Sök

tradet smakade torsdag

Europadomstolen ger (oavsiktligen) incitament till religiöst våld

Det kan sägas mycket gällande kvinnan som dömdes för att ha påtalat sanningen att Muhammed var pedofil (Mannheimer, Edgar (2018/10/27) ”Europadomstolen: Inte fel att döma kvinna för att ha kallat profeten Muhammed pedofil”DN:https://www.dn.se/nyheter/varlden/europadomstolen-inte-fel-att-doma-kvinna-for-att-ha-kallat-profeten-muhammed-pedofil/) Det är vida känt att Islams mest auktoriserade redogörelser av Muhammeds liv, säger rakt ut att han låg med en flicka när hon var nio år gammal (Sahih al-Bukhari 67:60:5158:https://sunnah.com/bukhari/67/93) Vi vet att denna flicka lekte med dockor när de gifte sig (Sahih Muslim bok 16, hadith 83 – i vissa verisioner bok 8, Hadith 3311:https://sunnah.com/muslim/16), vi vet även att det var förbjudet för vuxna kvinnor att leka med dockor i samtiden. Då Muhammeds fru nämner att hon tilläts göra detta endast till följd av att hon ännu var barn och förpubertal (Sahih al-Bukhari 6130:78:157:https://sunnah.com/bukhari/78/157).
Det intressanta är att europadomstolen uppger i sin dom att: ”The Court had stated many times that in the context of religion member States had a duty to suppress certain forms of conduct or expression that were gratuitously offensive to others and profane. In cases where the impugned statements not only offended or shocked, or expressed a “provocative” opinion, but had also been considered an abusive attack on a religious group – for example an abusive attack on the Prophet of Islam, as in the applicant’s case – a criminal conviction might be necessary to protect the freedom of religion of others.” ( E.S. v. AUSTRIA, applikationsnummer 38450/12, se punkt 21:https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-187188%22]})
Domstolen motiverar detta tystande delvis med målet att skydda ”den religiösa freden” (E.S. v. AUSTRIA, applikationsnummer 38450/12, se punkt 15:https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-187188%22]}).
Där har de totalt misslyckats. Domstolen har istället gett våldsamma fundamentalister vatten på sin kvarn. När de dödar andra till följd av hädande, anpassar sig ju europeiska myndigheter genom att tysta hädarna. Om de bara fortsätter döda i högre kvantitet, i grövre form – samt för fler saker, kommer myndigheter att tysta allt fler hädare. För spektrumet av vad som är volatilt för den religiösa freden, bestäms av våldsverkarna. Det är i alla fall den den troliga signalpolitiska effekten av domen. Vi kan se en variant av denna dynamik redan nu.
Filmen Zeitgeist finns numera på Netflix och över hela youtube. Den sprider idén att Jesusmyten är en kopia av äldre hedniska gudar. Att det finns tonvis med förkristna gudar som dog för folks synder och sedan återuppstod. Detta stämmer inte, för att citera ett religionslexicon som kom ut redan på 80-talet: ”The category of dying and rising gods, once a major topic of scholarly investigation, must now be understood to have been largely a misnomer based on imaginative reconstructions and exceedingly late or highly ambiguous texts. […] There is no unambiguous instance in the history of religions of a dying and rising deity.” (https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/dying-and-rising-gods)
För att citera en expert ”Moreover, the claim that Jesus was simply made up falters on every ground. The alleged parallels between Jesus and the “pagan” savior-gods in most instances reside in the modern imagination: We do not have accounts of others who were born to virgin mothers and who died as an atonement for sin and then were raised from the dead (despite what the sensationalists claim ad nauseum in their propagandized versions).” (Ehrman, Bart (2012) ”Did Jesus exist” Huffington Post.)
Den muslimska författaren Reza Aslan har fått boken Zealot utgiven och sprid i Europa utan problem. Detta trots att boken via godtyckligt och selektivt nyttjande av källor presenterar Jesus som en rövare och politisk våldsman. Vad jag förstått är dess tes högst spekulativ, om inte direkt felaktiga (om inte annat framstår den för mig som totalt nonsens). (Evans, Craig A. (2013) ”Reza Aslan Tells an Old Story about Jesus”. Christianity Today:https://www.christianitytoday.com/ct/2013/august-web-only/zealot-reza-aslan-tells-same-old-story-about-jesus.html
Se även Spencer, Robert (2013/09/02) ”5 Falsehoods in Reza Aslan’s Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth” PJmedia:https://pjmedia.com/lifestyle/2013/9/2/5-falsehoods-in-reza-aslans-zealot-the-life-and-times-of-jesus-of-nazareth/) Boken presenterar ett påstående som är minst lika provokativt som att framställa Muhammed som pedofil, ett påstående som inte alls är lika fastslaget heller.
Nu vill jag inte att Zeitgeist eller Zealot ska tystas. Utan min poäng är att kristna fundamentalister riskerar att se till sina andliga konkurrenter och tänka ”de som ljuger om våran tro går ostraffade, men de som talar sanning om Islam tystas för att myndigheter anpassar sig till jihadister. Det ska nog gå att konkurrera med, bara att börja döda lite gudlösa när de hädar”.
Sverige är kopplad till Europadomstolen, Sverige har alltså enligt domen en skyldighet att tysta dig om du kommer med ”beteenden” eller ”yttranden” som är ”opåkallat stötande”. Det känns ju tryggt. Det ska tilläggas att Europadomstolen är inte helt maktlös. Den kan inte omkullkasta svenska domar, men den är heller inte utan befogenheter.
För att citera ett dokument som redogör för domstolens verksamhet:”
Judgments finding violations are binding on the States concerned and they are obliged to execute them.
This will result in general measures, especially amendments to legislation, and individual measures where necessary
In some cases the State will have to amend its legislation to bring it into line with the Convention. (”The ECHR in 50 questions”utgiven av Europarådet: https://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_ENG.pdf”https://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_ENG.pdf)
Sverige kan alltså få tryck på sig att ändra våra lagar, för att möjliggöra detta tystande av de ”opåkallat stötande”. Att tala sanning är numera något farligt och potentiellt olagligt, förutsatt att sanningen är anstötlig. Att utföra våldsdåd är något som indirekt belönas.
Annonser

Varför drivs vi galna av att kika på Cthulhu

Bildresultat för cthulhu insanity
(bilden är av Craig Engler och kallas Sear of the Eldritch truth)

Det finns ingen vedertagen förklaring till detta, här kommer därför en het tagning. En tagning som inte är menad att spegla hur Lovecraft eller andra författare tänkte, utan istället utgöra stoff för framtida författare i samma genre.  Det är specifikt en tänkbar sciencefiction förklaring till varför vissa monster driver människor galna via att bara beskådas. Denna medusaaktiga effekt på psyket finns ofta implicit i Lovecraftiska verk. Samma effekt har till och med formaliserats i flera Lovecraftiska spel, där man ges än ”förnufts”-mätare som går ner när man tittar på monster. Trots dess spridning är fenomenet hittills vad jag vet oförklarat.

Vi vet att våra sinnen är tämligen dåligt byggda, och deras stimulans är kopplad till vårt psykiska välmående. Människors psyken skadas till exempel av att berövas stimulans av sinnena (https://www.motherjones.com/politics/2012/10/donald-o-hebb-effects-extreme-isolation/). Om vi är dåligt byggda nog för att hjärnan ska gå sönder när dess sinnesorgan inte ges tillräckligt med input (som en dator som skulle byggts till att gå sönder om inte tangentbordet trycktes på tillräckligt ofta), då kan man tänka sig att vi är dåligt byggda nog för att gå sönder av fel typ av stimulans (likt en dator som går sönder när någon börjar ge tangentbordet input via kraftiga elstötar istället för knapptryck). Scenariot vi föreställer oss, är att vissa typer av stimuli inte funnits på savannen. Att vi därmed utvecklats till att inte bara kunna hantera denna stimulans dåligt, utan direkt blivit sårbara för vissa sällsynta varianter av den. Precis som vissa varianter av mat är giftig för oss (gräs exempelvis), trots att andra djur kan äta av den, då våra förfäder inte utvecklats till att hantera den näringskällan.
Då tänker jag mig att monstren som driver oss galna genom att ses, har kroppar som speglar bakgrundsstrålningen i universum. Specifikt som omvandlar denna strålning till ljus, ett ljus som ligger utanför vårat synspektrum. Precis som infraljud (ljud utanför vårt hörselspektrum) kan orsaka tillfällig ångest och hallucinationer (http://www.skepdic.com/infrasound.html), skulle då visst ljus utanför spektrumet få samma typ av effekt fast starkare och permanent. Detta ljus skulle inte den medvetna delen av oss hantera, men effekten skulle finnas där. Precis om med infraljud, något folk inte upplever sig höra men som ändå påverkar dom. Det skulle också vara så pass svagt ljus, att den behövde kombineras med annat ljus för att få effekt. Därmed skulle vi drivas galna först när vi ser monstret kliva ut ur skuggorna, och inte när de står framför oss osedd gömd i mörkret. I och med att det är bakgrundsstrålningen som orsakar detta, och att bakgrundsstrålningen finns överallt i universum, skulle effekten uppkomma kombinerat med vilken annan ljuskälla som helst. Det skulle inte spela någon roll om vi tittade på Cthulhu upplyst av en 40 watts lampa eller av månljus, effekten skulle bli den samma. Fenomenet skulle då uppkomma av att monstrets kropp bestod av biomassa som hade en molekylär sammansättning skiljt från allt på jorden, på liknande sätt till hur färgen blå en gång i tiden var sällsynt nog för att inte ha getts ett eget namn – då fåtal saker i natur (med undantag för himlen och havet) hade en fysikalisk sammansättning som speglade ljus i precis rätt variant för att synas som blå (https://www.youtube.com/watch?v=VIg5HkyauoY). Här skulle då färgen inte bara vara sällsynt i vår del av universum, utan helt frånvarande för oss – fram till monstret säger hej förstås. Om någon har en annan möjlig förklaring för samma fenomen, då är jag intresserad av att höra den.

Sveriges framtid är så ljus att jag måste bära solbrillor

Relaterad bild

Jag hittade en avhuggen hand nyligen. Visste inte vad jag skulle göra av den, jag stekte den och gav förklädd som griskött till barnfamiljen jag har som grannar. Nej nu ljuger jag, dom var inte grannar – nej nu ljög jag igen. Men någon verkar faktiskt ha blivit av med handen. En sakkunnig i ämnet (ämnet är historia, inte kannibalism och stympande) har myntat frasen ”kommissarie Kempes hand” för att beskriva ett högst förunderligt fenomen, nämligen att svensk 1900-tals historia, varit icke våldsam jämfört med resten av världen. Det framstår som om denna Kempes hand greppade folk i nackskinnet precis när de tänkte ta till våld. Fenomenet syns i allt ifrån hungriga demonstranter utanför riskdagen till röstförvägrade fattiga som slet tolv timmar om dagen och ändå inte hade råd med en dräglig vardag. Dessa uttryckte i regel sitt missnöje och sina krav icke våldsamt [1].

När man ser till bilbränderna och annan eldvandalism som fortsatte ägde rum även under årets eldningsförbud och extremhetta [2],till det faktum att när brandkråren beger sig in i vissa områden kastas det sten på dem [3], samt ser att även polisen får stenar och molotovcocktails kastade mot sig [4] – är det svårt att inte hålla med Stefan Lövfén från 2014 om att något ”håller på att gå sönder”. [5] Man kan argumentera sig blå i ansiktet om huruvida brott har ökat eller minskat, för det varierar till stor del vilka brott man mäter, samt om man mäter anmälningar eller på annat sätt inrapporterade brott. Med det sagt, ser vi till utsatthet uppger Brå att en viss ökning ägt rum [6]

Det intressanta för mig är dock inte antalet brott i sig, utan typen av brott. Under större delen av mitt liv var det ett okänt fenomen att man skulle anfalla polis och brandkår. När min pappa var med och ingrep mot brand i min ungdom (en husvagn började brinna under en camping), då var det självklart att han och brandmannen som inte var i tjänst men ställde upp – var att betraktas som hjältar. Brandmännen som kommit från Polen för att hjälpa till i skogsbränderna har även bemöts på detta sätt. [7]

Det är just i de parallella samhällena som föraktet för de som riskerar sina liv för att rädda andras, kommer fram. Varför det? Några ungdomar som kastar sten mot polis har uppgett att de är arga på hur de behandlas av polisen. [8] Behandlas de verkligen sämre än arbetarklassen under 1900-talet som kunde behärska sig trots förtrycket? Vad vill jag säga med att påpeka detta? Är det så att jag egentligen har en irrationell övertygelse om att människor med annat hudpigment bär på gener som uppmuntrar stenkastning, eller att man i icke europeiska kulturer lär alla sedan barnspel att avsky samhällsbärande yrken? Nej faktiskt inte, min poäng är inte att demonisera. Jag är övertygad att om Skandinavien förgjordes i en enorm naturkatastrof, och hela vår befolkningen tvingades utvandra till Japan, då skulle det uppstå vita ghetton där. I dessa ghetton skulle blåljuspersonal få sten kastat på sig, eller i alla fall likvärdigt antisocialt beteende skulle komma till uttryck.

Varför tror jag detta? Är det för att flyktingar är fattigare än den inhemska befolkningen? Nej så kan inte vara fallet för svenskarna under 1900-talet var enormt mycket fattigare än våran nuvarande befolkning. En tolvtimmarsarbetande stackars 1900-talets knegare skulle gladeligen byta plats med en arbetslös 2000-tals svensk – som på socialbidrag ändå har råd med både mat och viss blygsam underhållning i form av internet och även rena kläder. Har jag en särskild rasism riktad mot just flyktingar, att processen av att flytta tidszoner skadar ens förmåga att inte kasta stenar (vill förtydliga att majoriteten av alla människor i alla grupper är hederliga, det är ett litet fåtal som missuppför sig som jag kommenterar)? Nej inte heller detta motiverar mig faktiskt.

Vad jag är ute efter är istället att förutsättningarna för sammanhållning har försvunnit. För människor är nämligen generellt sett småaktiga och fördomsfulla. Detta leder till att mångfald minskar tillit, specifikt minskar språklig mångfald tillit mest. [9] Den nödvändiga brasklappen här är att mångfald förser utmaningar, inte oundvikliga negativa sidor. En av forskarna som lett vägen i att dokumentera mångfaldets negativa följder, har stämt två andra forskare som framställde det felaktigen som orubbliga nackdelar. [10]

Med mångfaldets utmaningar dokumenterade kan vi se till Sveriges mångfald, och notera att fram till 1945 var Sverige ett av världens mest homogena länder, och att sedan 2010-talet är Sverige ett av västvärldens mest heterogena länder. Invandringen från övriga Norden och Europa dominerade ända fram tills 1980-talet, så vår enorma heterogenitet är nyare än mobiltelefoner. Detta enligt akademikern Tobias Hübinette. För att citera ”sedan det senaste millenieskiftet […] har den svenska befolkningsökningen (som då är extremt dramatisk och ”blixtsnabb” just nu) [i stort sett] enbart berott på utomeuropeisk invandring” [11]

Men har detta haft någon negativ inverkan, vi kanske klarade utmaningarna? Låt oss se till datan. 49% av svenskarna anser att landets största konflikt står mellan infödda och invandrare. Näst vanligaste svaret var ”mellan olika etnicitetet” (37%), tredje vanligaste svaret var ”mellan olika religioner” (32%). 73% anser att landet är mer splittrat nu än det var för tio år sedan. [12]

Sverige är det Västeuropiska land som haft flest högerextrema mordhändelser per invånare under de senaste 25 åren. Detta enligt en studie från 2015, enligt denna beror de höga siffrorna för Sverige på kombinationen av hög invandring, en tabubelagd invandringsdebatt och Nordens starkaste högerextrema rörelse. [13]

Redan idag är det ett dokumenterat fenomen att vita undviker att flytta in i vissa områden när mångfalden i dessa ökar, samt att befintliga vita söker sig bort. Gällande Malmö är det intressant att citera några av de utflyttade ”Tyvärr för många invandrare som gör oss svenskar otrygga.” ”När barn blir attackerade på stan bara för att de är svenskar, då är det något som är sjukt i samhället.” . Dessa citat kommer från en undersökning av utflyttade Malmöbo. Som Sydsvenskan redogör fanns inte ”invandring” eller ”invandrare” med som ett svarsalternativ, utan folk valde självmant att ta upp det i undersökningen utrymme för egna kommentarer från respondenterna.

Per Strömblad vid Linnéuniversitetet uppger till Arbetarbladet att ”Oavsett andra resurser som utbildning och ekonomi tenderar personer att ha en lägre social tillit om de bor i ett invandrartätt område.” Just fyndet av att högre invandrartäthet varierar med lägre tillit, stämmer överens med fynden som Lars Trägårdh med flera dokumenterat (då specifik tilliten till lokalsamhället). En undersökning DN rapporterar om fann att enbart 23 procent av tillfrågade, vill bo i områden som präglas av kulturell, etnisk och social mångfald. [14]

Hatet mellan vita och andra verkar knappast vara ensidigt. Rasifierade kriminella har i en studie uppgett att de rånar vita för att ”kriga” mot dessa. Expressen har rapporterat om ett mönster av öppet förakt och anfall mot vita i invandrartäta områden. Sydsvenskan rapporterar om en familj som flyttade för att undfly sådana trakasserier. [15] Detta är knappast en spänning mellan två homogena grupper av vita/icke muslimer mot färgade/muslimer. Även bland Sveriges muslimer finns stora splittringar och mordiskt hat. Det samma gäller andra grupperingar bland invandrare. Under 2016 utbröt ett mass-slagsmål mellan svensk-afghaner och svensk-syrier, efter flera månaders mindre konflikter. Mellan muslimer och kristna är stämningen inte solig heller. Med nyheter om kristna som förföljs på flyktingboende, tvingas fly från flyktingboende till följd av förföljelsen och 12 kristna som mördades på båten på båten under resan till Europa. [16]

Varför uppkommer detta? Det är populärt att prata om ”strukturer” som orsaker till hat och förtryck. Jag tror inte strukturer (både synliga och osynliga) kan avfärdas som förklaring, men jag tror heller inte det utgör hela sanningen. Fördomar mot andra grupper har vi nämligen en biologiskt fallenhet för, det kommer fram via självverkande mekanismer i barn och måste inte läras upp. [17] Om strukturer vore allt, skulle det dessutom vara svårare att förklara hatet mellan invandrargrupper.

Det finns även forskning som visar på att folk i allmänhet har svårare att empatisera med de som tillhör andra raser (beläggen är förhållandevis blygsamma hittills dock) [18]

Med det sagt skulle jag vilja nyttja ytterligare ett citat av Löfven: ”Sverige har varit naiva”. Specifikt har vi inte frågat oss ”varför är vi ett rikt land, och länderna som flys från fattiga?” I alla fall har inte denna fråga ställts seriöst. Vi har lite slapphänt hänvisat till kolonisering och liknande. Men då har vi inte tagit med i beräkningen att Liberia och Etiopien aldrig koloniserats (därom de lärda tvista lite, det är en definitionsfråga) [19]. Viss forskning uppger sig påvisa att kolonisering tillförde mer ekonomisk till de koloniserade länderna än det berövade dem [20]. Jag menar inte att denna forskning måste stämma, utan tar upp det för att illustrera att det är inte ett gudagivet fakta att all fattigdom i tredjevärlden kan förklaras via kolonisering allena. I så fall skulle vi ha svårt att förklara varför Sydkorea vuxit till sig till ett i-land trots Japans öppna kolonisering och perioden efter som kan rubriceras som Amerikanska nykolonisering (därom de lärde tvista återigen). Detta säger jag heller inte för att ursäkta den fullkomliga omoral som fanns i koloniseringen.

Min tes är istället att något annat vid sidan om kolonisering är värt att beakta. Detta synliggörs nog lättast genom att ta upp Amy Chaus bok ”World on Fire: How exporting free market democracy breeds ethnic hatred and global instability”. I denna redogör hur marknadsekonomi kombinerat med demokrati i stora delar av världen lett till etniskt hat och våld. Det har uppkommit vad som kallas ”marknadsdominanta minoriteter”. Dessa är alltså etniska (eller hypotetiskt sett även religiösa) grupper som kommer till att få oproportionerligt stort inflyttande på marknaden, kanske till och med erövrar den absoluta merparten av landets resurser i flera områden. Denna minoritet blir då hatad och förföljd av de övriga grupperna i samhället, ofta med våld som följd. [21]

Nu kan vi tänka oss de rikaste i Sverige. Ingvar Kamprad och många andra. Dessa hatas inte generellt sett. Chau tar i sin bok upp det amerikanska exemplet med Bill Gates, amerikaner kan ha olika åsikter om honom men tänker oftast inte ”djävla vitting som stjäl våra pengar” – samma sak kan sägas om Sveriges rika. I regel betraktas de inte av folk som utsugare, utan som entreprenörer. Här kan det vara värt att återvända till Expressens artikel om svenskhatet. För att citera:

”– De trodde att jag var rik, att jag hade det lättare i livet. Men så var det verkligen inte. Jag blev stämplad för att jag är svensk. [brödtexten,d.v.s inte citerad direkt av intervjuperson:] Men vännerna skyllde alla problem på svenskarna. Även på grannarna som fanns i deras närhet och som inte heller hade någon bra ekonomi.” [22] Här ser vi samma mönster som Chau redogör för.

Min tes är att vi i Sverige lyckats med något som världen i stort generellt sett inte lyckats med, nämligen att producera brett välstånd via marknadskapitalism. Med ”marknadskapitalism” menar jag en marknadsekonomi där merparten och/eller de största företagen är vinstdrivande firmor som styrs direkt eller direkt av sina ägare istället för dess anställda, brukare eller kunder (till exempel aktie- och handelsbolag). Detta system förutsätter väldigt mycket, och har därför generellt sett misslyckats. Det finns vissa undantag, där de europeiska välfärdsstaterna är de starkaste exemplen. Systemet misslyckas ofta då den kräver att de lägsta anställda inte är allt för missunnsamma och hatiska mot cheferna över dom, samt att högstatus anställda inte känner allt för stark antipati mot rentiererna (de som äger företaget och lever av dess avkastning, men inte jobbar i det). Att kunderna på samma sätt kan känna en viss nivå av tillit till leverantörer. Detta är inte självklart. Om vi påminner oss om att tillit samvarierar med låg mängd mångfald generellt sett och att Europiska länder tillsammans med Japan och Sydkorea innehåller de mest lyckade exemplen på marknadskapitalism – kan vi notera att dessa också utgör de mest etniskt homogena länderna. [23]

När vi ser till nivån av mångfald, blir till och med skillnaden mellan Sydkoreas och Afrikas kolonisering begripliga. Afrikanska länder utgör nämligen de med högst nivå av mångfald.

Gällande stenkastning mot blåljuspersonal, blir detta förståeligt när vi ser till ett annat fenomen. Nämligen ”prosocial bestraffning” och ”antisocial bestraffning”. Prosocial bestraffning utgörs av bestraffningar mot individer, en bestraffning som gruppen som helhet gynnas av. Att skälla ut någon som snattar, är ett gott exempel. Då alla i närsamhället gynnas av en lägre kriminalitet. Att skälla ut någon på måfå, eller att ge sig på någon som bestraffar någon för snatteri (som att kasta sten på polis när de ger sig in i området för att plocka upp en snattare) utgör exempel på antisocial bestraffning. Bestraffningar som inte gynnar, eller rent av skadar gruppen.

Det har visat sig att graden antisocial bestraffning varierar mellan kulturer. Den är betydligt vanligare i flera utomeuropeiska kulturer än i europeiska. I en studie där flyktingar beblandades med infödda Italienare, visade det sig att tillförseln av flyktingar ökade mängden antisocialbestraffning i gruppen. Vilket i sin tur förstörde incitamentstrukturen, varpå prestationerna sänktes.  Antisocialbestraffning betraktas inom antropologi som just motiverad av att göra sitt egna destruktiva beteende, eller ovilja att bidra med aktivt produktivt beteende, acceptabelt. [24] Kastar man sten på polis, då blir det kanske mindre poliser i området varpå man får missköta sig mer. Om detta beteende inte vore kulturellt betingat, utan kulturen bara blandats ihop med ekonomiska faktorer, då skulle aldrig Kempes hand blivit en faktor i Sveriges historia.

Min tes är att Sveriges framgångar kunde komma av att vi var tillräckligt homogena för att inte i stor utsträckning tänka ”djävla förtryckare” om entreprenören som bestämde över vad vi får ha på oss på jobbet och vad vi ägna oss åt där, samt inte missunna rentierer mervärdet de utvann av vårat arbete. Det är inte självklart att svenskafrikanska muslimer kommer känna samma sak när en svenne säger åt dem att de inte får ha slöja på jobbet, och rentierer sedan använder mervärdet för att leva ett liv som präglas av haram. Välfärdsstaten har kunnat fungera för att vi i regel inte anser att fattiga i hemlighet bara är lata. Nu har det dokumenterats att svennar som bor i områden med mycket arbetslösa invandrare oftare vill begränsa välfärdsstatens räckvidd. [25]

Hur ser det ut för framtiden då? Ja tyvärr är min rubriksättning ironisk, är framtiden ljus så är det till följd av dödlig strålning. Generationen som kommer lär uppleva ännu mera spänning mellan grupper. Klasskillnadernas etniska betingelser lär kvarstå, och därmed komma att ses som ”naturliga”. Där den ena gruppen skyller det på ”rase svennarnas förtryck” och den andra på ”lata sandnegrer”. Vi kan nämna att ungefär hälften av alla flyktingar saknar gymnasiekompetens, och enbart 5% av dessa väljer att plugga vidare.  Att höja humankapitalet bland invandrare samt sätta dessa i arbete istället, är något vi försökt med hittills och totalt misslyckats med. Ett exempel, är från när vi la ner dyra pengar på att utbilda invandrare snabbt till att bli slaktare. Då förblev samtliga arbetslösa därefter, trots stor efterfrågan på slaktare. De var nämligen ovilliga att hantera griskött.

För att citera SVT: ”Många utrikesfödda står utanför arbetsmarknaden, vilket på sikt skadar den svenska ekonomin. Det menar statliga Konjunkturinstitutet. Kommer inte fler [invandrare] in på arbetsmarknaden kommer vi att behöva höja skatterna i Sverige, säger prognoschefen Ylva Hedén Westerdahl […] Efter åtta år är varannan utrikesfödd fortfarande utan jobb.”

Denna statistik är värd att se i sammanhanget av att numera är nästan var femtedel av Sveriges befolkning är födda i ett annat land. Mätt över en tioårsperiod, förblev 4 av tio invandrare arbetslösa efter tio år. En äldre rapport kom fram till att invandrare hade i genomsnitt 10 färre år i arbete än infödda svenskar. Infödda män hade i genomsnitt 38 arbetssamma år, invandrare 27 år – kvinnor födda i sverige hade 36 år, invandrade kvinnor 25. 2016 medgav regeringen att kostnaderna för flyktingmottagandena var så höga att det tvingades skära i välfärden, samt att staten behövde låna pengar därtill. Justitieminister Morgan Johansson sa att ”Fortsätter det månad efter månad är det ohållbart för Sverige”. Därutöver fick det skäras ytterligare i utlandsbiståndet.  [26]

Detta mönster tyder på att svennar i huvudsak kommer att ha erfarenheter antigen själva eller i sin vänskapskrets, som är överrepresenterade ur ett visst kluster av livsbetingelser. Att arbeta, att äga företag, att betala mer skatt än man vill. Medan invandrare kommer ha livsbetingelser överrepresenterade från andra kluster. Upplevelsen av utanförskap, att tvingas leva på bidrag, att ha lågavlönade jobb till följd av bristande utbildning. De kommer stå och dra i varsin ände. Den ena sidan kommer vilja se hårdare krav på bidragstagare för att få dessa i arbete samt lägre skatter då de inte nyttjar välfärden lika mycket, medan den andra sidan kommer ha ett gruppintresse av mer dräglig vardag för bidragstagare och generösare välfärd.

Inte nog med det, det finns folk som betalar för att stärka motsättningarna.

SVT rapporterar om hur en koranskola fostrade fram hat, bland annat relationen mellan barnen till lärare som sammanfattas med citatet: ”Jag lyssnar inte på dig för du är vit”. Proletären rapporterade om ett fall där en kvinna fick sparken från en skola med muslimsk föräldragrupp, hon avskedades för att hon var ateist.

Dessa reportage är tyvärr inte isolerade. För att citera en rapport beställd av MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och utgiven av Försvarshögskolan:

”Enligt respondenter kan koranskolor i utsatta områden närmas liknas med skolplikt, då det anses vara obligatoriskt för muslimska barn och ungdomar att delta. Alla koranskolor är givetvis inte av ondo men flera respondenter hävdar att koranskolor kan bidra till ökad radikalisering. Det förekommer också att unga försvinner från den ordinarie skolundervisningen för att istället delta på undervisning i koranskolor. […]  Vi har […] för denna studie tagit del av vissa läroböcker som används i några moskéer i Göteborg som har koranskoleverksamhet. Enligt en sufistisk imam i nordöstra Göteborg är detta material problematiskt eftersom det är normsättande. Vi lät representanter från Nahdlatul Ulama analysera innehållet i dem. Nahdlatul Ulama är Indonesiens största muslimska organisation med över 30 miljoner medlemmar. Organisationen tar avstånd från radikal islam och förespråkar ett liberalt, pluralistisk islam där den nationella identiteten inkluderar alla religioner. Två representanter från ledarskiktet i organisationen har analyserat materialet: Gus Yahya, generalsekreterare i the Nahdlatul Ulama Supreme Council and Modir (Director of Religious Affairs) of Bayt ar-Rahmah855 samt Holland Taylor, verksam inom Nahdlatul Ulama’s ungdomsorganisation Gerakan Pemuda Ansor. Analysen visar att gemensamt för böckerna i materialet är att de presenterar en världsbild där islam ses som allomfattande i livets alla delar. Böckerna instruerar muslimer att inte integreras i det svenska samhället eller att respektera dess lagar och regler. Sverige och svenskarna ses istället som otrogna med ett socialt system som står i kontrast till det gud tänkt sig.”[27]

Som socialist är jag inte jätteförvånad över utvecklingen. Jag accepterar nämligen det vissa kallar ”konspirationsteori” och jag skulle kalla ”klassanalys” av att den höga invandringsvolymen pådrivits till stor del av storkapitelets intresse. Detta förmedlat ideologiskt via nyliberalismen. Låt mig återge några stycken ur Svante Nycanders bok på temat:

””De flesta som verkar för en generös asylpolitik resonerar humanitärt, men nyliberalerna har ett konkurrerande motiv. Deras främsta mål sedan 1990-talet är att montera ner välfärdsstaten och i synnerhet att lagstifta mot strejker och bindande kollektivavtal. De hoppas att asylinvandringen ska lägga en hårdare press på politikerna än vad enbart saklig opinionsbildning förmår. […] Tänk bort nyliberalismen – utan den hade vi inte tagit emot nästan en kvarts miljon asylsökande på två år. […] nyliberalismen var på väg att bli svensk borgerlig mainstream. Man förstår inte allianspartiernas asylpolitik om man förbiser Timbrohögerns inflytande […] Genom Timbro och besläktade tankesmedjor har nyliberalismen vunnit terräng inom borgerligheten. Timbro omsätter omkring 30 miljoner kronor om året. ”

[28]

Märk väl att det behövs ingen bred konspiration för att denna förklaring ska vara sann, ingen konspiration alls faktiskt. Folk kan omedvetet lura sig själva, för att i sin lättare lura andra.[29]

Min prognos är kort att Sveriges välfärdsstat kommer kollapsa, samt vårt generella välstånd. Då dess historiska premisser kollapsar. Vi kommer över tid sannolikt bli mer likt USA, eller kanske till och med mer likt ett u-land. Min förhoppning är att på sikt kan vi hitta ett system som kan komma över dessa olikheter. Jag tror att detta system måste vara någon form av socialism. Jag skulle själv yrka för marknadssocialism.
[1]

Ohlsson, Per T. ({uppdaterad utgåva}2014) ”Svensk Politik” Historiskt Media. Se inledningen, sida 13 och framåt.

[2]

Ahokas, Sebastian (2018/07/20) ”Flera bilbränder i Skåne under natten” Expressen.
Länk: https://www.expressen.se/…/flera-bilbrander-i-skane-under-…/

El-Mochantaf, Christer (2018/07/22) ”Eldningsförbud – då satte någon eld i ett plaststaket” Expressen.

[3]
Nobel, Susanne (2018/05/27) ”Brandmän utsatta för stenkastning” SR.
Länk: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…

Kaspersen, Valerie (2018/05/27) ”Ungdomar kastade sten mot brandmän” Metro.
Länk: https://www.metro.se/art…/ungdomar-kastade-sten-mot-brandmän

Berntsson, Jonathan (2018/07/02) ”Polisen: Gäng skulle attackera brandmän” Expressen.
Länk: https://www.expressen.se/…/ungdomar-skulle-kasta-sten-pa-r…/

[4]
Hulth, Märta Gross (2017/09/29) ”Vi kastar sten för att vi är arga” SVT.
Länk: https://www.svt.se/…/upps…/vi-kastar-sten-for-att-vi-ar-arga

[5]

Ingen angiven författare (2014/09/13) ”Löfvens sluttal: Något håller på att gå sönder i Sverige” TV4 Nyheter.
Länk: https://www.tv4.se/…/löfvens-sluttal-något-håller-på-att-gå…

[6]

”Under 2016 utsattes 15,6 procent av befolkningen i åldern 16–79 år för någon eller några av de brottstyper som i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier. Det är en ökning jämfört med föregående år, då andelen utsatta var 13,3 procent. Utsattheten för brott mot enskild person låg på en relativt stabil nivå 2005–2014 (11,3 %– 13,1 %) men de senaste två åren visar på en ökning.”

Se ”Statistik utifrån brottstyper” Brå
Länk: https://www.bra.se/stati…/statistik-utifran-brottstyper.html

[7]

Lapidus, Arne (2018/07/22) ”Polska brandmännen hyllas genom landet” Expressen.
Länk: https://www.expressen.se/…/polska-brandmannen-hyllas-genom…/

[8]

Hulth, Märta Gross (2017/09/29) ”Vi kastar sten för att vi är arga” SVT.
Länk: https://www.svt.se/…/upps…/vi-kastar-sten-for-att-vi-ar-arga

[9]

(Ingen angiven författare 2014/09/01) ”Question of controversy: Is ethnic diversity harmful for social cohesion?” Technology.org
Länk: https://www.technology.org/…/question-controversy-ethnic-…/…

Meer, Tom van der och Tolsma, Jochem (2014) ”Ethnic Diversity and Its Effects on Social Cohesion” Annual Review of Sociology. Volyme 40, sida 459-478.
Länk: https://www.annualreviews.org/…/1…/annurev-soc-071913-043309

Meer, Tom van der och Tolsma, Jochem (2016/02/19) ”Losing Wallets, Retaining Trust? The Relationship Between Ethnic Heterogeneity and Trusting Coethnic and Non-coethnic Neighbours and Non-neighbours to Return a Lost Wallet” Social Indicators Research, Volym 131, nummer 2. Sida 631-658.

Leigh, Andres (2006/01) ”Trust, Inequality, and Ethnic Heterogeneity” The Australian National University Centre for Economic Policy Research DISCUSSION PAPER NO. 511
Länk: https://www.cbe.anu.edu.au/researchpapers/cepr/DP511.pdf

[10]

Bartlett, Tom (2012/08/15) ”Harvard Sociologist Says His Research Was ‘Twisted’” The chonicle of Higher education.

https://www.chronicle.com/…/robert-putnam-says-his-re…/30357

[11]

Hübinette, Tobias (2018/04/28) ”Det redan hyperheterogena Sverige kommer kanske att vara ikapp USA vad gäller supermångfald om 10 år mätt utifrån utländsk och utomeuropeisk bakgrund-befolkningen” utgiven på hans blogg: https://tobiashubinette.wordpress.com/…/det-nya-sverige-us…/

Hübinette, Tobias (2016/10/07) ”Utrikes födda 1860-2040: Mellan 1860-1945 var Sverige ett av världens mest homogena länder och sedan 2010-talet är Sverige ett av västvärldens mest heterogena länder” utgiven på hans blogg: https://tobiashubinette.wordpress.com/…/det-nya-sverige-us…/

[12]

Ingen angiven författare (2018/04/23) ”BBC Global Survey: A world divided?” Ipsos MORI social Research Institute

https://www.ipsos.com/…/en-…/bbc-global-survey-world-divided

[13]

Ingen angiven författare (2015/09/03) ”Sverige har mest högerextremt våld” SVT.

Länk: https://www.svt.se/…/utr…/sverige-har-mest-hogerextremt-vald

Jag har tyvärr inte hittat primärkällan.

[14]

För en populärvetenskaplig sammanfattning se Loxdal, Jonatan (2016/09/11) ”Hur mycket mångfald tål infödda svenskar? Fyra procent.” KIT.
Länk: https://kit.se/…/hur-mycket-mangfald-tal-infodda-svenskar-…/

För studien i sig, se Andersson, Lina; Mats, Hammerstedt; & Neuman, Emma (2012/08) ”Residential mobility, tipping behaviour, and ethnic segregation: Evidence from Sweden” International Migration Review.
Länk: http://lnu.diva-portal.org/…/get/diva2:675663/FULLTEXT01.pdf

Gällande citaten var god se:
Fürstenberg, Claes (2005/04/25) ”Malmöbor flyttar bort från invandrarna” Sydsvenskan.
Länk: https://www.sydsvenskan.se/…/malmobor-flyttar-bort-fran-inv…

(2005/04/21)”Så tycker utflyttarna om invandrare” Sydsvenskan.
Länk:https://www.sydsvenskan.se/…/sa-tycker-utflyttarna-om-invan…

Wågström, Joanna (2012/04/27) ”Svenskar vill inte boi invandrarområden” Arbetarbladet.

Trädgårdh, Lars; Lundåsen, Susanne Wallman; Wollebaek, Dag; och Svedberg, Lars(2013) ”Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar” SNS förlag, Stockholm.

Ingen angiven författare (2008/10/23) ”Svenskar vill ha inhägnat boende” DN.

[15]

Rothenborg, Ole (2006/03/25) ”Invandrare ”krigar” mot svenskar med rån” DN.

Länk:https://www.dn.se/…/sverige/invandrare-krigar-mot-svenskar…/

Åkesson, Petra (2005) ”Vi krigar mot svenskarna : unga rånare om hur och varför de begår brott” Research Reports / Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University

Länk:https://www.lu.se/…/pu…/3d802b3f-4ef0-4e12-ac1b-ed6835a0b4ad

Moreno, Federico (2016/05/14) ”Hatet mot svennarna” Kvällsposten/Expressen.

Länk: https://www.expressen.se/kvallsposten/hatet-mot-svennarna/

Habul, Kenan (2012/03/05) ”Trakasserier tvingar familj att fly” Sydsvenskan.
Länk: https://www.sydsvenskan.se/…/trakasserier-tvingar-familj-at…

[16]

Orrenius, Niklas (2017/05/27) ”Hade vi varit i Daraa hade jag skurit halsen av dig” DN.
Länk:https://www.dn.se/…/hade-vi-varit-i-daraa-hade-jag-skurit-…/

Moreno, Federico (2017/12/19) ”Hatet förstörde Yayas familj” Expressen.
Länk: https://www.expressen.se/…/hjartskarande-bilden-pa-tonarsp…/

Karlsson, Johanna (2016/12/24)”Ett mass-slagsmål avslutade skolterminen i brottsdrabbade Ronneby/’Under tio minuter var det katastrof'” Expressen.
Länk: https://www.expressen.se/…/under-tio-minuter-var-det-katas…/

Lagerwall, Katarina (2015/07/18) ”Kristna flyktingar flyttade från asylboende efter hot av islamister” DN.
Länk:https://www.dn.se/…/kristna-flyktingar-flyttade-fran-asylb…/

Salihu, Diamant (2016/05/07)”Kristna flyktingar som hotas av muslimer på asylboenden/’Du har lämnat islam, då vet du att vi har rätt att döda dig'” Expressen.
Länk:https://www.expressen.se/…/du-har-lamnat-islam-da-vet-du-a…/

Ingen angiven författare (2016/08/30) ”Radikala muslimer utövar påtryckningar på asylboenden” SVT
Länk: https://www.svt.se/…/radikala-muslimer-utovar-patryckningar…

Messia, Hada; Borghese, Livia; och Hanna, Jason (2015/04/19) ”Italian police: Muslim migrants threw Christians overboard” CNN.
Länk:https://edition.cnn.com/…/italy-migrants-christi…/index.html

[17]

För en populärvetenskaplig sammanfattning av forskningen se Hopper, Tristin (2017/08/16)”Obama’s viral tweet is wrong: Research shows babies are totally racist” National Post.

Samt (2012/06/24) ”The Origins of Racism” The Conversation Länk:https://theconversation.com/the-origins-of-racism-8321

Två studier utgörs av Kelly, David J; Quinn, Paul C; Slater, Alan M; Lee, Kang; Gibson, Alan; Smith, Michael; Ge, Liezhong; och Pascalis, Oliver (2005/11) ”Three-month-olds, but not newborns, prefer own-race faces” Developmental psychology

Lee, Kang; Quinn, Paul C; och Pasalis, Olivier (2017/06/14) ”Face Race Processing and Racial Bias in Early Development: A Perceptual-Social Linkage” Current Directions in Psychological Science.

[18]

Avenanti, A; Sirigu, A; och Aglioti, S.M (2010) ”Racial bias reduces empathic sensorimotor resonance with other-race pain” Current Biology.
Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20537539

Forgiarini, Matteo; Gallucci, Marcello; och Maravita, Angelo (2011/05/23) ”Racism and the Empathy for Pain on Our Skin” Frontiers in Psychology
Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3108582/

Ingen angiven författare (2009/06/1) ”Less Empathy Toward Outsiders: Brain Differences Reinforce Preferences For Those In Same Social Group” Science Daily, som i sin tur hänvisar till Society for Neuroscience.
Länk: https://www.sciencedaily.com/releas…/2009/…/090630173815.htm

Chiao, Joan Y. och Mathur, Vani A. ”Intergroup Empathy: How Does Race Affect Empathic Neural Responses?” Current Biology Vol 20 No 11
Länk: https://www.cell.com/current-bi…/…/S0960-9822(10)00430-6.pdf

Contreras-Huerta, Luis Sebastian; Baker, Katharine S.; Reynolds, Katherine J.; Batalha, Luisa; och Cunnington Ross (2013)”Racial Bias in Neural Empathic Responses to Pain” PLoS ONE, volym 8 nummer 12.
Länk: http://journals.plos.org/plosone/article…

[19]

Boddy-Evens, Alistair (2018/11/29) ”Countries in Africa Considered Never Colonized” ThoughtCo.
Länk:https://www.thoughtco.com/countries-in-africa-considered-never-colonized-43742

[20]
Easterly, William och Levine, Ross (2014 {ursprungligen utgiven 2012}) ”The European Origins of Economic Development” NBER Working Paper No. 18162

Länk:https://www.nber.org/papers/w18162.pdf

Gilley, Bruce (2017): The case for colonialism, Third World Quarterly, DOI:
10.1080/01436597.2017.1369037

Länk:https://legalinsurrection.com/wp-content/uploads/2017/09/The-Case-for-Colonialism-Third-World-Quarterly-Bruce-Gilley.pdf

[21]
Chau, Amy (2010) ”World on Fire: How exporting free market democracy breeds ethnic hatred and global instability” Randomhouse.

[22]

Moreno, Federico (2016/05/14) ”Hatet mot svennarna” Kvällsposten/Expressen.

Länk: https://www.expressen.se/kvallsposten/hatet-mot-svennarna/

[23]
Fisher, Max (2013) ”A revealing map of the world’s most and least ethnically diverse countries” The Washington Post.
Länk:https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/05/16/a-revealing-map-of-the-worlds-most-and-least-ethnically-diverse-countries/?utm_term=.51bd8180dff4

[24]
”But in certain other societies, such as Greece and Saudi Arabia, people who have been punished for free riding don’t feel ashamed; they get mad and try to get even. They go looking for those who most likely did the punishment and punish them back, something dubbed ”antisocial punishment” .This response, as you would expect, makes things worse, and the situation collapses into chaos. (Not surprisingly, antisocial punishment tends to occur in countries with […] ‘weak norms of civic cooperation’.)”

Bloom, Paul ({första utgåvan}2011)  ”Just Babies: The origins of Good and Evil” The Bodley Head: London, E-bok. Se sida 56-57.

Bloom hänvisar i sin tur till Herrman, Benedikt; Thöni, Christian; Gächter, Simon (2008/03/07) ”Antisocial Punishment Across Societies” Science Volym 319. För att citera ur primärkällan: ”Thus, punishment did not have an equally strong disciplinary effect on free riders in all participant pools in the sense of steering low contributors toward higher contributions; in some participant pools, punishment had no cooperation-enhancing effect at all”. Se sida 1364 ur primärkällan.

Författaren nämner det inte, men ytterligare forskning har gjorts gällande primärkällans fynd. Slutsatsen blev att skillnaden i graden av samarbete, till stor del förklaras genom kulturella skillnader: Gächter, Simon; Herrman, Benedikt; och Thöni, Christian (2010/08/02) ”Culture and cooperation” Philosophical Transactions of the Royal Society, volym 365, nummer 1553.
Länk: http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/365/1553/2651
se även Gächter, Simon; Herrman, Benedikt (2009/03/27) ”Reciprocity, culture and human cooperation: previous insights and a new cross-cultural experiment” hilosophical Transactions of the Royal Society Volym 364, nummer 1518.
Författaren tar inte upp detta heller, men i Italien har en grupp Italienare testats blandat med invandrare – och liknande utfall uppkom. Invandrarna delade med sig i liten grad samt ägnade sig åt antisocial bestraffning, vilket minskade hur mycket gruppen totalt gav:
Faillo, Marco; Grieco, Daniela; och Zarri, Luca (2012/01) ”Cultural Diversity, Cooperation, and Antisocial Punishment” Working Paper Series Department of Economics University of Verona. Länk: https://www.researchgate.net/publication/241768644_Cultural_Diversity_Cooperation_and_Antisocial_Punishment?enrichId=rgreq-52185acbf5ab1221680a7d1956c375ca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI0MTc2ODY0NDtBUzoxMDQ0OTcxMzMxMjk3NDFAMTQwMTkyNTQ2NzAyMg%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf Från upprepad forskning, kan vi alltså säga att kultur är högst viktigt för samarbete.

[25]
Zoubir, Leila (2017/08/11) ”Detta kan göra personer födda i Sverige mer ‘välfärdschauvinistiska'” https://www.sociology.su.se
Länk:https://www.sociology.su.se/om-oss/nyheter/detta-kan-g%C3%B6ra-personer-f%C3%B6dda-i-sverige-mer-v%C3%A4lf%C3%A4rdschauvinistiska-1.340368

Zoubir hänvisar i sin tur till Goldschmidt, Tina och Rydgren, Jens  ”Social Distance, Immigrant Integration and Welfare Chauvinism in Sweden” i avhandlingen “Immigration, Social Cohesion, and the Welfare State: Studies on Ethnic Diversity in Germany and Sweden”.

[26]

Garcia, Ivan (2016/11/14) ”Få nyanlända studerar efter etableringen” https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6561270)
Efendić, Negra (2016/09/16) ”Fiasko för snabbspår: Noll av hundra slaktare i jobb” SVD.
Länk:  https://www.svd.se/fiasko-for-snabbsparen-noll-av-hundra-slaktare-i-jobb
Larsson, Ylva; och Elliot, Katia (2018/04/17) ”Konjunkturinstitutet: Därför är det så viktigt att få alla i jobb” SVT.

Länk:https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/konjunkturinstitutet-darfor-ar-det-sa-viktigt-att-fa-alla-i-jobb

Örstadius, Kristoffer (2018/04/11) ”Fakta i frågan: Hur stor är invandringen?” Dagens nyheter.

Länk: https://www.dn.se/nyheter/sverige/fakta-i-fragan-hur-stor-ar-invandringen/

Nylin, Anna-Karin (2015/03/03) ”Majoritet av flyktingar i arbete efter 10 år” SCB.

Länk: https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Majoritet-av-flyktingar-i-arbete-efter-10-ar/

Nylin hänvisar till: Ingen angiven författare (2014) ”Integration – etablering på arbetsmarknaden” SCB

Nilsson, Åke (2004) ”Tio färre arbetsår för invandrare” Välfärd, nummer 4, utgiven av SCB.

Länk: https://www.scb.se/statistik/_Publikationer/BE0801_2004K04_TI_01_A05ST0404.pdf

Lönnaeus, Olle (2015/10/22) ”Analys: Flyktingkrisen tvingar regeringen att låna och skära i välfärd” Helsingsborgsdagbladet.

Länk: https://www.hd.se/2015-10-22/analys-flyktingkrisen-tvingar-regeringen-att-lana-och-skara-i-valfard

Hambreus, Ulf (2015/10/20) ”Så mycket tas från biståndet för varje ny asylsökande” SVT.
Länk: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-ser-over-bistandsoverforing
Forssblad, Mari ”Rekordmycket från biståndsbudgeten läggs på asylmottagning” SVT.

Länk: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/asylmottagandet-groper-ur-bistandet

[27]

Ago, Niko; Salihu, Diamant (2018/06/14) ”Rektor orolig: Koranskola kan påverka skolan negativt” SVT.
Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/rektor-orolig-att-religion-gar-ut-over-skola

Åberg, Lenita (2018/10/05) ”Var inte religiös – fick sparken från friskolan” Proletären.

Ranstorp, Magnus; Ahlin, Filip; Hyllengren, Peder; Normark, Magnus (2018)”Mellan salafism och salafistisk jihadism Påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället” Utigven av Försvarshögskolan, beställd av MSB (myndigheten för samhällskydd och beredskap).

Länk:https://www.fhs.se/download/18.7df9907163ed7475b4a8f0e/1530173298531/Försvarshögskolan%20-%20Mellan%20salafism%20och%20salafistisk%20jihadism.pdf?utm_source=website&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=salafismsalafistiskjihadism

[28]

Nycander, Svante (2018) första upplagan, första tryckningen ”Liberaler i asylkrisen” Dialog Förlag.
Wretborn, Christer (2016/02/02) ”Christer Wretborn: Därför ville Reinfeldt att vi skulle öppna våra hjärtan” DagensArena.
Länk: http://www.dagensarena.se/opinion/christer-wretborn-darfor-ville-reinfeldt-att-vi-skulle-oppna-vara-hjartan/

[29]

En Ted-talk om detta egennyttiga självbedrägeri: Trivers, Robert (2010) ”Deceit and Self-deception: fooling ourselves the better to fool others” presenterad i Jamaica. https://www.youtube.com/watch?v=dAljJfR3HZ0

Artikel som förklarar samma  fenomen Hutson, Matthew (2017/04/04) ”Living a Lie: We Deceive Ourselves to Better Deceive Others” Scientific American.

Länk:https://www.scientificamerican.com/article/living-a-lie-we-deceive-ourselves-to-better-deceive-others/

En fördjupning kan läsas i Trivers, Robert (2011/10/25). ”The Folly of Fools: The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life” Basic Books.

Tycker du om teokrati? Då kommer du att älska kapitalism

En youtube-användare kallade sig tidigare ”converted2islam”, sedan avkonverterade han och kallar sig numera ”Dontconvert2islam”. Han uppger sig ha blivit bannad från twitter (detta var april 2018), då han skrev att när han lämnade kristendomen för att bli muslim fick han inga dödshot – men när han lämnade islam fick han flertalet sådana. Han avslutade twetten med den anstötliga frasen ”muslimer är kungar på dödshot” (https://www.youtube.com/watch?v=yzvdwwhjVBk). Han tror själv att banlysningen motiveras av det faktum att Twitters största ägare sedan 2015 är en saudisk prins (http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/34474798/meet-twitters-second-biggest-shareholder-saudi-prince-alwaleed-bin-talal?fbclid=IwAR1wXWf6Y2nbqYZUNM9jcY3c1LOq_YqzXJfxWIAoHUi8kvhh9S9pFkW5yLQ).

Han menar att brottet mot användarvillkoren bara var ett svepskäl. Nu finner jag inte den förklaringen särskilt övertygande, dagens aktieägare är oftast ”vakanta ägare” (d.v.s de motsvarar inte den gamla typens kapitalister som bemästrar verksamheten de äger och engagerar sig i att styra denna, utan äger oftast bara tillfälligt aktierna för att sälja vidare och har lite insyn i det dagliga arbetet).

Skälet till att jag tar upp scenariot är inte för att trovärdiggöra vloggarens förklaring, ej heller att misstänkliggöra twitter eller muslimer som grupp. Det är istället redskap för att via ett hypotetiskt scenario belysa ett problem. Låt oss säga att vloggarens hade rätt. Tänk er att den saudiska prinsen till och med skrev om twitters användarvillkor för att förbjuda kritik av islam. I twitters användarvillkor kan man läsa redan nu:”Observera att vi ibland kan behöva ändra dessa Regler och förbehåller oss rätten att göra det.” (https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-rules), så en sådant ändring framstår rent tekniskt sett möjligt. I dagsläget valde twitter att tillåta en uppmärksammad reporter att på ”skämt” förespråka utrotning av vita människor (tänker då specifikt på twetten ”cancel white people”:https://www.independent.co.uk/news/media/ny-times-journalist-sarah-jeong-racist-tweets-white-people-trolls-verge-a8475596.html?fbclid=IwAR05W9U9LATV1eSZWKBllIZfdcPH78JzMkkL9OvvhBjltmT8dE3UpyuHzIA). Om företaget är villig att upprätthålla sina användarvillkor godtyckligt redan nu (vilket knappast är bra för varumärket), där en tanklös generalisering straffas medan ett rop på folkmord får passera – då kan vi misstänka att marknadsdisciplinering eller sunt förnuft inte med säkerhet kommer tvinga twitter att avstå från orimligt agerande. Detta islamistiska övertagande är inget jag tror kommer hända.

Ett intressant fall där verkligheten kommit obekvämt nära mitt absurda scenario (men ännu mil bort), var när Youtube tog bort en video av en alarmistisk kristen predikant som kallade profeten Muhammed sexmisbrukare och anklagade islam för att vara en religion av excess istället för moderation. Det motiveras dock av anpassning till tysk hets mot folkgruppslagstiftning, inte troende företagsägare (håller inte med vloggaren om hans slutsatser om Tysklands lagar och att landet är i en hal backe, men fallet är intressant:https://www.youtube.com/watch?v=Itab8Cc4tg8).

I detta tankeexperiment behöver vi inte nöja oss med att bara Twitter beskaffenhet ändras av dess ägare. Föreställ dig också att din arbetsplats köptes upp av en djupt troende oljeoligark. Han valde att återuppliva några av kontorsreglerna från svenskt 1800-tal. För att citera ”Gudfruktighet […] är nödvändiga för god affärsverksamhet. […]Morgonbön hålles varje morgon på huvudkontoret. Alla måste vara närvarande. […] Personalens klädsel skall vara måttfull [här omdefinerat som burka för kvinnor] Begäret efter tobak, vin och sprit är en mänsklig svaghet och nyttjande av dessa ting är helt förbjudna för våra anställda. Detta gäller också under fritiden.” (http://www.pt.se/…/…/regler-for-kontorspersonal-7283379.aspx). Nu skriker du nog i protest att allt detta vore omöjligt att genomföra lagligt i Sverige, må så vara. Samt att en sådan tolkning av ”måttfull” klädsel inte skulle överleva arbetsdomstolens prövning, en mycket rimlig invändig. Men lägg ifrån dig skepticismen en stund, låt oss expandera experimentet ytterligare.

Svenskt näringsliv lägger ner 800 Mkr i budget varje år för politisk påverkan, detta är dubbelt så mycket som alla partier lägger ihop under detta valår (ej hittat något genomsnitt för partierna, så om de satsar ovanligt lågt i år får gärna någon upplysa mig: https://www.di.se/nyheter/michael-storakers-vad-far-vi-for-pengarna/?fbclid=IwAR2eKf_dTT7bvyfU8ifDWBX1cOIhZi0xCq-Xk1xALbRilMYSQDuDZKfVobw). Tänk dig att det svenskt näringslivs alla huvudägare skulle bestå av djupt troende muslimer. De behöver inte ens köpas upp företag för detta, vi kan bara leka med idén att Saudiarabien börjar praktiseras konverteringsverksamhet riktad till överklassen (något som scientologikyrkan redan gör). Så då blir alla Sveriges 187 miljardärer (https://www.va.se/nyheter/2017/12/12/sveriges-miljardarer-2017/?fbclid=IwAR0SvG5uCz83SPa_Tahg3rH3JsMHX1us5OYPkG-Gv_iFvygucwKNQ4xRTLc) fromma muslimer av salafistisk variant. Efter denna masskonvertering lägger Svenskt näringsliv om sin budget, nu är det sharia som står på kartan. De sprutar in pengar i partier för att byta hållning, om inte de går startar de och finansierar nya partier. Den politiska högern byter därmed snart hållning, visst sänkta skatter är ju viktigt men sharia känns snäppet viktigare. Nya domare utses, nya regler sätts och helt plötsligt är de arbetsdirektiv som nämndes tidigare en realitet som överlever allt överklagande. Återigen inget jag menar kommer ske, inte ens något som är sannolikt.

Vad är då poängen med detta tankeexperiment? Ska jag äntligen komma ut som fördomsfull muslimhatare som offrar omskurna pojkar till socialist-Tor (han har både hammare och skära). Nej tyvärr inte, allt förnuft säger oss att generaliseringar som gäller 1.2 miljarder människor – blir oundvikligen efterföljda av ett stort antal asterisker. Som Lisa Magnusson påpekar, tror ju inte ens vissa självidentifierade muslimer på gud (https://www.dn.se/ledare/signerat/lisa-magnusson-muslimer-ar-inte-en-annan-art/?fbclid=IwAR3ZiVSBKS7sPsRcJXr1mBc2UIve9fb7lgaZSrxZ_Y184OWJ9arJUpUiZFg) varpå fördomsfullhet blir kontraproduktivt. Att avsky 24 procent av världsbefolkningen känns också tämligen patologiskt. Så om jag inte vill skrämmas med detta högst osannolika men rent tekniskt sett möjliga scenario, vad vill jag då? Jo jag skulle vilja belysa den nuvarande maktordningen hypernormalisering, d.v.s att folk har svårt att ifrågasätta den. Det känns inte bara tabu att ifrågasätta, utan kritiska tankar kring det hypernormaliserade är svårt för medvetandet att generera rent praktiskt.

Hypernormaliseringen av att kapitalägare ska kunna bestämma över förvärvsarbetarens arbetsliv, samt att de flesta/största företag ska bestå av dessa två roller (denna struktur kallas marknadskapitalism), gör att regler som sätts på arbetsplatser naturaliseras. Det är först när någon som har andra värderingar och världsbild, har hamnat i maktposition, som vissa får upp ögonen för tronen av elfenben som står i rummet. Det anses naturligt att en man kan bestämma vad en kvinna får ha på sig 8 timmar om dygnet, för att han råkar äga företaget hon jobbar på. I ett callcenter jag jobbade för tidigare, stötte jag på regler mot kraftigt urringat, detta var uppenbarligen inte för att skydda kunderna mot provokation (de såg ju inte oss). Utan likt en benhård salafist, antog arbetsgivaren implicit att jag var för skör som man för att tåla se lättklädda kvinnor.

Den uppmärksammade centerpartisten som i rollen av nämndeman, dömde efter salafistiska rättstolkning, hade jag hoppats via sitt agerande skulle starta upp en debatt om det djupa problemen med nämndemannasystemet. Denna debatt uteblev tyvärr. Där tror jag förklaringen är mer okunskap dock. För att ta ett exempel som inte berör islam, kan nämnas att borttagandet av den provokativa (och totalt galna) Alex Jones från flera sociala medier och andra mediasajter, hade jag hoppats på skulle öppna lite ögon för strukturella problem. Satte mig med spänning och lyssnade på konservativa proffstyckare prata om Alex Jones. De beklagade sig alla över censuren, sen gjorde dom det felslut som kapitalistapologister regelbundet ägnar sig åt – de framförde en önskan av att företagsägare och styrande skulle agera mer moraliskt. Jag suckade. Det finns tonvis med måttfulla lösningar som skulle kunna övervägas, som alla är mer produktiva än att önska. Att ändra skattesystem till att ge incitament till sociala medieföretag att tillåta oberoende prövningar av övertramp (i känsliga fall i alla fall) samt att via samma morot uppmuntra övergången till mycket mera tillåtande användarvillkor. Lite mer radikalt, kunde arvsfonden eller liknande investera i att skapa konsumentkooperativa varianter av sociala medier, i syfte att ge användarna mer frihet. Är man riktigt radikal, vore något i stil med Clevelandmodellen värd att överväga (https://www.youtube.com/watch?v=s_kLye_6VBc). Den skeptiska till dessa lösningar, måste inte ens genomföra reformerna. Bara att hota med dessa som skambud kan driva på självförbättring från företagsägare. Men allt detta ignoreras.

Detta gör att de konservativa står utan lösningar, de hoppas bara på att makthavarna ska vara snälla. Då kommer etnonationalisterna (de som vill forma nationen till att bestå i huvudsak av en etnicitet, eller privilegiera en etnicitet över andra) ditt med en lösning. Se bara till att direkt eller indirekt begränsa rollen som makthavare, till de som delar dina värderingar och världsbild. Tanken är att en kristen/icke konfessionell arbetsgivare och nämndemän ska trolla bort alla problem. Den mildare formen av lösningen blir då att hindra fler av de trosmässigt främmande från att komma in landet (blir inte en grupp fler, så blir de i alla fall inte mer sannolikt att de hamnar på maktpositioner framöver), den hårdare lösningen blir att anordna frivillig och betald återvandring, den mest extrema varianten blir apartheidsystem för de få kvarvarande och tvångsutvisning för majoriteten. Det sistnämnda är något den tidigare riksdagsledamoten Christoffer Dulny öppet förespråkat. Jag skulle mena att denna lucka i konservatismens ideologiska paket, är anledningen till alternativhögerns framväxt.

Fråga dig själv, vilket del av högerns huvudskåra (L, M, C, KD) ska en övertygad konservativ rösta på om den vill förhindra fler salafist nämndemän i framtiden? Samma kritik kan riktas mot vänsterns huvudskåra, jag tar upp högern då det framstår lättare att rädda någon som funderar att bli etnonationalist, till att rösta på ett högerparti än att rösta på V. Fram tills konservatismens bärare börjar hitta nya lösningar, fruktar jag att alternativhögern bara kommer att fortsätta växa. Så för att behålla sin egna relevans inför ett ett snabbt heterogeniserat land som har ångest kring demografiska ändringar, kanske konservativa borde börja fråga sig ”vad f*n får jag av marknadskapitalismen?”.

Kapitalflykt: En begränsning av demokratin

Det uppmärksammades för ett tag sedan hur en företagare valde att flytta sin verksamhet, och därmed uppskattningsvis 500 jobb, från en kommun för att de röstade på ett sätt han ogillade [1] Det hela påminner om när Nordea flyttade sitt huvudkontor från Sverige i protest mot våra skatter [2]. Dessa är bägge exempel på fenomenet ”kapitalflykt”, d.v.s att ägare av kapital flyttar detta från olika regioner. Kapitalflykt får viss inverkan på politiken, det tvingar folkvalda att inte bara tänka ”okej vad är bäst för befolkningen” utan även ställa sig frågan ”okej vad kommer hindra företagare från att flytta sina resurser härifrån”. Det finns flera fall där forskare dragit slutsatsen att hotet om kapitalflykt kraft begränsat det politiska utrymmet för folkvalda. [3] Vänstertidningen Jacobin ger även en kort genomgång av fenomenet med exempel. [4]

Vi kan fråga oss hur rimligt är det att leva i en demokrati som är villkorad? Detta handlar inte om att någon liten småhandlare flyttar sin butik i protest mot omoraliskt pöbelstyre, det handlar om att stora investerare som via sin rikedom sitter på många gånger mer makt än vanligt folk. Kapitalflykt pockar fram frågan, borde vi kanske inte börja överväga att demokratisera ekonomin?

Detta innebär inte nödvändigtvis att staten ska äga alla eller ens de flesta verksamheter. En demokratiserad ekonomi kan innebära att de flesta verksamheter konkurrerar på marknaden, men att dessa utgörs i regel av personalkooperativ (ägs av de anställda, som via en röst var utser en ledning eller i direktdemokratiska modellen rösta direkt om alla beslut), brukarkooperativ (till exempel vårdhem för äldre där de boende äger det gemensamt och röstar fram ledningen för hemmet, eller ett dagis där föräldrarna röstar fram ledningen), konsumentkooperativ (där kunderna äger och röstar fram ledning) eller en ”participatorisk ekonomi”. Det sistnämnda alternativet utgörs av att marknaden avskaffas och att personalkooperativ förhandlar fram beställningar tillsammans med konsumentkooperativ (lite förenklat, för mer detaljer se följande:https://zcomm.org/wp-content/uploads/zbooks/htdocs/ParEcon/lookingforward/toc.htm)

Dessa förslag kan kombineras och modifieras. Ekonomisk demokrati innebär inte heller nödvändigtvis att alla inkomstskillnader jämnas ut. Vi kan välja att låta civilingenjörer och de på ledningsposition fortsätta tjäna många gånger mer än alla andra – om vi anser dom förtjäna detta eller att löneskillnaderna tjänar en social funktion. Alternativt kan vi välja att jämna ut inkomstskillnaderna i olika grader. Jag föredrar den förstnämnda lösningen. Poängen är att vi talar inte längre om varken kapitalflykt eller ekonomisk demokrati, det kanske är dags att börja göra det igen.

[1]
Byttner, Karl-Johan (2018/10/18) ”Han skrotar miljardinvestering i Klippan som skulle ge 500 jobb: ‘Måste få konsekvenser att rösta på SD’” Veckans Affärer :https://www.va.se/nyheter/2018/10/18/han-skrotar-storinvestering-i-klippan-som-skulle-ge-500-jobb-maste-fa-konsekvenser-att-rosta-pa-sd/
[2]
Ingen angiven författare (2017/09/07) ”Banking group Nordea snubs Sweden with HQ move to Finland” CNBC.
[3]
“An alternative mechanism is the threat of capital flight increasing the cost of redistribution (in the reduced-form model here, this would mean an increase in C(τ )).8 Moses (1994) argues that this was the case for Sweden in 1992, and Campello (2011) and Weyland (2004), among others, suggest that capital flight restrained redistribution in new Latin American democracies (see also Acemoglu and Robinson, 2006). Mohamed and Finnoff (2003) similarly argue that capital flight constrained redistribution in post-Apartheid South Africa (see also Alesina and Tabellini 1989 and Bardhan, Bowles, and Wallerstein 2006).”
Citatet ovan är tagen från Acemoglu, Daron; Naidu, Suresh; Restrepo, Pascual; A. Robinson, James (2013/10) ”Democracy, Redistribution and Inequality” NBER Working Papers 19746, National Bureau of Economic Research, Inc.
Page 10-11.

Vad händer efter döden i Asatron? (samt lite om Loke)

Valhalla är känt i nordisk tro som en central plats i gudarnas boning, ett paradis för alla som dör i strid. Till att börja med kan vi påpeka att alla asatroende ansåg tydligen inte genom alla tider att det fanns ett enda enat Valhalla. Oden tar nämligen emot de adelsmännen som dör i strid medan Tor får ta emot bönderna. Detta grundar sig på följande citat: ”Oden får jarlar,
som hjältemodigt falla,
med Tor får trälars släkt”

Citatet är tagen ur Sången om Harbard (http://runeberg.org/eddan/se-06.html). Vi vet inte hur vanlig denna uppfattning var, den kan ha varit regional och tidsbestämd eller allenarådande. Så är fallet med alla mytologiska fynd, opinionsundersökningarna från vikingatiden är sällsynta. Gällande denna myt, kan vi passa på att nämna faktumet att Harbard är pseudonymen som Oden använder i berättelsen. Det namnet är distinkt i det att vi vet inte säker om det är Oden eller Loke i förklädnad, i dagsläget tenderar forskare att tolka det som Oden dock. För att citera ”Harbard är Oden förklädd till färjkarl. […] I äldre forskning identifierades Harbard med Loke, och det går att argumentera för båda tolkningar. ” (Lindberg,  Se sida 166-167). Det detta vittnar om är en närmare koppling mellan Oden och Loke än vad som ofta lyfts fram, samt att de har mer gemensamt än vad som ofta antas.

Professor Jackson Crawford uppger att Loke hade en broder vid namnet Helblindi, han redogör att detta namn kan vara en pseudonym för Oden (Crawford 2018/04/19 [sed 2018/10/19] ). Helblinde är enligt Sången om Grimner ett av Odens många binamn (Poetiska Eddan, Grímnismál vers 46 – se Brate 1913 års översättning i källförteckningen). Vi kan uppehålla oss vid Loke lite. Under namnet Lodur, var han i en myt med och skapade människan: ”[Lodur är] en av de tre gudar som ger Ask och Embla [de två första människorna] liv, ande och färg […] De andra är Oden och Höner. Namnet förekommer även i skaldedikterna Háleygjatál och Íslendingadrápa. Oden benämns här [som] Lodurs vän. Forskare har tolkat Lodur som identisk med Loke, men teorin är starkt ifrågasatt” (Lindberg 2017/03/06, sida 239-240).

Ett ytterligare citat är värt att återge: ”Several times, Loke use the name Lóður as a synonym for Loki. The name Lóður also refers to Loki in Þrymlur , Áns rímur and Griplur , although insome other rímur , especially in younger and less mythologically oriented ones, it refers to Odin. […] scholars have been divided on exactly whom the name refers to.  The theory which is most frequently defended – and most frequently attacked – is that the name refers to Loki.” (Þorgeirsson 2011, sida 37, min fetmarkering)

”In my view, the rímur present moderate-to-strong evidence that the Lóðurr mentioned several times in Old Norse poetry was understood as Loki.”  (Þorgeirsson 2011, 39).

I moderna tolkningar framställs Loke ofta som en satansgestalt och inte sällan som bror till Tor. Men det finns alltså belägg för att han är bror till Oden och en av de gudar som varit med och skapat oss. Oden och Loke var tillräckligt närbesläktade för att vi inte alltid är säkra på vem av dem de syftas på i myterna. Men nog om vår skapelse och ärande av Loke. Låt oss återgå till döden.

Vad händer med resten, alla de som inte dör i strid? Kommer de alla till Hel (även känt som Helheim), och är detta i sig något negativt? På samma sätt som goda kommer till himlen och onda till helvetet? Det är inte riktigt så enkelt. Freja välkomnar döda adelskvinnor och Gefjone (som kan vara ett alias till Freja) tar emot döda jungfrur (av alla klasser). Tor hjälpte även sin tjänare Roska att hitta till Frejas salar. Bägge dessa själahem för kvinnor ligger i Vingolf, vilket är gudinnornas rike inom asgård. De ges inte detaljer men framställs som ett positivt öde (Alger 2017[ursprungligen utgiven 1968]) se sida 140).

Alla, oavsett kön, klass och andra drag, som drunknade kom till Rans sal under havet. Detta var en festsal och liknar Valhalla på det viset. (Näsström 2002, se sida 209 – 210) Hur var det med alla andra då, som inte dog under dessa specifika omständigheter. Var dom fördömda till elände? Inte nödvändigtvis. Många släkten bland nordens hedningar beskrev att de som dog i övrigt, skulle få återförenas med sin släkt i ett berg. Vilket berg varierade i relation till vilket släkte, och det var ofta en specifik bergsmassa som utpekades lokalt. (Ellis 1968 {ursprungligen utgiven 1943}, se sida 87.) I åtminstone en av dessa historier omtalas dessa berg som Helgafjäll, och beskrivs som en festhall. Det framstår alltså vara en positiv slutdestination för själen. (Ersgård 2006/01/01, se sida 62).

Det är möjligt att tolka dessa berg som underavdelningar till Helheim. Men kan det  verkligen stämma, ska inte Helheim vara en hemsk plats?

Även här får jag svara med frasen: inte nödvändigtvis. Även Helheim som dödsrike framställs inte konsekvent negativt, utan det finns varianter som framställer det som en positiv plats. Vissa beskrivningar är negativt. Vi vet inte hur vida sprida de olika synerna på Helheim var under olika tider. Det är oklart kring hur många som bara såg det som en metafor för att avlida och hur många som på riktigt såg det som en metafysisk plats att vistas efter döden. (Thorsell 2009/06)

Gällande Helheim, kan vi i sägnen om denna eventuellt ha funnit det kulturella ursprungen till välfärdsstaten. För att ta sig in i Helheim måste man nämligen mata Garm (vargen som vaktar ingången) med ett särskilt bröd, som vi kan kalla garmbröd. Hur fick man tag i detta bröd? Jo genom att ha hjälpt fattiga under sitt jordiska liv (Sherman 2015 se uppslagsordet ”garm”).Denna metafysiska incitamentsstruktur är inte lika sexig som myten om att de som dör stridande kommer till Valhalla, men den är nog mer relevant för att förstå de skandinaviska folkkaraktärerna än myten om Valhalla. Om man väljer att se på historien helt eller delvis idealistisk (d.v.s att idéer utgör primära orsaker till samhällsutveckling istället för att utgöra verkan), får man säga att våldet tycks kristendomen och marxismen (i form av socialdemokratin) ha fostrat ut ur oss skandinaver. Medan pliktkänslan inför de fattiga, lever kvar i alla förutom libertarianer och vissa tokliberaler. Jag är själv mycket skeptisk till idealistisk historiesyn, föredrar att se utvecklingen materialistisk (att resurser, teknik och produktionssätt formar samhället primärt). Ingen av dessa synsätt är dock bevisad som bättre än den andra.

Källor:

Alger, Williams  (2017[ursprungligen utgiven 1968]) ”The Destiny of the Sould: a Critical History of the Doctrine of a Future Life” Library of Alexandria, Google books –  sida 140

Crawford, Jackson (2018/04/19[sed 2018/10/19])”Loki Laufeyjarson” Youtube.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=lZL9Y8K_Nxc
Ellis, Hilda Roderick (1968 {ursprungligen utgiven 1943}) ”THE ROAD TO HELL: A Study of the Conception of the Dead in Old Norse Literature” GREENWOOD PRESS: New York.  Se sida 87.
Ersgård, Lars (2006/01/01) ”Dödens berg och Guds hus : förfäderskult, kristnande och klostret i Alvastra i den tidiga medeltidens Östergötland” I L. Ersgård (Red.), ”Helgonets boning : studier från forskningsprojektet ‘Det medeltida Alvastra’” (Vol. 5, s. 23-140). Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.
Lindberg, Katarina Harrison (2017/03/06) ”Nordisk mytologi: Från A till Ö” Svenska Historiska Media Förlag, Google Books.
Näsström, Britt-Mari (2002). ”Blot: tro och offer i det förkristnaNorden”. Norstedt:Stockholm. Se sida 209 – 210

Sherman, Josepha (2015) ”Storytelling: An Encyclopedia of Mythology andFolklore” Routledge, se uppslagsordet ”garm”

Thorsell, Rosemarie Grobosch (2009/06) ”Hel: En studie om det mytiska väsendet och hennes dödsrike” C-uppsats, Handledare: Olof Sundqvist. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle. Beteckning: HRV:C09:25.Länk: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:223658/FULLTEXT02

Þorgeirsson, Haukur (2011)”Lokrur, Lóðurr and Late Evidence” RMN Newsletter, volum 2.

Länk: https://www.academia.edu/1793106/Lokrur_Lóðurr_and_Late_Evidence

Brate,Erik ( översättning 1913) ”Poetiska Eddan” se ”Sången om Grimner”, där Oden säger: Jag heter Grim, jag heter Ganglere, Herjan och Hjalmbere,
Teck och Tride, Tud och Ud, Helblinde och Har.”:http://runeberg.org/eddan/se-04.html

Europas meningslöshet

Bildresultat för need odin

 

Läser ”The strange death of Europe” av Douglas Murray. Håller inte med om allt, men den är läsvärd. Ett intressant men sällan talat om element i boken, är reflektionerna och spekulationerna kring Europas andliga tillstånd (inte i bemärkelsen gudstroende endast, utan även syftandes till vad man i gudlösa och materiella livsfilosofier tillskriver mening och värde). Problembeskrivningen kring det andliga delar jag i stort. Bilden av en kontinent som en gång lämnat kristendomen för att anamma förnuftet som vägledare, och sedan via sanningssubjektivism i olika former övergav förnuftet – och nu står mållös. En mållös världsbild som sedan beblandas med en väldigt meningsgivande och självhävdande sådan (islam och klansystem) – ett möte som skapar problem.

Jag skulle mena att Europa behöver en andlig revolution. Någon slags postmodernistisk gudstro eller elementlära tror jag vore lämpligt, där vi erkänner för oss själva att den tillbedda gestalten/kraften inte finns – men utför ritualerna för att skapa sammanhållning och mening. Jag misstänker tyvärr att en sådan andlig räddning kommer utebli. Framtiden kommer troligen bara innebära allt mer psykisk ohälsa och meningslöshet för en europeisk inhemsk befolkning och en oemotsagd totalitär variant av islam och klansystem som konkurrent.

Detta kan bli katastrofalt, fundamentalism bland europeiska muslimer ligger på omkring 44%, för kristna ligger siffran på omkring 4% (Koopmans, Ruud (2014) ”Religious fundamentalism and out-group hostility among Muslims and Christians in Western Europe” Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforchung:https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2014/vi14-101.pdf).
Graden av homofobi, intolerans mot skiljmässa och abort – är högre för muslimer globalt jämfört med kristna och icke konfessionella (Fish, Steven M. (2011/02/09) ”Are Muslims distinctive?: A look at the Evidence” Oxford Universitets förlag).

Redan idag i Europa tvingas akademiker som forskar om Koranen, oftast utge sina fynd under pseudonym till följd av mordhotet mot hädare (Murray, Douglas (2017/05/04) ”The Strange death of Europe” Bloomsbury förlag, E-book sida 271) medan vilken stand up-komiker som helst vågar driva med bibeln även i de mer kristna delarna av Europa. Majoriteten av muslimer i Österrike vill rakt av förbjuda skämt om islam (Akerstedt, Ida (2017/08/13) ”Muslim migrants want ban on jokes about Islam – survey” The Express, hänvisar i sin tur till Perlot,Flooh och Filzmaier, Peter (2017) ”Studie zu Einstellungen von Muslimen in Österreich zu Religion und Gesellschaft” av Österreichischer Integrationsfonds. Finns här: file:///C:/Users/Momos/Downloads/Forschungsbericht_Muslimische_Gruppen_in_OEsterreich_web%20(1).pdf).
Ett parti i Belgien vill införa någon form av Sharia (Embling, Damon och Boukanoun, Aissa (2018/04/26) ”Islam Party stirs controversy ahead of Belgian elections” Euronews: https://www.euronews.com/2018/04/26/islam-party-stirs-controversy-ahead-of-belgian-elections?fbclid=IwAR1Mz96_5USHEPeJdpb91wFO3ziwGQe-AMMWmFBNwgaUk40mlU06_UWX27I).

Partiet förespråkar upprättande av en ”islamisk stat” (Ingen angiven författare (2018/07/12 video) ”Islam Party stirs controversy ahead of Belgian elections” Euronews:https://www.youtube.com/watch?v=cOIy2k9ZALg).
Ledaren för detta islamistiska parti, anser att Belgiens huvudstad kommer ha en muslimsk majoritetsbefolkning inom 12 år (Ingen angiven författare (2018/04/06) ”Partij Islam gelooft in de islamitische toekomst van Brussel, de Wetstraat is boos/[/engelsk översättning:] Islamic party believes in the Islamic future of Brussels, the Wetstraat is angry” Knack)

Om Europa ska kunna försvara sina värderingar av sexuell frihet, frihet att häda, jämlikhet etc. då misstänker jag att vi behöver hitta något värt att kämpa för. Hittills har den kastrerade varianten av förnuftsdyrkan som finns kvar, inte räckt. Min tes är inte att muslimer måste kastas ut ur Europa, eller alla tvingas konvertera till något annat. Utan snarare att liberala varianter av Islam framtvingas lättast i konflikt med en annan stark världsbild, i dagsläget förser vi européer ingen sådan konkurrent (med undantag för den kristna minoriteten). Varpå de mer extrema varianterna av islam inte har mycket att kompromissa mot. En muslimsk predikant som var genuint orolig för min själ, det framgick att han ville rädda mig från helvetets våndor – sa till mig att när han frågade folk på gatan ”vad är meningen med livet”, svarade de oftast ”att skapa sin egna mening”. Som jag påpekade, blir att svara på frågan ”vad har du för bil” med frasen ”att bygga en egen bil” samma sak som att säga ”jag har ingen bil” – vilket han nickade med i. Nu tror ju inte jag att vi kan hitta färdigbyggda bilar framställda av universum själv, men däremot tror jag det är närmast hopplöst som individ att bygga ihop en egen bil – medan det blir enklare som större grupp att konstruera något. Det samma gäller meningsskapande. Den muslimska predikantens världsbild var i min uppfattning grotesk, då han förväntade sig att de otroende skulle plågas för alltid, men han hade ändå en världsbild värd att gå ut på stan och predika för. Framtiden tillhör de som går upp ur sängen och gör någonting. Ett talande exempel är Afghanamnestin, en minoritet av aktivister lyckades realisera det som majoriteten av befolkningen var emot (Andersson, Hannes Lundberg (2018/06/05) ”Majoritet av väljarna emot lagförslaget om afghanerna” Expressen. :https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/integration–invandring/majoritet-av-valjarna-emot-lagforslaget-om-afghanerna/?fbclid=IwAR173tsg3KPCUdyLTWuTvlJ1Sh2VqPzWKXfIKJ6l4syckm-362WAV9sb5QU).

Övertygelse väger ofta mer än blotta antal. Kommer en apatisk österrikisk massa kunna hålla undan kravet på att förbjuda hädande? Kommer svenska allmänheten orka gå upp och protestera mot liknande krav? Ett illustrativt fall är mannen i Sverige som liknande böneutrop med ett åsneskrik, varpå knivbeväpnade män samlades utanför hans hus. De lyckades få honom anmäld för hets mot folkgrupp (vilket han senare friades från), medan de beväpnade inte arresterades eller åtalades (Helmerson, Erik (2015/02/24) ”Inga svenska hädelselagar” DN). Om ena sidan av en konflikt inte tycker det är värt att stiga upp tidigt ur sängen på söndag, då riskerar den sidan att förlora även om de råkar vara fler i antal.

Ett högerargument emot privatiseringar, i (typ) fem steg

1: Gillar du lägre skatter, jaså vad bra.

2: Anser du att sektor X ska privatiseras?

3: För att den ska vara värd att privatiseras, måste det gå att generera mera pengar i verksamheten än man stoppar in. Om så inte är fallet, kommer alla sluta investera i den tillslut. Alternativt kommer det sluta med att bara dumma entreprenörer som inte kan göra sitt jobb investerar, eller de som utför bedrägeri på aktieägarna (i bästa ”våras för Hitler”-stil). Vilket ger dålig kvalité på produkten eller tjänsten. Varpå privatiseringen inte medför önskad effekt att höja kvalitén, i vilket fall vi kan strunta i att privatisera den.

4. Privatisering genererar goda resultat för att det finns en mångfald av aktörer, samt att ledarna för de konkurrerande verksamheterna som kan sitt arbetsområde via utbildning eller yrkesverksamhet, kan gagnas av att prestera bra. Om VD:n för bolag X kan få bonus, då kommer han göra bättre ifrån sig än byråkrater eller valfri ägare Y som inte kan ett skit om verksamheten. Om du inte anser att det är ledningens jakt på belöning som leder till framgång, varför skulle då inte statligt ägda verksamheter prestera bra? Eftersom det politiska partiet som sitter på makt vill bli omvalda genom att hantera offentlig verksamhet på ett sätt som uppskattas av väljarna, har inte dom samma incitament för att prestera bra som aktieägare? Om en kommunpolitiker äger aktier i ett skoföretag som privatperson, och i rollen som politiker äger ett sockföretag – varför antas hen vara ”trög statlig byråkrat” i ena fallet och i andra fallet vara kompetent?  Måste inte problemet ligga i att ledningen inte ges rätt incitament, att byråkraterna ovanför ledningen lägger sig i trots att de inget kan i frågan, samt att det bara finns en enda verksamhet istället för flera som får tävla mot varandra?

Motargument: ”men man tar ju mer ansvar för saker man äger, när staten            äger något , då äger inget det. Slutar med att ingen bryr sig”
Bra mothugg, högerekonomen Adam Smith sa exakt samma sak, om aktiebolag.    Eftersom ingen ensam individ ägde de konkret i sin helhet, utan bara massa aktieägare som böt ägarskap snabbt och inte kände långvarigt behov av att inneha verksamheten, skulle allt krackelera. Men Smith fick fel, ledningen i aktiebolag fortsatte att prestera för att de kunde ju fortfarande tjäna mycket pengar via att göra bra ifrån sig. Om Smith hade fel där, varför skulle han mer rätt i frågan om statligt ägande i sig? Återigen, varför är kommunpolitikern en idiot på jobbet men blir ett geni när han investerar privat?

5. Istället för att privatisera, behåller vi verksamheten offentligt, men skapar flera statliga dotterbolag som får tävla mot varandra. Samt att ledningarna för dessa ges bonus baserat på prestationer. Prestationer som mäts av tredje part via antalet kunder och kundnöjdhet. Liknande till hur privata moderbolag låter dotterbolag konkurrera mot varandra idag, till exempel Comviqs konkurrens mot Tele2. Via denna lösning, har vi alla privatiseringens fördelar. Du får fortfarande välja mellan olika aktörer, och sätta betyg på tjänsten via en app sedan – ett betyg som andra konsumenter ser och som utgör en liten bidragande inverkan på att bedöma VD:ns julbonus. Sliter du ditt hår när du ska välja leverantör och tänker ”nej alla som håller på med det här är ju sämst” (som jag när jag försöker välja bank), då kan du investera pengar i att leasa material och tillstånd för att bli ett eget dotterbolag till statens egna moderbolag och konkurrera ut rackarna. Visst skulle det kosta pengar att leasa detta och finnas risker, men samma sak gäller när du ska starta ett gruvbolag som ska få tillstånd att gräva ut mineraler – trots byråkratin gräver folk ändå då och lyckas göra sig rika. Du får ingen vinst av att investera, men du får fet VD-bonus om du presterar. Annars kan du bara själv ta jobb i en av de befintliga bolagen, och klättra upp till VD-post. Du gagnas som konsument, och om du vill som entreprenör. De extra värde som genereras av dotterbolagens verksamhet, går inte till vinst. De kan istället återgå till staten, varpå staten behöver få in mindre pengar från andra håll. Varpå vi kan sänka din skatt. Och visst har du roligare saker att lägga pengar på än skatt?

Att skära i barn: Läkarvetenskapens kris

Fram till 80talet bedövade man inte spädbarn när de skulle opereras. Även sådant som hjärtoperationer utfördes mardrömslikt nog utan bedövning. Detta utfördes som en självklarhet även här i västvärlden, inte av några alternativa-medicin-kvacksalvare utan av utbildade läkare på seriösa sjukhus. Fullt medvetna barn skars alltså i fram tills 80talet, som regel inte undantag vill jag understryka*.

Anledningen till detta är att smärtstillande och full bedövning medför stora hälsorisker. Barn är extra känsliga för detta, varpå varje nedsövning medförde en förhållandevis stor fara. Allt det som nämnts hittills om smärta och bedövning troddes på då och det är än idag ansett av goda skäl som fakta. Det som skiljer idag från då var att läkare var av vetenskapliga skäl övertygade om att spädbarn inte upplevde smärta från att opereras och därför inte behövde bedövas. Senare forskning slog dock hål på den äldre. Den visade att barnens stresshormoner ökade dramatiskt av icke bedövade operationer och att ökade dödsfall bland barnen sammanföll med denna uppgång av stress och puls. Det anses idag att för mycket stresshormoner är farligt, speciellt på små barn. Sanningen är alltså att barnen kände smärta, stressades otroligt och avled till följd av stressens tärande på deras sköra kroppar. Det tål att upprepas. Barn opererades, kände kniven skära i dom i total hjälplöshet och flera av dom dog efteråt av stressen. Barnen utsattes alltså nog för det närmaste man kan komma till det gamla begreppet av att ”plågas ihjäl”. Vi har i moderna väst utsatt våra döttrar och söner för något jämförbart med de mera bakåtsträvande civilisationernas könsstympning och mördande av oönskade avkommor. En modern tragedi. Relativt nyligen, under 90talet, har en studie visat att även de bedövningar man använde efter 80talet varit för svaga, och även det orsakat onödigt många spädbarns lidande och eventuellt även i dessa fall död, dock i mildare grad än de bedövningslösa operationerna innan 80talet kan man hoppas.*

Vi vill gärna tänka oss att vi lever i en tid av upplysning och definitivt vetande. De mer vetenskapsoptimistiska av oss anser att när vi går till läkare och andra yrkesmän som arbetar efter vetenskapens mest styrkta idéer och praktik, så ger vi över våra kroppar till någon som sitter på absolut fastslagen objektiv kunskap. De mer pessimistiska anser i alla fall att vetenskapen ger oss det för stunden mest troliga, som för dagen står utom allt rimligt tvivel genom noggrann och seriös granskning. Det ligger mycket sanningen i detta anser jag. Jag är självklart förespråkare av den vetenskapliga metoden, detta är inte en kritik mot den i sig.

Frågan är dock om vetenskapen nu pålitlig hur kunde detta misstag med barnen ske, forskning på hur forskning utförs kan nog ge oss svar eller fingervisning om orsaken bakom. För ett antal år sedan granskades 53 studier inom läkarvetenskapen, studier som alla tidigare bedömts varit milstolpar i ämnet och därmed minst sagt ansetts stämma. Resultaten från studierna försökte återskapas, för att se hur många som levde upp till det väldigt grundläggande vetenskapliga kravet på upprepningsbarhet. För det som skiljer spågummors framgångar i att förutsäga morgondagens väder från meteorologers är bland annat att meteorologerna kan upprepa sina framgångsfulla förutsägelser mer eller mindre regelbundet. Upprepninsbarheten gör ren tur som orsaken till att meteorologen visste att det skulle regna imorgon, till en icke trovärdig förklaring och gör det mer trovärdigt att hans tekniker funkar och i längden att teorierna teknikerna bygger på stämmer. Jämfört då med spågumman som fått helt rätt om vilket väder det skulle bli för hela veckan, men inte kan få fram jämförbart bra resultat nästa veckan eller därefter, detta gör att vi inte kan utesluta ren tur som källan till framgång i hennes fall. Meteorologer förlitar sig på vetenskap för att deras tekniker går att testa upprepade gånger av vem som helst, spåkonster funkar dock bara då och då – varpå även om det ibland får fler rätt i rad är detta en tillfällig trend som kan ignoreras.

Från denna granskning, som gjordes inom området av cancerforskning, var det 6 av 53 studier som gick att återskapa resultatet ifrån. En klar minoritet, en oroväckande liten minoritet. I ett annat försök att upprepa resultatet från medicinska studier i Tyskland, där var det enbart 25% vars framgång gick att upprepa.** De övriga studierna, de som inte gick att återskapa resultatet ifrån alltså, är mer eller mindre jämförbara med lyckad behandling från kristaller eller guds läkande krafter i en frikyrka. Det funkade några gånger för en liten grupp men det gick inte att upprepa av utomstående i en kontrollerad miljö. Vilket gör att vi rimligen kan anta att det var slump eller någon annan orsak bakom de tillfälliga framgångarna, snarare än att teknikerna funkade och att teorierna de lutade sig på stämde.

Det verkar som om vi i moderna väst har hamnat i, eller är på väg mot, en svaka i vår vetenskapliga förståelse av världen. För mig som ser den vetenskapliga metoden som det bästa sen skivat bröd, eller bröd överhuvudtaget ärligt talat, så är detta ganska oroväckande. Vad kan anledningen vara bakom detta förfall? Det är förstås svårt att inte vara hemmablind när man granskar samhället och tiden man lever i. Stor del av kritiken som framförs är dock inriktad på att de två största internationella vetenskapliga tidningarna, där vetenskapsmän i regel framför alla andra tidningar hoppas på att få sina studier publicerade i, är alldeles för sensationalistiska (alltså inriktat på att få stora iögonfallande rubriker snarare än genuint bra innehåll). Varför är det så inriktade på sensation snarare än fakta, jo i det ädla syftet av att kunna tjäna mera pengar. Vilket motiverar forskarna som försöker få sina artiklar publicerade i dessa tidningar, att hitta de häftigaste ”faktan” inte de säkraste och seriösaste***.

Från detta måste vi dra den obehagliga slutsatsen att i dagsläget så kan allvarliga felbehandlingar uppkomma av det enkla skället att forskningsvärlden i för hög grad är vinstdriven. Det går inte säkert att säga att det obedövade operationerna av barn uppkom som resultat av denna snedvridenhet. Vi kan dock med rimlig säkerhet säga att den möjliggör nya tragedier av samma skalla och allvar, genom att bevisen för behandlingarna vi forskar fram inte blir pålitliga. Så att direkt skadliga och dödliga behandlingar kan ges skenet av att vara ”vetenskapligt bevisat hälsofrämjande” och på så sätt bli allmänt praktiserade över hela världen. Det är möjligt att vi idag utför något lika farligt och hemskt som de obedövade operationerna av barnen utan att veta det, på grund av att våra redskap för att förstå världen börjat rosta i den osynliga handens kalla grepp. Denna fara kvarstår så länge som forskningsvärlden förvrids mot sensationalism framför sanning av marknadens hårda krav på att sälja eller gå under.

Det verkar alltså som om hur kära vi än är i marknadsekonomin så finns det vissa områden där även de mest marknadsliberala av oss får erkänna att just här kan marknadsekonomin behöver mildras, modifieras, begränsas eller ersättas med allternativ som inte är lika toppstyrda av de resursstarka och präglade av vinstdrivande över alla andra intressen. I alla fall om denna marknadsliberala individ i fråga inte vill att dess spädbarn ska avlida för att läkaren getts opålitlig information av en akademi snedvriden av girighet. Förutsatt att man nu värderar sanning och hälsa över marknadens rätt att detaljstyra allt i den mänskliga tillvaron, så måste alla sinnesfriska människor nå samma slutsats, att vara för en reform att trygga forskningen från kapitalismens envälde.

Lite brasklappar kan behöva läggas in. Vetenskapliga metoden är helt fantastisk, bättre än både enhörningar och kramar i min uppfattning. Skriver inte detta för att ursäkta sånt som alternativ medicin eller annat strunt som finns inom området av det testbara men inte klarar av vetenskapliga prövningar. Vetenskapsvärlden har idag brister men är fortfarande bättre än alla andra sätt att testa påståenden på och skilja sanning från lögn. Så har en sida i en debatt en studie på sin sida och den andra har personliga upplevelser, intuition eller ”sunt förnuft” så bör den första sidan anses vara vinnaren, för stunden i alla fall. Vetenskapligt bevis väger fortfarande tyngre än all annan bevisföring, det är för att parafrasera Churchill den sämsta sanningssökaren förutom alla andra som har testats. Bli heller inte rädd för att gå till läkaren, hen är fortfarande tusen gånger bättre än både mig och dig på att se vad som behövs för din hälsa. Detta är heller inte nödvändigtvis ett argument för den fria marknadens fulla avvecklande, utan bara för att den inte bör få styra med sån villkorslöshet att den kan påverka vetenskap negativt. Vetenskapen är mänsklighetens enda fackla i mörkret, utan den är vi dömda att alltid vilseledas av skrocken och falska profeter. Inget sätt att styra och fördela våra pengar, vare sig vänster eller höger, får någonsin ha vanstyre över och förvrida utökandet av vårt gemensamma vetande och våran tekniska utveckling.

*Källa:http://www.nytimes.com/…/study-backs-deep-anesthesia-for-ba…
http://www.nytimes.com/…/infants-sense-of-pain-is-recognize…
Extrem stress orsakar fler dödsfall och bedövning kan hjälpa mot detta visas i följande studie
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1530752

** Källa: har tagit min information från följande artikelhttp://articles.latimes.com/…/busine…/la-fi-hiltzik-20131027 som sammanfattar populärvetenskapligt innehållet i denna artikel ur vetenskapstidningen ”Nature” när den själv granskar den moderna akademiska världens problem http://www.nature.com/…/journal/v483/n7391/full/483531a.html

*** Källa: http://articles.latimes.com/…/busine…/la-fi-hiltzik-20131027

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑