska uppdrag. De är bara upptagna med att rapportera om sådana världsnyheter som hur Ivanka Trump fuskat med mailen (https://www.svt.se/nyheter/utrikes/uppgifter-ivanka-trump-anvande-privat-mejl-i-jobbet och https://www.dn.se/nyheter/varlden/ivanka-trump-har-utfort-offentligt-arbete-pa-privat-mejladress/)

Konspirerar liberaler för att krossa välfärden via invandring, eller är det en konspiration från nationalister för att baktala liberaler?

Den kontroversiella och minst sagt icke trovärdiga medieaktören/trollfabriken Granskning Sverige har i en intervju med tidigare moderatledaren Bo Lundgren, fått på band när denna sagt att Fredrik Reinfeldt och vissa delar av gruppen ”nya moderater” kämpade för liberal invandringspolitik med syftet att tillintetgöra välfärdsstaten. (Ingen angiven författare (2015/08/12) ”Fredrik Reinfeldts dolda hemligheter avslöjade” Granskning Sverige). Detta har sedan återgetts i allt från webbtidningen Det Goda Samhället (Karlberg 2018/02/15), till SD:s partitidning – som uppger att han ska ha sagt det i TV (Fähstorkh 2015/12/23). Vilket visade sig vara en tidningsanka, när jag mailade redaktionen gällande primärkälla hänvisade de till Granskning Sveriges inspelning (mer specifikt Ivar Arpis twittrande om denna).
_
Det är svårt att belägga med 100% säkerhet att Lundgren verkligen sagt detta, då vi inte kan utesluta att Granskning Sverige klippt sönder intervjun. De har anklagats för att lägga upp material ”i kraftigt redigerad form” samt att utgöra en ”propagandacentral” (Ståhle 2017/02/16). De listas även av EU:s institution med uppgift att motverka desinformation (East stratcom) som en av Putins underhuggare (Sundberg 2017/03/14). Visserligen har inte Lundgren dementerat citatet trots dess stora spridning, vilket tyder på att det kan vara korrekt. Jag har sökt Lundgren för kommentar, men utan framgång.
_
Om vi godtar att han är korrekt citerad, kan vi utesluta att han inte grundlöst baktalar sin efterträdare? Förstås inte. Det finns stora motsättning mellan gamla skolans mera konservativa moderater som Lundgren tillhör, och de mer liberala nya moderaterna som Reinfeldt ledde. Jag anklagar inte Lundgren för att ljuga, utan påpekar bara att det är lätt att missta olikheter för illvilja och omoral när man ska förstå ideologiska motståndares mentala karta och beteendemönster.
_
Men Lundgren är inte helt ensam i att tillskriva Reinfeldt denna agenda. Christer Wretborn, tidigare utredare åt regeringen, driver tesen att Reinfeldts invandringspolitik hade följande mål: ”[Att skapa ett läge där] De fackliga organisationerna försvagas, anställningstryggheten kommer på sikt att urholkas och lönespridningen öka. Kombineras politiken med kraftfulla skattesänkningar kan det också bli slutet på den för nyliberaler så förhatliga socialdemokratiska generella välfärdspolitiken.” (Wretborn 2016/02/02)
_
Detta bevisar förstås ingenting definitivt. Wretborn har inga dokument att peka på där en dold agenda redogjorts för. Med det sagt, även om Reinfeldt inte deltagit i någon komplott, så kan ändå hans politik ha fått den effekt som Lundgren och Wretborn målar upp. Tidigare statssekreterare i Reinfeldts egna regering har gällande invandringsvolymerna sagt ”En fri eller mycket liberal invandringspolitik kan inte förenas med välfärdsstaten som vi känner den.” (Sandström 2016/12/02)

_
Om det ligger något i Lundgren och Wretborns tes, då handlar det sannolikt inte bara eller ens huvudsakligen om Reinfeldt som person. Utan om en rörelse, eller mentaliteten hos en större samling människor inom kastet av beslutsfattare. Anna Kinberg Batra tillsammans med fem andra moderata riksdagsledamöter har skrivit en motion som tyder på just en sådan mentalitet:”Tyvärr är den svenska välfärdsstaten inte anpassad och designad för global ekonomi och fri rörlighet. Tvärtom – med fri rörlighet och öppna gränser försvinner många av Socialdemokraternas och LO-fackens maktinstrument. […] LO och Socialdemokraterna bestämmer hela tiden hur öppet landet skall vara i olika avseenden [med syftet att skydda det nuvarande systemet].”
_
Det lät ju allvarligt. Kan det tolkas som att: Fri rörlighet är alltså i konflikt med välfärd, och därmed bör välfärden bekämpas, är det så enkelt i Batras huvud? Inte riktigt, motionen vittnar om en viss nivå av dubbeltänk, då detta öppna angrepp på välfärdssamhällets fundament, samtidigt presenteras som något vilket stärker välfärdsstaten  (Bill, Per; Enström, Karin; Axén, Gunnar; Järrel S, Henrik; Kinberg Batra, Anna; Lindblad, Lars ”Fri invandring” (2001/02) Motion Sf333). Troligen vet inte riktigt motionsförfattarna själva vad de vill. Möjligen menade de inte alls att kritisera välfärdsstaten utan skrev bara en otydlig motion – och menade att kritisera en välfärdsstat utan öppna gränser, med tesen att en välfärdsstat med öppnare gränser skulle fungera bättre. I så fall har de skrivit en så pass otydlig motion att den kunde återger i den högervridna tidningen FriaTider med rubriken ”Kinberg Batra: Välfärden i vägen för fri invandring” (Ingen angiven författare (2014/12/21) FriaTider). FriaTider tolkning bör dock tas med en nypa salt, de kan till och med tolkas för att läsa motioner som Satan läser Bibeln. Om inte annat blev incidenten en läxa i att skriva tydligare motioner.
_
På temat av nyliberalism och invandring, kan nämnas att Ungliberalerna (liberalernas ungdomsförbund) skrivet öppet att de vill korta föräldraledigheten för att finansiera ökad invandring. De säger även ”Ungsvenskarna anklagar oss för att nedprioritera det ‘svenska folket’ […vi] bryr sig inte om folk, nationer eller några andra kollektiv”. De säger sig även vilja ”Införa behovsprövat barnbidrag, lägga ned Vinnova [statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av forskning och utveckling av effektiva innovationssystem] lägga ned Folkhälsomyndigheten, avskaffa ränteavdraget” för att ”finansiera en friare invandring där vi kan ta emot fler flyktingar” (Forssell 2018/11/23).
_
Men är inte alla ungdomsförbund radikala och verklighetsfrånvända? Kan inte detta avfärdas? Sannolikt jo, men det finns en liten chans att här är det inte kommer av omognad i tanke utan omognad i självcensur eller lägre sofistikation på självbedrägeri som lyser igenom. Kan det vara så, kan det finnas seriösa borgliga aktörer med samma tankar som Ungliberalerna?
_
Det ser ut som att så är fallet. Den tidigare DN-journalisten Svante Nycander redogör för Timbros inflytande i migrationsfrågan, där Nycander drar slutsatsen utgående från tillgänglig dokumentation – att delar av den politiska högern kämpade för att öka invandring som just ett sätt att överbelasta den svenska välfärdsstaten och arbetsmarknadsmodellen. Till den grad att samhället tvingas omformas i nyliberal riktning (d.v.s minimaliserande av statens inflyttande, minskande av fackens makt och avreglerande av marknaden) (Nycander 2018).
_
Vi kan konstatera att effekten (vare sig det fanns en komplott eller ej) är reell. 2016 medgav regeringen att kostnaderna för flyktingmottagandena var så höga att det tvingades skära i välfärden, samt att staten behövde låna pengar därtill. Justitieminister Morgan Johansson sa att ”Fortsätter det månad efter månad är det ohållbart för Sverige”.  (Lönnaeus 2015/10/22) Jag citerar även The Economist om Sveriges nuvarande situation: ”High immigration is threatening the principle of redistribution that is at the heart of the welfare state […] Mass immigration is posing serious problems for the region. For the Nordic countries to be able to afford their welfare states they need to have 80% of their adults in the workforce, but labour-force participation among non-European immigrants is much lower than that. In Sweden only 51% of non-Europeans have a job, compared with over 84% of native Swedes. The Nordic countries need to persuade their citizens that they are getting a good return on their taxes, but mass immigration is creating a class of people who are permanently dependent on the state.” (Ingen angiven författare (2013/03) ”The ins and the outs” The Economist:www.economist.com/special-report/2013/02/02/the-ins-and-the-outs)
_
Ekonomen Assar Lindebeck, som beskrivits av bland annat ekonomikollegan Tino Sanandaji som nationalekonomins ”nestor” (Sanandanji 2016, sida 66), har i en föreläsning i riksdagshuset konstaterat att: ”Nu ska man ha klart för sig att man inte kan lösa de här problemen genom en mer flexibel arbetsmarknad och en ökad lönespridning […] Ett rikt land som Sverige med nio miljoner invånare i en värld med många miljarder fattiga kan omöjligen ha fri invandring. Det måste ha en restriktiv invandring. Och den måste vara väldigt restriktiv om man ska skydda löner och välfärdssystemet i rika länder. Det är fullständigt ofrånkomligt. Redan Gunnar Myrdal insåg det för många år sedan när han skrev att välfärdsstaten är ett nationellt projekt. Med det menar han att de förmåner en nation lyckas skaffa genom att ha en framgångsrik ekonomisk utveckling under hundra år, de kan man inte erbjuda resten av världen utan att vårt system går omkull” (Assar 2013).
_
Även Jan Ekberg som är professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitet i Växjö, har uppgett att det finns en motsättning mellan allt för generös invandring och välfärdsstaten (Gardt och Uhlin 2018).

Märk väl att det behövs ingen bred konspiration för att Lundberg, Wretborn och Nycander förklaring ska vara sann, ingen konspiration alls faktiskt. Folk kan omedvetet lura sig själva, för att i sin tur lättare lura andra (för en föreläsning om detta fenomen se Trivers 2010, för en artikel som sammanfattar det se Hutson 2017/04/04, ytterligare fördjupning kan läsas i Trivers 2011/10/25). Det går att tänka sig att Reinfeldt och hans likar insåg en gång i tiden att detta vore en bra plan. Men att deras samveten inte lät dom vara ärliga inför sig själva, varvid de gömde undan planen i medvetandets källare. Men började agera utefter den, samtidigt som de intalade sig själva att deras enda motiv var humanitära.
_
Men inte ens denna psykologiska förklaring behövs för att Lundberg och gänget ska få delvis rätt i sak. Det kan handla om två skilda parter. Där den första parten av rent frihetliga skäl blåögdt argumenterar för generös invandring, och den senare parten sedan tar tillfället i akt och nyttjar utmaningarna denna politik medför för att angripa välfärdsstaten. Detta utan någon komplott eller självbedrägeri, men likväl en dynamik som får samma effekt som en hemlig plan. En dynamik som då lätt misstas för en komplott av analytiker som Lundgren, Wretborn och Nycander.
_
Det ska tilläggas att dessa förklaringar misstänkliggör inte invandrare som grupp. Invandrare antas inte ha någon agenda eller besitta negativa egenskaper. Det är bara massinvandring som fenomen som beskrivs som ett problem. På samma sätt som modeller gällande överbefolkning inte svartmålar barn. En sådan förklaring behöver heller inte tvätta bort allt ansvar från den politiska vänstern, som här har agerat nyttiga idioter.
_
Men vad är min poäng med att lyfta allt detta? En av mina poänger är att konspirationsteorier kan ibland vara förenklingar av andra mekanismer som är mer trovärdiga, som självbedrägligt egoistiskt agerande som misstas för altruism eller en händelsekedja involverande flera parter som agerar oberoende av varandra men som skapar utfall liknande till vad som skulle ha uppkommit vid en komplott. Jag skulle mena att detta troligen är ganska vanliga fenomen. Det förstnämnda scenariot vill jag hävda begripliggör många diktaturer, där förtryckarna inbillar sig att de gagnar alla när de tystar kritiker och samlar på sig makt – frihet skulle ju kunna leda till inbördeskrig.  Det senare scenariot är lätt att tänka sig som förklaring kring spöktrons uppkomst, där någon kan inbilla sig att ett paranormalt fenomen ägt rum. Först en psykiskt skör individ som ser gastar, varvid andra som inte inbillar sig saker sprider detta påstående som sant då de kan livnära sig på att ta betalt för att kommunicera med spöken, guida spökvandringar, skriva böcker etc.
_
Många processer som är självbedrägliga eller mekaniska kan ofta beskrivas som konspirationsteorier för att förlöjliga dessa. Jag har hört antifeminister förklara patriarkatet som en konspirationsteori. Även klassanalys från vänstern brukar högerkritiker hävda är en komplott, trots att förklaringsmodellen helt saknar konspiratörer utan endast beskriver systemets självverkande processer.
_
Min andra poäng är också att vi kanske bör börja ställa tuffa frågor till ansvariga i Sverige. Historiskt sett har massinvandring använts som ett vapen. Det har utgjort ett reellt brukat medel för övergrepp mellan stater, men också något som nyttjats som hot (Greenhill 2010A samt Greenhill 2010B). Att de politiker som utsatt sin egna befolkning för samma sak som statsöverhuvuden hotar fientliga länder med, inte ställs frågan ”vad tänkte du här” är lite underligt. Trots den enorma opinionen mot denna politik, känner makthavare heller inget behov av att försvara ett beteende som går emot folkviljan. Detta önskar jag se en ändring på. Att uppmärksamma dessa anklagelser om komplott, och att konceptualisera de på andra sätt, kan vara en liten dragning i rätt riktning av att avkräva ansvar.

Källor:
 Ingen angiven författare (2015/08/13) ”Fredrik Reinfeldts dolda hemligheter avslöjade” Granskning Sverige.
Denna inspelning finns inte kvar i sin helhet, men citatet från Lungren länkas nedan.

Karlberg, Håkan (2018/02/15) ”Reinfeldts Agenda” Det Goda Samhället:https://detgodasamhallet.com/2018/02/15/gastskribent-hakan-karlberg-reinfeldts-agenda/

Fähstorkh (2015/12/23) ”Är immigrationspolitiken en komplott?”  Samtiden:https://www.samtiden.com/?q=node/423

Sundberg, Marit (2017/03/14) ”Det finns med på EU:s lista över rysk desinformation” SVT:https://www.svt.se/nyheter/utrikes/det-finns-med-pa-eu-s-lista-over-rysk-desinformation

Ståhle, Mathias (2017/02/16) ”Så styrs den svenska trollfabriken som sprider hat på nätet mot betalning” Eskilstunakuriren:https://www.ekuriren.se/tjanster/granskning-sa-styrs-den-svenska-trollfabriken-som-sprider-hat-pa-natet/

Wretborn, Christer (2016/02/02) ”Christer Wretborn: Därför ville Reinfeldt att vi skulle öppna våra hjärtan” DagensArena.
Länk: http://www.dagensarena.se/opinion/christer-wretborn-darfor-ville-reinfeldt-att-vi-skulle-oppna-vara-hjartan/
Sandström, Mikael (2016/12/02) ”De goda föresatserna och haveriet utan återvändo” Kvartal.
Bill, Per; Enström, Karin; Axén, Gunnar; Järrel S, Henrik; Kinberg Batra, Anna; Lindblad, Lars ”Fri invandring” (2001/02) Motion Sf333

Ingen angiven författare ”Kinberg Batra: Välfärden i vägen för fri invandring” (Ingen angiven författare (2014/12/21) FriaTider:http://www.friatider.se/kinberg-batra-ville-krossa-valfarden-med-fri-invandring

Forssell, Joar (2018/11/23) ”Ja, så vill vi bekosta en friare invandring” Expressen:https://www.expressen.se/debatt/ja-sa-vill-vi-bekosta-en-friare-invandring/
Nycander, Svante (2018/02/26) ”Svante Nycander: Så styrde nyliberalerna om Sveriges migrationspolitik” DagensIndustri.
Nycander, Svante (2018) första upplagan, första tryckningen ”Liberaler i asylkrisen” Dialog Förlag.
Lönnaeus, Olle (2015/10/22) ”Analys: Flyktingkrisen tvingar regeringen att låna och skära i välfärd” Helsingsborgsdagbladet.

ingen angiven författare (2013/03) ”The ins and the outs” The Economist:www.economist.com/special-report/2013/02/02/the-ins-and-the-outs)

Sanandaji, Tino (2016) tredje tryckningen Massutmaningen: Ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende Kuhzad Media.

Lindebeck, Assar (2013) ”Hur kan vi förhindra att Sverige blir ett insider-outsider-land?”. Centerpartiets ekonomiska seminarium, 28 oktober, Riksdagen, Stockholm. Sändes i sin helhet av SVT forum och på SVT2.

Gardt, Richard och Uhlin, Göran (dokumentär:2018) ”A Swedish Elephant – En samtidsskildring av dagens Sverige” inget angivet produktionsbolag utan finansierat via crowdfounding:https://www.youtube.com/watch?v=xhf61C2-S4I

Trivers, Robert (2010) ”Deceit and Self-deception: fooling ourselves the better to fool others” presenterad i Jamaica. https://www.youtube.com/watch?v=dAljJfR3HZ0

Hutson, Matthew (2017/04/04) ”Living a Lie: We Deceive Ourselves to Better Deceive Others” Scientific American.

Länk:https://www.scientificamerican.com/article/living-a-lie-we-deceive-ourselves-to-better-deceive-others/

En fördjupning kan läsas i Trivers, Robert (2011/10/25). ”The Folly of Fools: The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life” Basic Books.

Greenhill, Kelly M (2010A) ”Weapons of Mass Migration: Forced Displacement as an Instrument of Coercion; Strategic Insights” volym 9, numer 1.

Greenhill, Kelly M. (2010B)”Weapons of Mass Migration: Forced Discplacement, Coercion, and Foreign Policy” Cornell University Press.

Europadomstolen ger (oavsiktligen) incitament till religiöst våld

Det kan sägas mycket gällande kvinnan som dömdes för att ha påtalat sanningen att Muhammed var pedofil (Mannheimer, Edgar (2018/10/27) ”Europadomstolen: Inte fel att döma kvinna för att ha kallat profeten Muhammed pedofil”DN:https://www.dn.se/nyheter/varlden/europadomstolen-inte-fel-att-doma-kvinna-for-att-ha-kallat-profeten-muhammed-pedofil/) Det är vida känt att Islams mest auktoriserade redogörelser av Muhammeds liv, säger rakt ut att han låg med en flicka när hon var nio år gammal (Sahih al-Bukhari 67:60:5158:https://sunnah.com/bukhari/67/93) Vi vet att denna flicka lekte med dockor när de gifte sig (Sahih Muslim bok 16, hadith 83 – i vissa verisioner bok 8, Hadith 3311:https://sunnah.com/muslim/16), vi vet även att det var förbjudet för vuxna kvinnor att leka med dockor i samtiden. Då Muhammeds fru nämner att hon tilläts göra detta endast till följd av att hon ännu var barn och förpubertal (Sahih al-Bukhari 6130:78:157:https://sunnah.com/bukhari/78/157).
_
Det intressanta är att europadomstolen uppger i sin dom att: ”The Court had stated many times that in the context of religion member States had a duty to suppress certain forms of conduct or expression that were gratuitously offensive to others and profane. In cases where the impugned statements not only offended or shocked, or expressed a “provocative” opinion, but had also been considered an abusive attack on a religious group – for example an abusive attack on the Prophet of Islam, as in the applicant’s case – a criminal conviction might be necessary to protect the freedom of religion of others.” ( E.S. v. AUSTRIA, applikationsnummer 38450/12, se punkt 21:https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-187188%22]})
_
Domstolen motiverar detta tystande delvis med målet att skydda ”den religiösa freden” (E.S. v. AUSTRIA, applikationsnummer 38450/12, se punkt 15:https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-187188%22]}).
_
Där har de totalt misslyckats. Domstolen har istället gett våldsamma fundamentalister vatten på sin kvarn. När de dödar andra till följd av hädande, anpassar sig ju europeiska myndigheter genom att tysta hädarna. Om de bara fortsätter döda i högre kvantitet, i grövre form – samt för fler saker, kommer myndigheter att tysta allt fler hädare. För spektrumet av vad som är volatilt för den religiösa freden, bestäms av våldsverkarna. Det är i alla fall den den troliga signalpolitiska effekten av domen. Vi kan se en variant av denna dynamik redan nu.
_
Filmen Zeitgeist finns numera på Netflix och över hela youtube. Den sprider idén att Jesusmyten är en kopia av äldre hedniska gudar. Att det finns tonvis med förkristna gudar som dog för folks synder och sedan återuppstod. Detta stämmer inte, för att citera ett religionslexicon som kom ut redan på 80-talet: ”The category of dying and rising gods, once a major topic of scholarly investigation, must now be understood to have been largely a misnomer based on imaginative reconstructions and exceedingly late or highly ambiguous texts. […] There is no unambiguous instance in the history of religions of a dying and rising deity.” (https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/dying-and-rising-gods)
För att citera en expert ”Moreover, the claim that Jesus was simply made up falters on every ground. The alleged parallels between Jesus and the “pagan” savior-gods in most instances reside in the modern imagination: We do not have accounts of others who were born to virgin mothers and who died as an atonement for sin and then were raised from the dead (despite what the sensationalists claim ad nauseum in their propagandized versions).” (Ehrman, Bart (2012) ”Did Jesus exist” Huffington Post.)
_
Den muslimska författaren Reza Aslan har fått boken Zealot utgiven och sprid i Europa utan problem. Detta trots att boken via godtyckligt och selektivt nyttjande av källor presenterar Jesus som en rövare och politisk våldsman. Vad jag förstått är dess tes högst spekulativ, om inte direkt felaktiga (om inte annat framstår den för mig som totalt nonsens). (Evans, Craig A. (2013) ”Reza Aslan Tells an Old Story about Jesus”. Christianity Today:https://www.christianitytoday.com/ct/2013/august-web-only/zealot-reza-aslan-tells-same-old-story-about-jesus.html
Se även Spencer, Robert (2013/09/02) ”5 Falsehoods in Reza Aslan’s Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth” PJmedia:https://pjmedia.com/lifestyle/2013/9/2/5-falsehoods-in-reza-aslans-zealot-the-life-and-times-of-jesus-of-nazareth/) Boken presenterar ett påstående som är minst lika provokativt som att framställa Muhammed som pedofil, ett påstående som inte alls är lika fastslaget heller. Aslan är för övrigt känd för att ha ljugit om sina akademiska meriter (Packman, David (2016/01/11) ”Reza Aslan Cannot Be Trusted” David Pakman Show:https://www.youtube.com/watch?v=E9RmAo6XVAA).
_
Nu vill jag inte att Zeitgeist eller Zealot ska tystas. Utan min poäng är att kristna fundamentalister riskerar att se till sina andliga konkurrenter och tänka ”de som ljuger om våran tro går ostraffade, men de som talar sanning om Islam tystas för att myndigheter anpassar sig till jihadister. Det ska nog gå att konkurrera med, bara att börja döda lite gudlösa när de hädar”.
_
Sverige är kopplad till Europadomstolen, genom att dess konvention är till och med inskriven i svensk lag, och Europadomstolen har tolkningsrätt gällande konventionen (https://www.europaportalen.se/tema/europeiska-domstolen-de-manskliga-rattigheterna). Sverige har alltså enligt domen en skyldighet att tysta dig om du kommer med ”beteenden” eller ”yttranden” som är ”opåkallat stötande”. Det känns ju tryggt. Det ska tilläggas att Europadomstolen är inte helt maktlös. Den kan inte omkullkasta svenska domar, men den är heller inte utan befogenheter.
_
För att citera ett dokument som redogör för domstolens verksamhet:”
Judgments finding violations are binding on the States concerned and they are obliged to execute them.
This will result in general measures, especially amendments to legislation, and individual measures where necessary
In some cases the State will have to amend its legislation to bring it into line with the Convention. (”The ECHR in 50 questions”utgiven av Europarådet: https://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_ENG.pdf”https://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_ENG.pdf)
_

Sverige kan alltså få tryck på sig att ändra våra lagar, för att möjliggöra detta tystande av de ”opåkallat stötande”. Att tala sanning kan inom en snar framtid (om Sverige anpassar sig till Europadomstolen) bli något farligt och potentiellt olagligt, förutsatt att sanningen är anstötlig. Att utföra våldsdåd är något som indirekt belönas.

_

P.S
Det ska tilläggas att Europadomstolen inte är en del av EU, utan tillhör europarådet. Mer om detta kan läsas här:https://ukandeu.ac.uk/fact-figures/whats-the-difference-between-the-european-convention-on-human-rights-the-european-court-of-human-rights-and-the-european-court-of-justice/

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑