”Bara mellan dig och mig, borde inte världsbanken uppmuntra att FLER smutsiga industrier flyttas till [fattiga länder]” Detta är ett citat från världsbankens tidigare chefekonom, det yttrades i en intern debatt i världsbanken. Resonemanget bakom att inte minska giftiga utsläpp från modern industri, utan att bara flytta det till fattiga länder, grundar sig delvis i att de utsatta i fattiga länder kommer säkert hinna dö innan dom upplever effekterna av gifterna. Eftersom deras hälsa redan är så pass illa. Världsbanken menar att det hela var ett skämt.[1] Världsbanken är för övrigt en överstatlig organisation som har en enorm makt i världens ekonomiska utveckling. Den styrs därför via omröstning av världens alla länder, omkring hälften av alla röster ägs av bara sju individuella nationer. [2]

Det är överlag en skojfriskt organisation. Man kan nämligen fråga sig om inte mycket av deras större projekt är någon form av avancerad och kostsamt humor. Som deras ekonomiska projekt i Afrika. Där man via att villkora nödvändiga lån tvingat Afrikanska länder att skära ner på sin sjukvård, privatisera allmännytta och liberalisera marknader, och på så sätt dramatiskt försämrat folkhälsan och ökat fattigdomen på kontinenten. Vilket bidragit till skapandet av vad välgörenhetsorganisationen Africa Action kallat för ”den värsta hälsokrisen i världshistorien”. Allt detta för att genomföra reformer mot en ”fria marknad”. En marknad där du är fri att dö i plågor för att du inte har råd med medicin.[3]
Skämtsamheten här syns i det faktum att policyerna som världsbanken avkrävde de Afrikanska länder, bland annat att villkorslöst öppna upp sina marknader för utländska jätte företag, står i direkt motsats till de policys som västvärlden brukade när vi utvecklade vårt egna välstånd. Vi hade inte planekonomier, men var också långt ifrån den radikala typ av frihet som Afrika välsignats med. [4]
Det är inte bara i Afrika som spexandet får uttryck. Det senaste decenniet så har världsbankens policys berövat mer än tre miljoner människor deras hem.[5] Och Ekonomen William Easterly, som tidigare har jobbat på världsbanken, har påvisat att ju fler frimarknads-, privatisering- och liknande policys (vad som kallas ”strukturanpassningsprogram”) ett land tar sig an för att få tillgång till världsbankens lån, desto högre är risken för att landets ekonomi kollapsar[6].

Världsbanken har kritiserats för att vara ”marknadsfundamentalistisk”. Att den värderar färre regleringar kring handel över allt annat. En sådan förklaring av blind fundamentalism skulle begripliggöra varför rika länder åtminstone delvis anammar de frihandels reformer som påtvingas resten av världen. Speciellt med tanke på dessa reformers uppenbart dåliga effekter.
Tillväxten perkapita i väst har minskat i och med dessa policys och gått från att ligga på 3.2% årligen till 2.1% årligen.[7]

Så att se världsbanken som ett redskap för västerländsk kontroll över resten av världen blir svårt. Varför skulle vi utsätta oss själva för de vi påtvingar andra i syftet av att underställa dom? Men att se världsbanken som en samling supertroll går utmärkt. Det förklarar bland annat varför upp till mer än hälften av deras projekt misslyckas med sina satta mål.[8]

Världsbankens tidigare chefsekonom beskrev, i memot jag citerade i början, att hans förslag om att förgifta de fattiga baserat på ekonomiskt förnuft kunde bemötas. Fast den kunde bara bemötas genom att åberopa sådant som inneboende värde i vissa ting, moraliska resonemang, socialt ansvarstagande etc. Dessa resonemang påpekar han, kan i sin tur användas som motargument till närmast alla policys för att avreglera marknaden och privatisera som världsbanken föreslår. [9]

[1]
”Furor on Memo At World Bank” (1997) utgiven av New York Times.
Länk: http://www.nytimes.com/…/b…/furor-on-memo-at-world-bank.html
I orginalspråk uttryckte han sig på följande vis ”Just between you and me, shouldn’t the World Bank be encouraging MORE migration of the dirty industries to the LDCs ”
Memot det är taget ifrån kan läsas här:http://www.whirledbank.org/ourwords/summers.html
[2]
”Global Democracy Deficit” publicerad av WHO
Länk: http://www.who.int/trade/glossary/story037/en/
[3]
”The policies of the World Bank and IMF have eroded Africa’s health care systems and intensified the poverty of Africa’s people. These institutions must be made accountable for their role in causing the worst health crisis in human history, which Africa now faces […] The conditions attached to these loans [from the Worldbank] required African countries to submit to economic changes that favored ‘free markets.’ […] The World Bank and IMF instead required countries to reduce state support and protection for social and economic sectors. They insisted on pushing weak African economies into markets where they were unable to compete with the might of the international private sector. These policies further undermined the economic development of African countries. […] The past two decades of World Bank and IMF structural adjustment in Africa have led to greater social and economic deprivation, and an increased dependence of African countries on external loans.[…] The most industrialized countries in the world have actually developed under conditions opposite to those imposed by the World Bank and IMF on African governments. The U.S. and the countries of Western Europe accorded a central role to the state in economic activity, and practiced strong protectionism, with subsidies for domestic industries. Under World Bank and IMF programs, African countries have been forced to cut back or abandon the very provisions which helped rich countries to grow and prosper in the past. […] The free market fundamentalism of the World Bank and IMF has had a disastrous impact on Africa’s health. The all-out pursuit of market-led growth has undermined health and health care in African countries.”
Taget ur ”Africa: Hazardous to Health” del 1 och 2
Del 1, Länk: http://www.africa.upenn.edu/Urgent_Action/apic-041802.html
Del 2, Länk: http://www.africafocus.org/docs02/sap0204b.php
[4]
”The most industrialized countries in the world have actually developed under conditions opposite to those imposed by the World Bank and IMF on African governments. The U.S. and the countries of Western Europe accorded a central role to the state in economic activity, and practiced strong protectionism, with subsidies for domestic industries. Under World Bank and IMF programs, African countries have been forced to cut back or abandon the very provisions which helped rich countries to grow and prosper in the past”
Taget ur ”Africa: Hazardous to Health” del 1
Länk: http://www.africa.upenn.edu/Urgent_Action/apic-041802.html
[5]
”World Bank failed to protect the poor, research shows” Utgiven av Deutsche Welle
Länk: http://www.dw.com/…/world-bank-failed-to-protect…/a-18388491
[6]
Se sida 38 i ”The White Man’s Burden” (2007) Författad av William Easterly. Penguin Books.
[7]
Se sida 26 i ”Bad Samaritans: The Guilty Secrets of Rich Nations and the Threat to Global
Prosperity.” (2007) Författad av Ha-Joon Chang. London: Random House.
[8]
Se sida 7 i ”Special Issue: Deliberately Democratizing Multilateral Organization” (2003) utgiven i Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions. Skriven av Verweij, M. and Josling, T.
[9]
I originalspråk uttryckte han sig följande:
”The problem with the arguments against all of these proposals for more pollution in LDCs [Low developed countries] (intrinsic rights to certain goods, moral reasons, social concerns, lack of adequate markets, etc.) could be turned around and used more or less effectively against every Bank proposal for liberalization”
Memot i sig, tillsammans med citatet i originalspråk, kan läsas här:http://www.whirledbank.org/ourwords/summers.html

Annonser