”Jag är naturligtvis gynnad av att Bildt är så jälva dålig […] det är synd om honom”
-Göran Persson [1]

Carl Bildt har påstått att alla tre statliga utredningar kring ubåtarna i svenskt vatten under 80-talet, kommit fram till samma sak. Den slutsats de skulle ha nått är förstås att Carl Bildt har rätt. Enda problemet här är att bara första utredningen nåde denna slutsats (utredningen han satt med i för övrigt). Den andra utredningen kom fram till att den första var felaktig (eller i alla fall drog omotiverade slutsatser), och den tredje kom fram till att det mycket väl kunde ligga västliga makter bakom ubåtarna, istället för östatliga. [2] Det lustiga med den första utredningen, är att den innehåller det felaktiga påståendet att FRA hade samlat in data som pekade på ryska ubåtar, något som Carl Bild meddelats av FRA inte stämde. Ändå kvarstod denna felaktighet i rapporten. [3]

Historikern Ola Tunander skriver i en studie att: ”Redan 1995-års Ubåtskommission visade att Ubåtsskyddskommissionen hade övertolkat sitt material och i vissa fall hade uppfunnit informationer som pekade mot Sovjetunionen” [4]

Vidare anmärker Tunander att: ”I de fall där informationen var otvetydig pekade aktiviteten genomgående på en västlig och i vissa fall mer specifikt på en amerikansk-brittisk operation, […] Den naturliga förklaringen till alla dessa ubåtar är helt enkelt att de som visade sig öppet i svenska vatten var här för att testa svenskt kustförsvar och för att kalibrera den svenska opinionen för ett existerande sovjetiskt hot. Indikationer som pekar på västliga, amerikanska och brittiska operationer är överväldigande.”[5]

En annan intressant detalj är att Carl Bildt reste ner personligen till Ryssland för att presentera Kreml med det mest övertygande beviset för att ubåtarna var ryska. Detta utgjordes av en bandinspelning. Kreml föreslog flera gånger att bandet skulle ges till utländska experter, de bästa bedömarna från opartiska länder kunde på så sätt fälla Ryssland om nu skulden låg där. Bildt förstod att detta inte kunde tillåtas, och svarade därför inte ens på förfrågan. Det visade sig senare att norska experter redan fått analysera bandet, att dessa kommit fram till att bandet inte bevisade, eller ens tydde på, rysk kränkning av svenskt vatten. Varpå svenska myndigheter helt enkelt bestämde sig för neka till att norrmännen fått tagit del av bandet. [6]

I en tysk dokumentär så presenteras Sverige som ett land som har lurats in i en överdriven rysskräck av Ronald Reagans administration, specifikt då via ubåtarna under 80-talet. För att hjälp till i manipulationen av Sverige åt utländska intressen, så fanns flera samarbetsvilliga svenskar, uppger experten Mathias Mossberg i dokumentären. [7]

Mossberg var huvudsekreterare i två ubåtsutredningar och säger bland annat följande: ”Alla indiciekedjor i utpekandet av Sovjetunionen byggde på vad försvarsstaben levererat. Ingen av dem höll. De har av senare utredningar konstaterats inte tåla en noggrannare granskning. Sedan dess har både amerikaner och britter sagt att visst var de i svenska vatten. Och ryssarna har konsekvent förnekat inblandning.” [8]

Många vill här peka på den ryska U-137 som strandade i Sverige, och som startade jakten på ubåtarna. Tanken att detta var ett navigationsmisstag framställs som något som kan bortses från totalt. Kommendör Karl Andersson, den militär som först gick ombord på denna ubåt fick förhöra personalen ombord i flera dagar, har ett vittnesmål som gör tanken om navigationsmisstag svårare att bortse från. Hans slutsats blev just att det troligen var en navigationsmiss. Detta kunde förstås inte sägas högt, han förväntades elda på rysskräcken. För att citera: ”Jag höll en presskonferens direkt efter upptäckten av U-137 och, hör och häpna, inte en enda av det hundratal journalister som var närvarande frågade mig om det var en avsiktlig inträngning eller om det var ett navigeringsmisstag. Jag var jätteglad för det, för jag slapp vädra mitt tvivel.” [9]

Den tyska dokumentären går vidare in på hur ryssarna vore fullkomligt absurt inkompetenta om de försökte spionera genom att göra in så grunt vatten att de inte kunde gömma sig, och med största säkerhet skulle gå i grund. Både Tunanders forskning och den tyska dokumentären påpekar absurditeten i att förena detta enskilda och högst inkompetenta påstådda spionförsök, med tanken på att ryssen senare skulle vara hyperkompetenta nog att spionera på Sverige ständigt utan att åka fast, trots att de uppmuntrade Sverige att bomba båtarna. Det fanns ingen strategisk logik bakom ryskt spioneri av detta slag. [10]

Jag menar att Bildt är med bland kollaboratörer som möjliggjorde frammanandet av fantomfienden i form av ryska ubåtar, inte för att han skulle ha varit delaktig i någon komplott utan bara för att de gynnade hans egna egoism. Han har varit delaktig i att ljuga det svenska folket rakt i ansiktet, för att inte nämna att riskera vår säkerhet genom att komma med ogrundade anklagelser mot den imperialistisk kärnvapenmakt Ryssland/Sovjetunionen, och sedan vägrat samarbeta med denna när den försökt försvarat sin heder. Han är en riktig landsförräderi, för att inte tala om tönt.

[1]

Fichtelius, Erik (2007) ”Ordförande Persson” SVT. Se del 1.

[2]

”Så sent som den 20 april i TV Aktuellts inslag om Mathias Mossbergs förträffliga bok ‘I mörka vatten’ påstår Bildt att tre statliga utredningar har nått i stort sett samma resultat. Det är sakligt fel och Aktuells reporter förmådde inte att ställa en viktig följdfråga. Den första utredningen, Ubåtsskyddskommissionen 1983, där en ung och entusiastisk Bildt underblåste rysskräcken, fastställde att det var Sovjet som låg bakom kränkningarna. Den andra utredningen, 1995 års Ubåtskommission, avvisade den första utredningens slutsats. Inga indiciekedjor kunde läggas till grund för en säker nationalitetsbedömning. Det sensationella i 2001 års Ubåtsutredning, där Mathias Mossberg var huvudsekreterare, är att den inte kan utesluta att även väst var inblandat.”

Olofson, Sune (2009/07/06) ”Carl Bildt vilseleder allmänheten om ubåtarna” DN debatt.

Länk: http://www.dn.se/debatt/carl-bildt-vilseleder-allmanheten-om-ubatarna/

[3]

Borgnäs ,Lars (2007/10/02) ”Uppdraggranskning: Ubåtar, lögner och ljudband” SVT.

[4]

Tunander, Ola (2007 {reviderad version publicerad elektroniskt 2009}) ”SPELET UNDER YTAN Teknisk bevisning i nationalitetsfrågan för ubåtsoperationen mot Sverige 1982” Göteborgs Universitet och Stockholms Universitet, Forskningsprogrammet Sverige under kalla kriget, nr. 16.

Se sida 377

[5]

Tunander, Ola (2007 {reviderad version publicerad elektroniskt 2009}) ”SPELET UNDER YTAN Teknisk bevisning i nationalitetsfrågan för ubåtsoperationen mot Sverige 1982” Göteborgs Universitet och Stockholms Universitet, Forskningsprogrammet Sverige under kalla kriget, nr. 16,

Se sida 378, 382

Länk: http://file.prio.no/files/projects/Spelet%20under%20ytan/Spelet-under-ytan.pdf

[6]

Borgnäs, Lars (2007/10/02) ”Uppdraggranskning: Ubåtar, lögner och ljudband” SVT.

[7]

Pohlmann, Dirk (2014) ”Täuschung – Die Methode Reagan” Arte.

[8]

Mossberg, Mathias (2008/06/09) ”Försvarsmakten mörkade västubåtar” SVD

Länk: http://www.svd.se/forsvarsmakten-morkade-vastubatar-3bm6

[9]

Josefsson, Dan (1997/07/01) ”Ubåtsfrågan – en svensk skandal att skratta och gråta åt Eller: Hur kunde vi bli så lurade” ETC.

Länk: http://josefsson.net/artikelarkiv/111-ubatsfragan990701.html

[10]

Pohlmann, Dirk (2014) ”Täuschung – Die Methode Reagan” Arte.

”det är fullständigt orimligt att tänka sig att Sovjetunionen övade landsättning av specialstyrkor och utförde underrättelseverksamhet i svenska vatten genom att visa upp periskop och ubåtstorn i tätbefolkade områden. Varför annonserar ubåtarna sin närvaro genom att visa sig en längre tid för nyfikna åskådare? Detta handlar inte om förberedelser för ett krig. Man kan inte samtidigt hävda att dessa ubåtskaptener var fullständigt inkompetenta och ytterst kvalificerade. Talet om att dessa operationer utfördes för att öka den sovjetiska militära kapaciteten är helt enkelt nonsens. Tvärtom stärkte denna aktivitet den svenska försvarskapaciteten. Och varför säger sovjetiska representanter att ’det skulle passa oss mycket bra om svenskarna sköt skarpt, verkningseld, mot kränkande ubåtar’?”

Citatet ovan kommer från Tunander, Ola (2007 {reviderad version publicerad elektroniskt 2009}) ”SPELET UNDER YTAN Teknisk bevisning i nationalitetsfrågan för ubåtsoperationen mot Sverige 1982” Göteborgs Universitet och Stockholms Universitet, Forskningsprogrammet Sverige under kalla kriget, nr. 16.

Se sida 380-381.

Länk: http://file.prio.no/files/projects/Spelet%20under%20ytan/Spelet-under-ytan.pdf

Annonser