SD har ju sådan osannolik tur i år att det inte går att stava till. Den konservativa Heritage Foundation, släppte nyligen data över antalet europeiska offer för islamistiska terrorbrott sedan 2014. Det blev sammanlagt 1,417 skadade och 327 dödsfall. Inte nog med det, rapporten nämner uttryckligen i sin inledning att ISIS nyttjat flyktingströmmarna för att smuggla in förövare i Europa, något som tidigare förnekats i svensk press som osannolikt (Simcox 2017/08/01). Ett reportage från vänsterliberala The Guardian, uppgav att ISIS försökte skapa ännu större flyktingvågor till Europa, i syftet att infiltrera med fler islamister (Boffey 2018/04/26). Detta förstärker och förvärrar det som redan vänsterliberala BuzzFeedNews rapporterat om, nämligen att ISIS nyttjar flyktingströmmarna för att smuggla in terrorister i Sverige (Giglio och al-Awad 2015/01/30). Att de två förstnämnda släpptes i år, som är ett valår, är enormt tursamt för SD. Framförallt ger det episodisk bevis (vilket jag här använder i bemärkelsen av ”starkare än anekdotiskt, men inte riktigt empiriskt”) för det som en studie styrkte för fem år sedan. Nämligen att länder som tar emot fler flyktingar, ökar sin risk för terrorism (Choi 2013).

Den studien hade SD oturen kring, att den inte blev uppmärksammad. Vad jag vet rapporterades den inte om i Svenskt media överhuvudtaget (rätta mig gärna om jag har fel på denna punkt). Men med datan från Heritage och rapporten från The Guardian, kan de tänkas impregnera tidsandan med tanken att flyktingmottagning leder till mer terrorism. Denna studie kan då i denna process återaktualiseras. Detta skulle leda till svårigheter att försvara immigration ytterligare.

SD:s försök att flytta debatten från ”vi som vill begränsa invandring tänker på pengar och är realister, medan ni som inte vill begränsa tänker med hjärtat och är optimister” till: ”vi som vill begränsa tror vi räddar mest liv via A, medan ni som inte vill begränsa tror att flest liv räddas via invandring”

har hittills inte gått särskilt bra. Man har talat om hjälp på plats, och de insatta SD-sympatisörerna är där numera väldigt pålästa om storleken på FN:s flyktingbudget relativ svensk immigrationskostnad etc. De anser sig ofta vunnit denna debatt. Men i de breda folklagren, tycks fortfarande begränsning av invandring vara ett beslut som går ut på att ”sätta Sverige först” eller sätta ”plånbok före hjärtat”. Vilket blir svårt att sälja in. Men en association till terrorism, kan mycket väl låta SD vinna debatten. Denna association ska nog inte vara svår att slå fast hos folk. En majoritet av Svenskar uppgav 2016, att de ansåg att flyktingmottagning ökar risken för terrorism (Haglund 2016/06/12). De kan vinna detta, om de spelar sina kort rätt. Vilket jag betvivlar att dom kommer göra. De har otrolig tur och goda förutsättningar detta valår, men de kommer troligen supa bort det.

Källor:

Boffey, Daniel (2018/04/26) ”Isis trying to foment a wave of migration to Europe, says UN official” The Guardian.
Choi, Seung-Whan (2013) ”No Good Deed Goes Unpunished: Refugees, Humanitarian Aid, and Terrorism” Conflict Management and Peace Science. volym 30, nummer 1. Sida 53-75
Giglio, Mike och al-Awad, Munzer (2015/01/30) ”ISIS Operative: This Is How We Send Jihadis To Europe” BuzzFeedNews

Haglund, Fredrik (2016/06/12) ”Européer oroas att flyktingar ökar terrorrisken” Europaportalen.

Länk: https://www.europaportalen.se/2016/07/europeer-oroas-mer-terror

Simcox, Robin (2017/08/01) ”European Islamist Plots and Attacks Since 2014—and How the U.S. Can Help Prevent Them” Heritage Länk:
https://www.heritage.org/europe/report/european-islamist-plots-and-attacks-2014-and-how-the-us-can-help-prevent-them

Annonser